Dr. J.P. (Jurn) de Vries

foto Dr. J.P. (Jurn) de Vriesvergrootglas Journalist die al van jongsaf politiek actief was in het GPV. Huwde met de dochter van GPV-voorman Jongeling. Volgde aanvankelijk een predikantsopleiding, maar werd in 1963 redacteur van het Gereformeerd Gezinsblad. Vanaf 1974 was hij hoofdredacteur van het Nederlands Dagblad. Actief in de gemeenteraad van Amersfoort en in diverse aan het GPV gelieerde organisaties. Maakte deel uit (Staats)commissies-Biesheuvel en -De Koning. Lid van de Eerste Kamer voor de ChristenUnie in de periode 1999-2003 en daarna nog korte tijd in 2007. Promoveerde in 2011.

GPV, ChristenUnie
in de periode 1999-2011: lid Eerste Kamer, lid Staatscommissie Grondwet

voornamen (roepnaam)

Jurjen Pieter (Jurn)

personalia

geboorteplaats en -datum
Vrouwenpolder (Zld.), 1 februari 1940

levensbeschouwing
Gereformeerd (Vrijgemaakt)

opmerkingen over de naam en/of titel
 • Roepnaam ook wel "Jurjen"
 • Drs. J.P. de Vries, van 1981 tot 25 mei 2011 (tot zijn promotie)

partij/stroming

partij(en)
 • GPV (Gereformeerd Politiek Verbond), van 1963 tot 1 januari 2004
 • ChristenUnie, vanaf januari 2000

lid tussentijds gevormde fractie(s)
 • fractie-GPV/RPF, van 8 juni 1999 tot 27 maart 2001
 • fractie-ChristenUnie, van 27 maart 2001 tot 10 juni 2003

hoofdfuncties en beroepen

 • redacteur buitenland "Gereformeerd Gezinsblad", van 24 oktober 1963 tot 1 juli 1967
 • parlementair redacteur "Gereformeerd Gezinsblad" (later "Nederlands Dagblad"), van 1 juli 1967 tot 1 oktober 1972
 • adjunct-hoofdredacteur "Nederlands Dagblad", van 1 oktober 1972 tot 1 april 1974
 • wetenschappelijk medewerker GPV-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1 juli 1967 tot 1 april 1974
 • lid gemeenteraad van Amersfoort, van 2 januari 1974 tot 5 september 1978
 • hoofdredacteur "Nederlands Dagblad", van 1 april 1974 tot 1 september 2001
 • lid gemeenteraad van Amersfoort, van 1981 tot 7 september 1982
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 8 juni 1999 tot 10 juni 2003
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 27 februari 2007 tot 12 juni 2007

partijpolitieke functies

vorige
 • voorzitter Landelijk Verband Gereformeerde Politieke Jeugdstudieclubs, van 1964 tot 1974
 • lid hoofdbestuur (Centrale Verbondsraad) GPV, van 1970 tot 1978
 • lid curatorium Groen van Prinsterer-Stichting, van 1970 tot 1977
 • voorzitter Gereformeerde Politieke Vereniging Amersfoort, van 1970 tot 1 januari 1974
 • voorzitter curatorium Groen van Prinsterer-Stichting, van 1977 tot 1 juli 1999
 • fractievoorzitter GPV gemeenteraad van Amersfoort, van 1981 tot 1982
 • fractiesecretaris RPF/GPV Eerste Kamer der Staten-Generaal, van januari 2001 tot 27 maart 2001
 • fractiesecretaris ChristenUnie Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 27 maart 2001 tot 10 juni 2003
 • lid commissie bestuurlijke vernieuwing, ChristenUnie, van 2005 tot 2006

nevenfuncties

huidige
 • lid Kerncommissie Interkerkelijk Contact in Overheidsaangelegenheden, vanaf 1997
 • afgevaardigde in Interkerkelijk Contact in Overheidsaangelegenheden (lid moderamen sinds 2004), vanaf 2002
 • lid begeleidingscommissie invoering Wet maatschappelijke ondersteuning, gemeente Amersfoort, vanaf 2006

vorige
 • hoofdredacteur "Jeugd en Politiek", Officieel orgaan van het landelijk verband van Gereformeerde Politieke Jeugdstudieclubs, van september 1964 tot januari 1974
 • lid hoofdbestuur Nederlandse Bond van Gereformeerde Jongelingsverenigingen, van 1965 tot 1970
 • lid Raad van Toezicht en Advies Evangelische Hogeschool te Amersfoort, van 1982 tot 1 juni 1999
 • lid Staatscommissie relatie kiezers-beleidsvorming (Staatscommissie-Biesheuvel), van 1982 tot 1985
 • ouderling Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) Amersfoort-C, van 1986 tot 1990
 • deputaat relatie Kerk-Overheid Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), van 1990 tot 1999
 • lid externe Commissie van Advies inzake staatkundige vernieuwing (Commissie-De Koning), van 1991 tot 1993
 • ouderling Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) Amersfoort-C, van 1991 tot 1995
 • lid begeleidingscollege Sociaal-Cultureel Planbureau, van 1995 tot 24 juni 1999
 • lid Stichtingsraad Christelijke Hogeschool te Ede, van 1997 tot 1999
 • ouderling Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Amersfoort-Centrum, van 27 mei 2001 tot mei 2005
 • lid moderamen van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), 2002
 • lid Staatscommissie Grondwet, van 9 juli 2009 tot 11 november 2010

afgeleide functies, presidia etc.
plaatsvervangend voorzitter vaste commissie voor Defensie (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 15 juni 1999 tot 10 juni 2003

opleiding

lager onderwijs
 • Prot.Chr. lagere school te Rotterdam, van 1946 tot 1947
 • Prot.Chr. lagere school te Zuidhorn, van 1947 tot 1951

voortgezet onderwijs
 • gymnasium-a, Chr. "Willem Lodewijk Gymnasium" te Groningen, van 1951 tot 1957

academische studie
 • theologie (kandidaats), Theologische Hogeschool te Kampen, van 1957 tot 1963
 • theologie: ethiek (doctoraal), Theologische Hogeschool te Kampen, van 1979 tot 1981

promotie
 • godgeleerdheid, Theologische Universiteit te Kampen, 25 mei 2011

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn vader was predikant, zijn moeder onderwijzeres

woonplaats
Amersfoort

ridderorden
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, 26 april 2002

publicaties/bronnen

publicaties
 • "Het leven is één" (1966)
 • "P. Jongeling veertien jaar in de Tweede Kamer" (1977)
 • "Het vuur blijft branden" (met P. Jongeling en J. Douma (1979))
 • "Vastheid en vaart" (1981)
 • "Een theocratisch visioen. De verhouding van religie en politiek volgens A.A. van Ruler" (dissertatie, 2011)
 • boeken op theologisch en politiek gebied
 • diverse publicaties in kranten, tijdschriften

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
weduwnaar sinds 23 december 2006

kinderen
3 zoons (1 dochter kort na geboorte overleden)

familierelaties

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.