Drs. A.G. (Bert) Koenders

foto Drs. A.G. (Bert) Koendersvergrootglas

Bert Koenders (1958) is sinds 17 oktober 2014 minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet-Rutte II. Eerder was hij van 22 februari 2007 tot 23 februari 2010 minister voor Ontwikkelingssamenwerking in het kabinet-Balkenende IV. Hij was van 11 november 1997 tot 22 februari 2007 Tweede Kamerlid voor de PvdA. De heer Koenders was eerder werkzaam als beleidsmedewerker van de PvdA-Tweede Kamerfractie, als European director Parlementarians for Global Action, politiek adviseur van de Verenigde Naties in zuidelijk Afrika en als medewerker van de Europese Commissie. De heer Koenders als Kamerlid woordvoerder buitenlandse zaken en lid van de enquêtecommissie Srebrenica. In 2011-2013 was hij vertegenwoordiger van de secretaris-generaal van de VN in Ivoorkust, in 2013-2014 was hij dat in Mali.

PvdA
in de periode 1997-2010: lid Tweede Kamer, minister

voornamen (roepnaam)

Albert Gerard (Bert)

personalia

geboorteplaats en -datum
Arnhem, 28 mei 1958

partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

hoofdfuncties en beroepen

 • medewerker PvdA-Tweede Kamerlid, vanaf 1983
 • coördinerend beleidsmedewerker buitenlands beleid, PvdA-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal, tot 1993
 • parttime European director "Parlementarians for Global Action" te New York, van 1984 tot 1992
 • adjunct-hoogleraar "Webster University" te Leiden, van 1987 tot 1993
 • politiek adviseur van de Verenigde Naties te Mozambique, Zuid-Afrika en Mexico, van 1993 tot 1994
 • principal administrator Policy Planning Staf (directoraat-generaal van de buitenlandse politiek, conflictpreventie en uitbreiding van de Europese Unie), Europese Commissie te Brussel, van 1995 tot 1997
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 11 november 1997 tot 22 februari 2007
 • visiting professor internationale betrekkingen, "The John Hopkins-Universiteit" te Bologna, van maart 2000 tot 2002
 • minister zonder portefeuille, minister voor Ontwikkelingssamenwerking, van 22 februari 2007 tot 23 februari 2010
 • speciaal vertegenwoordiger in Ivoorkust van secretaris-generaal Ban Ki-Moon van de Verenigde Naties, van augustus 2011 tot 1 juli 2013
 • ondersecretaris-generaal van de Verenigde Naties en hoofd van de stabilisatiemissie MINUSMA in Mali, van 1 juli 2013 tot 16 oktober 2014 (benoemd 17 mei)
 • minister van Buitenlandse Zaken, vanaf 17 oktober 2014

activiteiten

als parlementariër
 • Hij was fractiewoordvoerder vredesmissies (Irak, Afghanistan)
 • Diende in 2001 samen met Mohamed Rabbae (GroenLinks) een initiatiefwetsvoorstel in over maatschappelijke verantwoord ondernemen (27.905)
 • Interpelleerde op 3 april 2002 minister Van Aartsen over de escalerende situatie in het Midden-Oosten (28.290)

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Besloot in 2007 in samenhang met de verlenging van de Nederlandse missie in Uruzgan extra financiële steun te verlenen aan de regering van Afghanistan en aan nongovernementele organisaties
 • Bracht in 2007 de Beleidsbrief Ontwikkelingssamenwerking uit. Inzet voor Nederland is het komen tot een krachtige en gezamenlijke strategie om de achterstanden bij het behalen van de millennium-ontwikkelingsdoelen terug te dringen. Daarbij wordt meer aandacht besteed aan sociale en economische ontwikkeling die is gericht op het armste deel van de bevolking. De mensenrechtenbenadering van ontwikkelingssamenwerking staat voorop. Er worden afzonderlijke notities aangekondigd over landbouw, maatschappelijk verantwoord ondernemen, milieu en duurzame energie en sport. (31.250)
 • Startte in 2008 een nieuwe relatie tussen Nederland en Suriname, waarbij onder meer werd afgesproken van Nederland een resterend bedrag van 91 miljoen euro ter beschikking zou stellen voor investeringen in infrastructuur, schoon drinkwater, onderwijs, gezondheidszorg en projecten voor de bevolking in het het binnenland
 • Leidde in maart 2009 de Nederlandse delegatie op de internationale conferentie in Den Haag over de toekomst van Afghanistan
 • Bracht in april 2009 de Beleidsnotitie Maatschappelijke Organisaties 'Samenwerken, Maatwerk, Meerwaarde' uit over het medefinancieringsstelsel. Doel is onder meer het tegengaan van versnippering bij hulpverlening en het terugbrengen van het aantal betrokken medefinancieringsorganisaties (ngo's) van ruim 200 naar 30. Organisaties moeten om voor subsidie in aanmerking te komen, aansluiten bij de Nederlandse beleidsdoelen. Een organisatie moet per jaar per land minimaal 500.000 euro uitgeven en 60 procent van de medefinancieringsgelden besteden aan bilaterale partnerlanden van Nederland. (31.933)
 • Verdedigde in november 2014 als minister van Buitenlandse Zaken met succes het besluit om 100 militairen naar Afghanistan te zenden om daar officieren van leger en politie op te leiden
 • Maakte zich als minister sterk voor het door de Veiligheidsraad van de VN instellen van een tribunaal om de daders van het neerhalen van vlucht MH17 te kunnen berechten. Een door Maleisië ingediende resolutie daarover stuitte in juli 2015 echter op een Russisch veto.
 • Nam in september 2015 deel aan een internationale top in Alaska over de gevolgen van klimaatveranderingen voor het Arctisch gebied en van de gevolgen van die veranderingen op de rest van de wereld
 • Bracht in september 2015 een officieel bezoek aan Iran
 • Bracht in januari 2016 samen met de ministers Hennis en Ploumen een aanvullende artikel 100-brief uit over de Nederlandse bijdrage aan de strijd tegen ISIS. In de tweede fase van het campagneplan zal ook een bijdrage worden geleverd aan het bombarderen van aanvoerlijnen in Oost-Syrië.

wetenswaardigheden

woonplaats
Amsterdam

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1999)

uitgebreide versie

uitgebreide versie
Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding, wetenswaardigheden etc. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft. reageer

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.