Stemmen in het buitenland

Als u als Nederlandse kiezer op de dag van de verkiezingen tijdelijk of permanent in het buitenland verblijft, kunt u op verschillende manieren toch deelnemen aan de verkiezingen.

Stemmen als u tijdelijk in het buitenland bent

Als u tijdelijk in het buitenland bent voor bijvoorbeeld werk, studie of vakantie en nog ingeschreven staat bij een Nederlandse gemeente, dan is het mogelijk om op de volgende manieren te stemmen:

Stemmen per brief vanuit het buitenland

Voor een stem per brief moet een registratieverzoek worden ingediend bij de gemeente waar u bent ingeschreven.

Per brief stemmen is slechts mogelijk voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer en het Europees Parlement. Tijdens de verkiezingen voor Provinciale Staten, waterschappen of gemeenteraad kan alleen een stem bij volmacht worden uitgebracht.

Stemmen per volmacht

Het is mogelijk iemand te machtigen om een stem uit te brengen in Nederland. Een volmacht moet worden aangevraagd bij de gemeente en kan worden ingediend tot 5 dagen voor de verkiezingen.

Stemmen als u in het buitenland woont

Kiezers die op de dag van de kandidaatstelling niet in Nederland wonen en willen stemmen moeten zich als kiesgerechtigden laten registreren in Den Haag. Een verzoek tot registratie kan worden gedaan vanaf zes maanden tot zes weken voor de verkiezingen bij de consulaire post waaronder de woonplaats van de verzoeker valt. Vanaf september 2016 is permanente registratie mogelijk. Kiesgerechtigden in het buitenland hoeven dan niet iedere keer voor verkiezingen een aanvraag tot registratie te doen.

Om vanuit het buitenland te kunnen stemmen, moet u aan de volgende eisen voldoen:

-De Nederlandse nationaliteit bezitten.

-Op de dag van de stemming 18 jaar of ouder zijn.

-Niet zijn ingeschreven in een Nederlandse gemeente, Bonaire, Sint Eustatius of Saba.

-Niet uitgesloten zijn van het kiesrecht.

Inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba worden beschouwd als kiezer in het binnenland. Zij ontvangen automatisch per post een stempas. Inwoners van Aruba, Curaçao of Sint Maarten worden bij de verkiezingen beschouwd als kiezer in het buitenland en moeten zich eerst registreren om te kunnen stemmen.

Tegelijk met het verzoek voor registratie geeft de stemgerechtigde aan hoe die wil stemmen. Dit kan op drie manieren. Door zelf uw stem uit te brengen op het moment dat u in Nederland bent, door iemand te machtigen om voor u te stemmen in Nederland of per brief vanuit het buitenland.

Stemmen in Nederland

Wie (toevallig) in Nederland verblijft op de dag van verkiezingen kan in Nederland stemmen. De kiezer ontvangt dan een kiezerspas waarmee hij in elk stembureau in Nederland zijn stem kan uitbrengen.

Stemmen per volmacht

Ook is het mogelijk iemand te machtigen een stem uit te brengen. Bij de aanvraag moet de gemachtigde worden aangewezen. De persoon die een volmacht is verleend heeft (een kopie van) een identiteitsdocument nodig van degene voor wie hij stemt, die getoond moet worden bij het uitbrengen van de stem. De gemachtigde moet stemgerechtigd zijn.

Stemmen per brief

Om per brief te kunnen stemmen, moet u een verzoek indienen bij de Nederlandse gemeente waar u staat ingeschreven. De burgemeester van Den Haag zal dan vervolgens een stembiljet opsturen naar de briefstemmers.

Alles over stemmen in het buitenland kunt u lezen op de website van de Rijksoverheid: Stemmen vanuit het buitenland


Meer over