Drs. S.J. (Simone) Kennedy-Doornbos

foto Drs. S.J. (Simone) Kennedy-Doornbosvergrootglas Simone Kennedy-Doornbos (1970) was kandidaat voor de ChristenUnie bij de Eerste Kamerverkiezingen. Zij is gemeenteraadslid in Amersfoort en onder meer lid van het curatorium van het wetenschappelijk instituut van de ChristenUnie. Verder leidt zij een reis- en vertaalbureau. Zij is de echtgenote van hoogleraar James Kennedy.

in de periode 2011: kandidaat Eerste Kamer

voornaam (roepnaam)

(Simone)

personalia

geboorteplaats en -datum
Kampen, 19 december 1970

levensbeschouwing
Gereformeerd (vrijgemaakt)

partij/stroming

partij(en)
 • GPV (Gereformeerd Politiek Verbond)
 • ChristenUnie

hoofdfuncties en beroepen

 • eigenaar Amerikaanse reisbureau Eurotrail, van 1996 tot 2003
 • eigenaar en vertaalster "A.C. Van Raalte Institute", van september 1997 tot juni 2003
 • freelance touroperator reisbureau Eurotrail, vanaf 2003
 • lid gemeenteraad van Amersfoort, vanaf 18 april 2006

partijpolitieke functies

overzicht
 • lid curatorium Wetenschappelijk Instituut ChristenUnie, vanaf augustus 2004
 • lid stuurgroep ChristenUnie-vrouwenorganisatie "Incusief", vanaf 2004
 • fractievoorzitter ChristenUnie, gemeenteraad van Amersfoort, vanaf 2011

vorige
 • lid bestuur GPV afdeling Amsterdam, van 1993 tot 1994
 • lid Permanente Campagne ChristenUnie, van 2003 tot 2007
 • lid bestuur ChristenUnie, afdeling Amersfoort, van 2004 tot 2006
 • lid commissie verkiezingsprogramma ChristenUnie Tweede Kamerverkiezingen 2006
 • lid commissie verkiezingsprogramma ChristenUnie Tweede Kamerverkiezingen 2010

lijsttrekkerschap etc.
 • lijsttrekker GPV gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam, 1994

nevenfuncties

huidige
 • lid Raad van Toezicht "Ouders & COO"
 • lid Medezeggenschapsraad basisschool "De Regenboog"
 • lid bestuur "CJVV" (Christelijke Jongelieden Voetbal Vereniging) te Amersfoort
 • vrijwilliger Belastingproject "Stadsring 51" in Amersfoort

vorige
 • vrijwilligster bij de voedselbank

afgeleide functies, presidia etc.
lid presidium en plaatsvervangend voorzitter, gemeenteraad van Amersfoort, vanaf 2010

opleiding

academische studie
 • biologie, Universiteit van Amsterdam, van 1989 tot 1994

wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd in 2009 verkozen tot raadslid van het jaar

uit de privésfeer
 • Is gehuwd met de UvA-hoogleraar Nederlandse geschiedenis James Kennedy
 • Verbleef in 1994-2003 in de Verenigde Staten

woonplaats
Amersfoort

e-mailadres
kennedydoornbos@gmail.com

verenigingen, sociëteiten, genootschappen etc.
lid GSVA "Petrus Plantius"

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd

kinderen
3 kinderen

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.