J.G. (Jan) Nagel

foto J.G. (Jan) Nagelvergrootglas Jan Nagel (1939) is sinds 7 juni 2011 Eerste Kamerlid voor 50PLUS. Hij was eerder in 1977-1983 Eerste Kamerlid voor de PvdA. De heer Nagel was geruime tijd programmamaker bij de VARA (onder meer van 'In de Rooie Haan') en partijbestuurder van de PvdA. Later stapte hij uit die partij en richtte hij de lokale partij Leefbaar Hilversum op, die zeer succesvol was bij de gemeenteraadsverkiezingen. In 2001 werd hij wethouder van Hilversum. In hetzelfde jaar was hij medeoprichter van Leefbaar Nederland, waarvan hij ook voorzitter werd. Jan Nagel was voorzitter van de in 2011 mede door hem opgerichte partij 50PLUS.

PvdA, 50PLUS
in de periode 1977-heden: lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK, partijvoorzitter

voornamen (roepnaam)

Johan George (Jan)

personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 20 juni 1939

partij/stroming

partij(en)
 • PvdA (Partij van de Arbeid)
 • Leefbaar Hilversum (lokale partij) (vanaf omstreeks 1993)
 • Leefbaar Nederland, vanaf maart 1999 (medeoprichter)
 • OokU (Onafhankelijke Ouderen en Kinderen Unie), van augustus 2009 tot januari 2011 (naam partij veranderd)
 • 50PLUS, vanaf januari 2011

hoofdfuncties en beroepen

 • eindredacteur radioprogramma's VARA (o.a. "In de rooie haan")
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 20 september 1977 tot 13 september 1983
 • tijdelijk hoofd informatieve televisieprogramma's VARA, 1981
 • eindredacteur ad interim VARA-actualiteitenprogramma "Achter het Nieuws", van augustus 1983 tot 1 juni 1984
 • hoofd informatie radio en televisie, VARA, van januari 1984 tot 1 september 1999
 • eindredacteur "VARA Magazine", vanaf 1984 (samen met Koos Postema)
 • lid gemeenteraad van Hilversum, van 12 april 1994 tot 16 maart 2006
 • wethouder (van ruimtelijke ordening, economische zaken, mediazaken, sport en recreatie, personeel en organisatie en informatievoorziening) van Hilversum, van juni 2001 tot april 2002
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, vanaf 7 juni 2011
 • fractievoorzitter 50PLUS Eerste Kamer der Staten-Generaal, vanaf 7 juni 2011

partijpolitieke functies

vorige
 • lid partijbestuur PvdA, van 6 maart 1965 tot 1977
 • voorzitter PvdA-commissie evaluatie Omroepwet, van oktober 1971 tot september 1972
 • lid dagelijks bestuur PvdA, van 1975 tot 1977
 • lid bestuur PvdA gewest Noord-Holland-Zuid, van 1985 tot 1987
 • voorzitter PvdA gewest Noord-Holland-Zuid, van 1987 tot 1991
 • fractievoorzitter Leefbaar Hilversum, gemeenteraad van Hilversum, van april 1994 tot maart 2006
 • voorzitter Leefbaar Nederland, van april 1999 tot 25 mei 2002
 • voorzitter 50PLUS, van januari 2011 tot 10 november 2012
 • voorzitter wetenschappelijk bureau 50PLUS, van november 2012 tot 1 januari 2014
 • interim-voorzitter 50PLUS, van 2 november 2013 tot 29 maart 2014

lijsttrekkerschap etc.
 • lijsttrekker 50PLUS Eerste Kamerverkiezingen 2011 en 2015

nevenfuncties

vorige
 • voorzitter Omroepvakbond FNV (Federatie Nederlandse Vakbeweging), van 1969 tot 1973
 • voorzitter Ondernemingsraad VARA, van 1975 tot 1980
 • voorzitter Max Euwe Centrum te Amsterdam, tot juni 2009

afgeleide functies, presidia etc.
plaatsvervangend lid parlementaire commissie Onderzoek privatisering/verzelfstandiging overheidsdiensten (Eerste Kamer der Staten-Generaal), vanaf 4 oktober 2011

opleiding

voortgezet onderwijs
 • h.b.s.-b, "Christelijk Lyceum" te Amsterdam, tot 1959

activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Eerste Kamer vooral bezig met sociale zaken, cultuur en defensie. Was onder meer in 1979 woordvoerder bij de behandeling van het wetsvoorstel Herziening van de Wet op de ondernemingsraden.
 • Interpelleerde op 11 september 2012 minister Kamp over de dreigende forse kortingen op de pensioenen van drie miljoen Nederlanders

opvallend stemgedrag
 • Behoorde in 1978 tot de vijf leden van zijn fractie die tegen de ontwerp-Wet Investeringsrekening (WIR) stemden
 • Behoorde in 1979 tot de minderheid van zijn fractie die tegen een voorstel in eerste lezing stemde over herziening van de grondwettelijke bepalingen over toelating, uitzetting, uitlevering, het Nederlanderschap en het ingezetenschap
 • Behoorde in 1980 tot de minderheid van zijn fractie die tegen een voorstel in eerste lezing stemde over herziening van de Grondwet inzake verkiezing om de vier jaar van de gehele Eerste Kamer
 • Behoorde in 1981 tot de acht leden van zijn fractie de tegen het wetsvoorstel Wet tweefasenstructuur wetenschappelijk onderwijs stemden
 • Behoorde in 1981 tot de vier leden van zijn fractie die tegen de ontwerp-Leegstandwet stemden
 • Behoorde in 1983 tot de acht leden van zijn fractie die tegen het wetsvoorstel Goedkeuring van een verdrag met de VS over installatie van een militair televisiestation te Soesterberg stemden

wetenswaardigheden

algemeen
 • Was in 1965 als jongste lid (hij werd op zijn 25e lid) van het partijbestuur tegen deelname van de PvdA aan een kabinet zonder dat eerst Kamerverkiezingen waren gehouden.
 • Zette zich in de PvdA af tegen als 'regentske' bestuurders omschreven kopstukken als Van Hall, Thomassen en Samkalden. Behoorde in 1966 tot de medeoprichters van de beweging 'Nieuw Links' in de PvdA. Droeg ook sterk bij aan de vervanging van Vondeling als partijleider door Den Uyl, in september 1966.
 • Was in 1971 op het PvdA-congres eerste ondertekenaar van een resolutie, die, na het intrekken van de anti-KVP-motie uit 1969, voorwaarden verbond aan toekomstige samenwerking met de KVP. Zo moest afstand worden genomen van het beleid van het kabinet-De Jong.
 • Was begin jaren zeventig lid van de zgn. 'Steenwijk-groep', een informele denktank in de PvdA voor partijvoorzitter Van der Louw, waarvan verder o.a. Wim Meijer, Hans Kombrink, Jan Pronk en Relus ter Beek deel uitmaakten
 • Stemde in mei 1973 in het PvdA-partijbestuur met Madzy Rood-de Boer en Hans Kombrink tegen de komst van het kabinet-Den Uyl
 • Onder meer bedenker en eindredacteur van het radioprogramma "In de Rooie Haan" en later eindredacteur televisieprogramma's "Haagsche Bluf", "Achter het Nieuws" en "Bij Koos"
 • Was bij de VARA vaak het middelpunt van conflicten, onder meer met VARA-voorzitter André Kloos. Marcel van Dam zei in dat verband over hem: "Hij heeft maar één ideologie, en dat is Jan Nagel". Werd in 1976 bij de verkiezing door de verenigingsraad van de omroepsecretaris van de VARA verslagen door H. van Wijk.
 • Richtte in maart 1999 met Willem van Kooten de partij Leefbaar Nederland op

uit de privésfeer
Zijn vader was kantooremployé

verkiezingen
 • Werd in 1977 en 1981 gekozen door Groep II: Gelderland, Overijssel, Groningen en Drenthe

woonplaats
Hilversum

verenigingen, sociëteiten, genootschappen etc.
lid Comité Jonge Socialisten, omstreeks 1964

hobby's
schaken

publicaties/bronnen

publicaties
 • "Ha die PvdA" (1966)
 • "Boven het maaiveld" (2001)

literatuur/documentatie
Jutta Chorus, "Jan Nagel in de politiek vooral een 'handige donder'" in: NRC Handelsblad, 25 februari 2002

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd, 1963

echtgeno(o)t(e)/partner
Y. Meyer, Yvonne

kinderen
1 dochter en 1 zoon

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.