Mr. G.A. (Ard) van der Steur

foto Mr. G.A. (Ard) van der Steurvergrootglas Ard van der Steur (1969) is sinds 20 maart 2015 minister van Veiligheid en Justitie. Hij was van 17 juni 2010 tot 20 maart 2015 Tweede Kamerlid voor de VVD. De heer Van der Steur was advocaat en eigenaar van een trainingsopleiding op juridisch gebied. Daarvoor was hij partner van advocatenkantoor NautaDutilh. Hij was voorts lid van de gemeenteraad van Teylingen (2006-2014) en eerder in Warmond, waar hij fractievoorzitter was. In 1991 won hij het Nederlands kampioenschap debatteren. Als Kamerlid hield de heer Van der Steur zich met name bezig met Justitie (onder meer strafrecht en criminaliteitsbestrijding). Hij was lid van de enquêtecommissie Fyra.

VVD
in de periode 2010-heden: lid Tweede Kamer, minister

voornamen (roepnaam)

Gerard Adriaan (Ard)

personalia

geboorteplaats en -datum
Haarlem, 7 oktober 1969

partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf 1988

hoofdfuncties en beroepen

 • medewerker bij de Nederlandse Orde van Advocaten, van 1992 tot 1995
 • advocaat, advocatenkantoor "NautaDutilh" N.V. te Rotterdam, van 1995 tot 2006 (tevens coördinator werving en selectie)
 • lid gemeenteraad van Warmond, van 14 maart 2002 tot 1 januari 2006 (gemeente samengevoegd met Sassenheim en Voorhout)
 • partner, advocatenkantoor "NautaDutilh" N.V. te Rotterdam, van 2005 tot 1 januari 2006
 • lid gemeenteraad van Teylingen, van 1 januari 2006 tot 27 maart 2014
 • parttime docent burgerlijk recht, afdeling Moot Court, faculteit der rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden, van 2006 tot 2010
 • parttime Legal Counsel, DA Retailgroep B.V., van 2007 tot 2010
 • eigenaar Sturgeon Training, onderneming voor training van advocaten(kantoren) en andere juridische dienstverleners, vanaf 2006
 • advocaat Legaltree Van der Steur Advocatuur, vanaf 2009 (op non-actief sinds 2010)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 juni 2010 tot 20 maart 2015
 • minister van Veiligheid en Justitie, vanaf 20 maart 2015

activiteiten

als parlementariër
 • Bracht in 2011 een initiatiefnota uit over wettelijke verankering van mediation als alternatief voor een gang naar de rechter (33.122)
 • Bracht in 2012 samen met Jeroen Recourt (PvdA) en Magda Berndsen een initiatiefnota uit over herziening van de partneralimentatie, waardoor die simpeler en korter wordt (33.312)
 • Diende in 2013 initiatiefwetsvoorstellen in over bevordering van mediation in het burgerlijk recht en in het bestuursrecht. Diende tevens een initatiefwetsvoorstel in over invoering van registratie van mediatiors (registermediation). De voorstellen werden in 2015 ingetrokken. (33.722, 33.723, 33.727)
 • Diende in 2015 samen met Jeroen Recourt (PvdA) een initiatiefwetsvoorstel in over herziening van het stelsel van kinderalimentatie (34.154)

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Kondigde in augustus 2015 een herijking van de vorming van de nationale politie aan. De politieorganisatie krijgt meer tijd voor de personele reorganisatie, namelijk tot 2018; er komt meer aandacht voor integrale sturing van veranderingen en verbeteringen en voor het welzijn van politiemedewerkers, en verbetering van de bedrijfsvoering krijgt prioriteit. Het budget voor de transitie gaat van 230 miljoen naar 460 miljoen euro. (29.628)

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 2015 een wet (Stb. 255) tot wijziging van de Gemeentewet en het Wetboek van Strafrecht tot stand ter aanscherping van de maatregelen ter bestrijding van voetbalvandalisme en ernstige overlast. De wijziging betreft ook overlast bij andere sporten, evenementen en wijkoverlast of uitgaansgeweld,. De bevoegdheid van burgemeesters om een gebiedsverbod, groepsverbod of meldplicht op te leggen na ordeverstoring of na een door de KNVB uitgevaardigd stationverbod wordt uitgebreid. Verder kan de rechter een gebiedsverbod (huisarrest) opleggen. De maximale duur van die maatregelen wordt verhoogd van maximaal 2 naar 5 jaar. Het wetsvoorstel was in 2014 ingediend en in 2015 in de Tweede Kamer verdedigd door minister Opstelten. (33.882)
 • Bracht in 2016 een wet (Stb. 121) tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap tot stand ter verruiming van de mogelijkheden voor het ontnemen van het Nederlanderschap bij terroristische misdrijven. Dit kan ook na een voorafgaande strafrechtelijke veroordeling voor het geven of volgen van terroristische training. Het wetsvoorstel was in 2014 ingediend door minister Opstelten. (34.016)
 • Bracht in 2016 een wet (Stb. 130) tot wijziging van de Gemeentewet tot stand over het verruimen van de bevoegdheid van de burgemeester tot inzet van cameratoezicht. Er kunnen daardoor camera's worden ingezet in een specifiek gebied om de veiligheid in de open ruimte te vergroten. Het wetsvoorstel was in 2013 ingediend door minister Opstelten. (33.582)

wetenswaardigheden

woonplaats
Warmond

uitgebreide versie

uitgebreide versie
Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding, wetenswaardigheden etc. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft. reageer

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.