Drs. P. (Peter) van Dalen

foto Drs. P. (Peter) van Dalenvergrootglas Peter van Dalen (1958) is sinds 14 juli 2009 lid van het Europees Parlement. Hij maakt deel uit van de fractie van de Europese Conservatieven en Hervormers. De heer Van Dalen was lijsttrekker van ChristenUnie/SGP bij de Europese verkiezingen van 2009 en 2014. Hij was hoofdinspecteur bij de Toezichtseenheid Binnenvaart van de Inspectie Verkeer en Waterstaat en daarvoor onder meer medewerker van een Europarlementariër en lid van de gemeenteraad van Houten. De heer Van Dalen houdt zich in het Europees Parlement met name bezig met vervoer en toerisme en het visserijbeleid.

ChristenUnie
in de periode 2009-heden: lid Europees Parlement

voornaam (roepnaam)

(Peter)

personalia

geboorteplaats en -datum
Zwijndrecht, 3 september 1958

levensbeschouwing
Protestants

partij/stroming

partij(en)
 • RPF (Reformatorische Politieke Federatie) 
 • ChristenUnie 

Fractie Europees Parlement
Fractie van Europese Conservatieven en Hervormers

hoofdfuncties en beroepen

 • beleidsmedewerker RPF-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1981 tot 1983 
 • part-time leraar geschiedenis, streeklycea te Zwolle en Ede, van 1983 tot 1985 
 • docent geschiedenis en staatsinrichting, Evangelische School voor Journalistiek te Amersfoort, van 1983 tot 1 maart 1985 
 • fractiemedewerker L. van der Waal, lid Europees Parlement, van 1 maart 1985 tot 16 maart 1989 
 • ambtenaar ministerie van Verkeer en Waterstaat, van 16 maart 1989 tot 1 oktober 1990 
 • senior beleidsmedewerker ministerie van Verkeer en Waterstaat, van 1 oktober 1990 tot 1 november 1995 
 • lid gemeenteraad van Houten, van 12 april 1994 tot 14 april 1998 
 • plaatsvervangend hoofd Hoofdafdeling beleid voor binnenvaart en natte infrastructuur, ministerie van Verkeer en Waterstaat, van 1 november 1995 tot 1 november 1997 
 • hoofd Hoofdafdeling beleid voor binnenvaart en natte infrastructuur, ministerie van Verkeer en Waterstaat, van 1 november 1997 tot 1 november 2001 
 • plaatsvervangend directeur divisie luchtvaart, Inspectie Verkeer en Waterstaat, van 1 november 2001 tot 1 juli 2005 
 • hoofdinspecteur-directeur, toezichtseenheid binnenvaart, Inspectie Verkeer en Waterstaat te Rotterdam, van 1 juli 2005 tot 1 juni 2009 (toezicht gevaarlijke stoffen en milieu) 
 • lid Europees Parlement, vanaf 14 juli 2009 

partijpolitieke functies

overzicht
 • lid Stichtingsbestuur Fractieassistentie Europees Parlement, vanaf juli 2009 
 • lid bureau fractie Europese Conservatieven en Hervormers (Europees Parlement), vanaf 2009 

vorige
 • lid partijbestuur RPF, belast met kader en vorming, van 1978 tot 1991 
 • voorzitter RPF kiesvereniging Utrecht, van 1981 tot 1984 
 • lid Adviescollege fractie-ChristenUnie/SGP, Europees Parlement, van 1989 tot 2009 
 • fractievoorzitter RPF/GPV-fractie, gemeenteraad van Houten, van 1994 tot 1998 
 • secretaris ChristenUnie, kiesvereniging Houten, van juli 2003 tot 2009 
 • lid landelijke projectgroep Europa, ChristenUnie, van mei 2007 tot juli 2008 

lijsttrekkerschap etc.
 • lijsttrekker ChristenUnie/SGP Europese verkiezingen 2009 
 • lijsttrekker ChristenUnie/SGP Europese verkiezingen 2014 

Europese (parlements)commissies e.d.

 • lid (tussen 2009 en 2014 ondervoorzitter) commissie vervoer en toerisme, vanaf juli 2009 
 • plaatsvervangend lid commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, van juli 2009 tot juni 2014 
 • lid delegatie voor de betrekkingen met India, vanaf september 2009 
 • plaatsvervangend lid delegatie voor de betrekkingen met Zuid-Afrika, van september 2009 tot juni 2014 
 • plaatsvervangend lid commissie sociale zaken en werkgelegenheid, van november 2009 tot maart 2012 
 • plaatsvervangend lid commissie industrie, onderzoek en energie, van maart 2012 tot juni 2014 
 • lid (mede-oprichter) informele werkgroep voor vrijheid van godsdienst en levensovertuiging, vanaf december 2012 
 • lid commissie visserij, vanaf juli 2014 
 • plaatsvervangend lid delegatie Zuid-Aziatische landen, vanaf juli 2014 
 • plaatsvervangend lid bijzondere commissie fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect, vanaf 12 februari 2015 

opleiding

voortgezet onderwijs
 • atheneum-b, "Develstein College" te Zwijndrecht, tot 16 juni 1976 

academische studie
 • geschiedenis en internationale betrekkingen, Rijksuniversiteit Utrecht, tot 22 september 1983 
 • Nederlands recht (niet voltooid), Rijksuniversiteit Utrecht, tot 1 juli 1985 (propedeuse in 1984) 

activiteiten

op het gebied van de EU
 • Verloor in 2004 met gering verschil de strijd om het lijsttrekkerschap bij de Europese Verkiezingen van Hans Blokland. 
 • Bracht in 2010 een rapport uit over het zeevervoersbeleid 
 • Nam in 2015 samen met SP'er Dennis de Jong het initiatief voor een parlementaire intergroep voor vrijheid van godsdienst of geloof en religieuze tolerantie. Hij werd daarvan co-voorzitter. 

wetenswaardigheden

algemeen
 • Was als student medewerker van RPF-Tweede Kamerlid Meindert Leerling op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en gezondheidszorg. 

e-mailadres
peter.vandalen@europarl.europa.eu

hobby's
lezen, Duitse literatuur

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd

kinderen
3 zonen

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.