Mr. S. (Sybrand) van Haersma Buma

foto Mr. S. (Sybrand) van Haersma Bumavergrootglas Sybrand van Haersma Buma (1965) is sinds 12 oktober 2010 fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer. Hij is sinds 23 mei 2002 Tweede Kamerlid. Bij de verkiezingen in van september 2012 was hij lijsttrekker van het CDA. De heer Buma was beleidsmedewerker justitie en plaatsvervangend ambtelijk secretaris van de CDA-Tweede Kamerfractie. In de Tweede Kamer hield hij zich tot hij fractievoorzitter werd vooral bezig met justitie (veiligheidsbeleid). Hij was fractiesecretaris en had zitting in het Presidium van Kamer.

CDA
in de periode 2002-heden: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

voornaam (roepnaam)

Sybrand (Sybrand)

personalia

geboorteplaats en -datum
Workum (Frl.), 30 juli 1965

levensbeschouwing
Protestants

opmerkingen over de naam en/of titel
Vanaf december 2011 werd in de Tweede Kamer (en daar buiten) het gebruik van de achternaam 'Buma' in plaats van 'Van Haersma Buma' algemeen gangbaar

partij/stroming

partij(en)
CDA (Christen-Democratisch Appèl)

hoofdfuncties en beroepen

 • stafjurist afdeling Rechtspraak, Raad van State, van 1990 tot 1992
 • projectsecretaris project reisdocumenten, ministerie van Binnenlandse Zaken, van 1992 tot 1994
 • beleidsmedewerker justitie, tevens plaatsvervangend ambtelijk secretaris, CDA-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1994 tot mei 2002
 • lid gemeenteraad van Leidschendam/Voorburg, van 2 januari 2002 tot 1 juni 2002
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 23 mei 2002
 • fractievoorzitter CDA Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 12 oktober 2010

partijpolitieke functies

overzicht
 • lid bestuur Stichting fractiebureau CDA, vanaf 2002
 • politiek leider CDA, vanaf 5 januari 2012

vorige
 • secretaris CDA Kamerkring Den Haag, van 1997 tot 1998
 • lid algemeen bestuur CDA Zuid-Holland, van 1997 tot 1998
 • fractiesecretaris CDA Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1 maart 2007 tot 12 oktober 2010

lijsttrekkerschap etc.
 • lijsttrekker CDA Tweede Kamerverkiezingen 2012, van 30 juni 2012 tot 12 september 2012

nevenfuncties

huidige
 • lid bestuur Stichting "Mr. W.W. Bumaleen"
 • lid bestuur familiestichting "Buma"
 • lid bestuur Stichting Parlementaire Geschiedenis, Radboud Universiteit Nijmegen

vorige
 • lid bestuur Groningse studentenroeivereniging "Aegir" (tijdens studie)
 • voorzitter Stichting Oud-Aegirfonds (oud-leden van de Groninger studenten roeivereniging Aegir)
 • lid provinciale commissie Zuid-Holland van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Cultuurmonumenten, Bond Heemschut
 • lid Haags Monumentenplatform, overleg- en adviesorgaan van culturele verenigingen en instellingen op het gebied van monumentenbescherming in Den Haag
 • vicevoorzitter Prins Bernhard Cultuurfonds, Den Haag
 • voorzitter Prins Bernhard Cultuurfonds, Den Haag
 • lid bestuur Prins Bernhard Cultuurfonds, Zuid-Holland

afgeleide functies, presidia etc.
lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 12 maart 2007 tot 11 november 2010

erefuncties, comités van aanbeveling etc.
 • lid Comité van Aanbeveling restauratie Grote of Sint Gertrudiskerk te Workum, tot juni 2013
 • lid Comité van Aanbeveling Vriendschapsjaar Nederland-Rusland 2013

opleiding

voortgezet onderwijs
 • atheneum, Rijksscholengemeenschap "Magister Alvinus" te Sneek, van 1977 tot 1983

academische studie
 • Nederlands recht, Rijksuniversiteit Groningen, van 1983 tot 1989

postacademisch onderwijs
 • internationaal recht, Universiteit van Cambridge (VK), van 1989 tot 1990

activiteiten

als parlementariër
 • Nam in 2003 de verdediging van het eerder door zijn fractiegenoot Theo Rietkerk en Boris Dittrich (D66) ingediende initiatiefwetsvoorstel over om de verjaringstermijn voor de vervolging van moord te laten vervallen. Het voorstel werd in 2005 wet. (28.495)
 • Diende in 2006 samen met zijn fractiegenoot Ger Koopmans de initiatiefnota 'Alles van waarde is weerbaar; vrijheid is een verantwoordelijkheid" in over antiterreurmaatregelen (30.449)
 • Diende in 2006 samen met Frans Weekers (VVD) een initiatiefwetsvoorstel in over invoering van hoofdelijke aansprakelijkheid bij de ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel. Dit voorstel werd in 2010 ingetrokken. (30.841)

wetenswaardigheden

algemeen
 • Kreeg in mei 2012 bij de lijsttrekkersverkiezing door de CDA-leden 51,4 van de stemmen, waardoor hij in de eerste ronde werd gekozen. Voornaamste tegenkandidaten waren Mona Keijzer (26,4 procent) en Marcel Wintels (9,5 procent).

uit de privésfeer
 • Voltooide in 1986 de Elfstedentocht
 • Zijn vader was burgemeester van Workum (1962-1970) en Sneek (1970-1993)
 • Zijn grootvader was burgemeester van Stavoren (1930-1938) en van Wymbritseradeel (1938-1941). Hij stierf in 1942 in Neuengamme.

woonplaats
Voorburg

e-mailadres
S.Buma@tweedekamer.nl

verenigingen, sociëteiten, genootschappen etc.
lid Groninger Studentencorps "Vindicat atque Polit"

publicaties/bronnen

publicaties
"Samen kunnen we meer. Pleidooi voor christendemocratische politiek" (2012)

literatuur/documentatie
 • Derk Stokmans, "Het strenge gezicht van het CDA gelooft niet in de gedogen. Sybrand van Haersma Buma is ordebewaker CDA-fractie", NRC Handelsblad, 8 september 2008
 • Herman Staal en Derk Stokmans, "'Wij gaan geen politiek leider aanwijzen'", NRC Handelsblad, 19-20 februari 2011
 • Derk Stokmans, "Zijn opdracht is zo goed als onmogelijk...", NRC Handelsblad, 20 september 2011 (dubbelportret Van Haersma Buma en Blok)
 • Eefje Oomen, "Een fatsoenlijke jongen, die heus wel eens uit zijn pak scheurt", AD, 19 mei 2012
 • Ned. Patriciaat, 1993

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd

echtgeno(o)t(e)/partner
Mr. M. Geertsema, Marijke

kinderen
2 kinderen

beroep grootvader (vaderskant)
burgemeester van Stavoren en van Wymbritseradeel

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.