Ir. P.F.C. (Paulus) Jansen

foto Ir. P.F.C. (Paulus) Jansenvergrootglas Paulus Jansen (1954) is sinds 8 mei 2014 wethouder van Utrecht. Hij was van 30 november 2006 tot 14 mei 2014 Tweede Kamerlid voor de SP. De heer Jansen was algemeen secretaris van de SP en gemeenteraadslid in Utrecht (fractievoorzitter). Ook had hij zitting in Provinciale Staten van Utrecht. In de Tweede Kamer hield hij zich vooral bezig met milieu en klimaatverandering, ruimte, waterstaat, wonen en energie. Hij was voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu.

SP
in de periode 2006-2014: lid Tweede Kamer

voornamen (roepnaam)

Paulus Fredericus Cornelius (Paulus)

personalia

geboorteplaats en -datum
Roermond, 2 maart 1954

partij/stroming

partij(en)
SP (Socialistische Partij), vanaf 1974

hoofdfuncties en beroepen

 • kostendeskundige, "werkgroep 2000" te Amersfoort, van 1978 tot 1982 
 • extern deskundige, Bewonersorganisatie Feijenoord, van 1982 tot 1984 
 • hoofd proces- en projectontwikkeling "Nevanco", van 1984 tot 1989 
 • hoofd bouwautomatisering en senior consultant, ingenieursbureau "DHV-AIB" te Amersfoort, van 1989 tot 1997 
 • lid Provinciale Staten van Utrecht, van 18 april 1995 tot 20 maart 2003 
 • beleidsmedewerker volkshuisvesting en energiebeleid, SP-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1997 tot 2002 
 • lid gemeenteraad van Utrecht, van 1 januari 2001 tot 30 november 2006 
 • algemeen secretaris SP, van 2003 tot 2005 
 • beleidsmedewerker volkshuisvesting en energiebeleid, SP-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 2005 tot november 2006 
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 november 2006 tot 14 mei 2014 
 • wethouder (van wonen, dierenwelzijn en sport) van Utrecht, vanaf 8 mei 2014 

partijpolitieke functies

vorige
 • voorzitter SP afdeling Utrecht 
 • penningmeester SP afdeling Utrecht 
 • fractievoorzitter SP Provinciale Staten van Utrecht, van 1995 tot 2003 
 • fractievoorzitter SP gemeenteraad van Utrecht, van 2001 tot 30 november 2006 

nevenfuncties

huidige
 • lid bestuur Stichting Machiavelli 
 • lid commissie vernieuwingen in de financiën van gemeenten, VNG, vanaf januari 2015 

vorige
 • adviseur op bouwkundig gebied (adviezen aan bewonerscommissies) 

afgeleide functies, presidia etc.
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 11 november 2010 tot 20 november 2012 
 • lid Klankborgroep 'kosten en effecten klimaat- en energiebeleid' (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 15 maart 2012 tot 2014 
 • lid tijdelijke commissie onderhoud en innovatie spoor (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 7 april 2011 tot september 2012 
 • voorzitter vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 20 november 2012 tot 14 mei 2014 

opleiding

voortgezet onderwijs
 • gymnasium-b, R.K. "Bisschoppelijk College" te Roermond 

academische studie
 • bouwkunde, Technische Hogeschool Eindhoven, tot 1980 

activiteiten

als parlementariër
 • Bracht in 2014 samen met Duco Hoogland (PvdA) en Sander de Rouwe (CDA) een initiatiefnota uit over uitbouw en betere benutting van het Nederlandse wandel- en fietsnetwerk 

wetenswaardigheden

woonplaats
Utrecht

hobby's
 • schaken 
 • badminton 

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te Utrecht, 1985

kinderen
3 kinderen

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.