Dr. H.H.F. (Herman) Wijffels

foto Dr. H.H.F. (Herman) Wijffelsvergrootglas Boerenzoon uit Zeeuws-Vlaanderen en invloedrijk CDA'er, die na een loopbaan in het bankwezen voorzitter van de SER werd. Groot voorstander van de overlegeconomie. Begon als ambtenaar op Landbouw en was later secretaris van het Christelijk werkgeversverbond. Zat achttien jaar in de top van de Rabobank, maar was meer een wat voorzichtige bestuurder dan een ambitieuze financiële manager. Ambieerde echter geen politieke functies. Vanuit zijn boerenachtergrond begaan met het behoud van het landschap; voorzitter van Natuurmonumenten. Had een topfunctie bij de Wereldbank. Architect van het vierde kabinet-Balkenende.


in de periode 1999-2006: voorzitter SER

voornaam (roepnaam)

(Herman)

personalia

geboorteplaats en -datum
Turkeye, gem. IJzendijke, 13 maart 1942

levensbeschouwing
Rooms-Katholiek

partij/stroming

partij
CDA (Christen-Democratisch Appèl)

hoofdfuncties en beroepen

 • directeur Marktordeningsvraagstukken, ministerie van Landbouw en Visserij, vanaf 1969
 • directeur Verwerking en Afzet van Agrarische Producten, ministerie van Landbouw en Visserij, tot 1977
 • algemeen secretaris NCW (Nederlands Christelijk Werkgeversverbond), van 1977 tot 1981
 • lid directie Rabobank Nederland, van 1981 tot 1986
 • voorzitter hoofddirectie Coöperatieve Centrale Rabobank Nederland, van 1986 tot maart 1999
 • voorzitter SER (Sociaal-Economische Raad), van 15 maart 1999 tot 1 april 2006
 • Nederlandse bewindvoerder Wereldbank te Washington (voor Nederland, Armenië, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Israël, Macedonië, Moldavië, Roemenië en Oekraïne), van 1 oktober 2006 tot 1 november 2008
 • deeltijd-hoogleraar 'duurzaamheid en maatschappelijke verandering', Universiteit Utrecht, vanaf 1 oktober 2009

partijpolitieke functies

vorige
 • voorzitter CDA-werkgroep 'werkloosheid en de crisis in onze samenleving', 1984

nevenfuncties

huidige
 • adviserend lid Beleggingscommissie PGGM
 • lid Raad van Commissarissen Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs
 • voorzitter Raad van Toezicht Universiteit van Tilburg
 • voorzitter adviescommissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen, VFI (brancheorganisatie van landelijk wervende goede doelen), vanaf juli 2004
 • lid Ambassadeursnetwerk Besturen, vanaf oktober 2004 (bevorderen van deelname van vrouwen in besturen van maatschappelijke en politieke organisaties)
 • lid adviescommissie over toekomst en bestuur Wereldbank, vanaf november 2008

vorige
 • lid Commissie-Dekker (technologiebeleid)
 • voorzitter commissie toekomst Nederlandse Spoorwegen, van april 1991 tot 5 juni 1992
 • lid Bankraad "De Nederlandsche Bank"
 • lid bestuur Nederlandse Vereniging van Banken
 • lid steering committee Unisco Banking Group
 • lid Raad van Commissarissen Nederlandse Participatie Maatschappij
 • lid bestuur Maatschappij en Onderneming
 • lid dagelijks bestuur Nationale Coöperatieve Raad voor Land- en Tuinbouw
 • lid dagelijks bestuur Stichting Toekomstbeeld der Techniek
 • lid Nationaal Euro Forum
 • lid presidium Nationaal Kennisdebat
 • lid Raad van Commissarissen verzekeringsmaatschappij N.V. "Interpolis"
 • lid (later voorzitter) Raad van Commissarissen DSM N.V.
 • lid Raad van Commissarissen HBG (Hollandse Beton Groep)
 • lid Raad van Commissarissen NIB (Nationale Investeringsbank)
 • lid Raad van Toezicht Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO)
 • lid Raad van Commissarissen "Robeco" N.V.
 • lid Raad van Commissarissen "The Greenery"
 • lid Raad van Commissarissen Sara Lee/Douwe Egberts, van 1999 tot 2006
 • voorzitter College van Overleg van de Gezamenlijke banken
 • lid bestuur Stichting Beelden aan Zee
 • lid World Advisory Council Caux Round Table
 • lid Raad van Toezicht UMC (Utrechts Medisch Centrum)
 • lid Raad van Toezicht Rijksmuseum, vanaf 1999
 • voorzitter "Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten in Nederland", van 1 april 1999 tot 12 mei 2007
 • voorzitter bestuur Stichting Universiteit van Tilburg (tot 2003 Katholieke Universiteit Brabant), van 6 november 2000 tot oktober 2006
 • voorzitter commissie herstucturering veehouderij, 2001
 • lid Nationaal Comité Jaar van mensen met een handicap, 2003
 • voorzitter commissie over de werkwijze van TNO en Grote Technologische Instituten (GTI's), dat onder meer adviezen geeft over het versterken van de synergie tussen ECN en de EOS-regelingen (EZ-programma voor stimulering duurzame energie)
 • informateur, van 20 december 2006 tot 9 februari 2007
 • verkenner, vooruitlopend op de Commissie van Goede Diensten FNV, van 1 oktober 2011 tot 1 februari 2012 (samen met H.C.P. Noten)
 • voorzitter onafhankelijke commissie 'Structuur Nederlandse Banken', van 1 november 2012 tot 28 juni 2013

opleiding

voortgezet onderwijs
 • Hogere Burgerschool te Oostburg

academische studie
 • algemene economie, Katholieke Hogeschool Tilburg, van 1959 tot mei 1966

eredoctoraten
 • economische wetenschappen, Katholieke Universiteit Brabant, 25 november 1998 (t.g.v. afstuderen tienduizendste econoom en tienjarig bestaan CentER for Economic Research)
 • eredoctoraat Open Universiteit, 13 december 2002

activiteiten

als (in)formateur
 • Kreeg op 20 december 2006 het verzoek een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid van de spoedige totstandkoming van een kabinet van CDA, PvdA en ChristenUnie. Bracht op 9 februari 2007 zijn eindverslag uit, waarin hij adviseerde Jan Peter Balkenende te belasten met de formatie van een kabinet van CDA, PvdA en ChristenUnie.

wetenswaardigheden

algemeen
 • Was medeondertekenaar van een open brief van 27 CDA'ers, onder wie Cees Veerman, Hanja Maij-Weggen, Frans Andriessen en Bert de Vries, die de CDA-fractie opriep af te zien van vorming van een kabinet met gedoogsteun van de PVV. De brief werd gepubliceerd in NRC Handelsblad van 28/29 augustus 2010.
 • Nam in september 2011 het initiatief voor instelling van een Nederlandse denktank over een duurzame financiële sector (sustainable finance lab)

uit de privésfeer
Zijn vader was akkerbouwer (gerst, tarwe, aardappelen, bieten, bonen). Hij overleed in 1961.

woonplaats
Maarn

onderscheidingen (EU)
 • Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 1991
 • Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau, 1995

verenigingen, sociëteiten, genootschappen etc.
lid Tilburgs Studenten Corps "Sint Olof" (tijdens studie)

publicaties/bronnen

publicaties
"Werkloosheid en de crisis van onze samenleving" (CDA-rapport 1983, met Hans Borstlap)

literatuur/documentatie
 • "Roomse boerenzoon en bankier met weidse blik", NRC Handelsblad, 7 september 1998
 • "Ik ben mijn eigen man", interview met Jannetje Koelewijn en Yasha Lange, NRC Handelsblad, 21 november 1998
 • Katholieke Universiteit Brabant, Attentie: Magazine voor Algemene Economie, juni 1999
 • FEM Business nr. 42, 18 oktober 2003
 • H. Goslinga en E. Lammers, "De leeuwerik is terug", interview met Herman Wijffels, Trouw, 5 januari 2005
 • Jan Smit, "De Opdracht of de vele gezichten van Herman Wijffels" (2014)

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd

kinderen
2 zonen en 1 dochter (oudste zoon en dochter is een tweeling)

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.