Drs. M.J.Th. (Maria) Martens

foto Drs. M.J.Th. (Maria) Martensvergrootglas Maria Martens (1955) is sinds 7 juni 2011 Eerste Kamerlid voor het CDA. Zij was in 1999-2009 lid van het Europees Parlement. Mevrouw Martens is theologe en was onder meer secretaris buitenland van de Nederlandse Missieraad en studiesecretaris van het Verband van Katholieke Maatschappelijke Organisaties. In het Europees Parlement hield zij zich vooral bezig met ontwikkelingssamenwerking. Mevrouw Martens is voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

CDA
in de periode 1999-heden: lid Eerste Kamer, lid Europees Parlement

voornamen (roepnaam)

Maria Johanna Theodora (Maria)

personalia

geboorteplaats en -datum
Doetinchem, 8 januari 1955

levensbeschouwing
Rooms-Katholiek

partij/stroming

partij(en)
CDA (Christen-Democratisch Appèl)

Fractie Europees Parlement
Fractie van de Europese Volkspartij en Europese Democraten

hoofdfuncties en beroepen

 • docent levensbeschouwing, "Sint Ludgercollege" te Doetinchem, 1984
 • secretaris buitenland Nederlandse Missieraad, van 1984 tot 1988
 • studiesecretaris Verband van Katholieke Maatschappelijke Organisaties, van 1988 tot 1999
 • lid Europees Parlement, van 20 juli 1999 tot 14 juli 2009
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, vanaf 7 juni 2011

partijpolitieke functies

overzicht
 • lid commissie 'Nieuwe woorden, nieuwe beelden: uitgangspunten 2011', CDA, vanaf mei 2011

vorige
 • lid bestuur CDA/EFS
 • lid Commissie Buitenland CDA Vrouwenberaad
 • voorzitter CDA Nijmegen (voorjaar 1994 tot oktober 1998)
 • voorzitter programmacommissie Nijmegen (Gemeenteraadsverkiezingen 1994)
 • voorzitter CDA Vrouwenberaad Nijmegen
 • lid Pilot-project CDA-Nijmegen (t.b.v. ontwerp-model nieuwe aanpak voor werving nieuwe kiezers in grote steden)
 • lid partijraad CDA (voor Gelderland)
 • lid werkgroep gezinsbeleid CDA Landelijk
 • redactie Christen-Democratische Verkenningen (maandblad Wetenschappelijk Instituut voor het CDA)
 • gastdocent kaderschool CDA
 • lid bestuur en trainer EFS (Eduardo Frei Stichting)
 • voorzitter Commissie Evaluatie Verkiezingen Nijmegen 2002
 • adviseur Commissie Buitenland CDA, van 2004 tot 2009
 • voorzitter CDA-delegatie Europees Parlement, van maart 2007 tot april 2009
 • adviseur algemeen bestuur CDA, van 2007 tot 2009
 • adviseur BPO (CDA-bewindsliedenoverleg), van 2007 tot 2009
 • lid CDA-adviescommissie kandidaatstelling Tweede Kamerverkiezingen, 2010
 • lid vertrouwenscommissie CDA lijsttrekker Provinciale Staten 2011 (2010)
 • lid CDA-adviescommissie kandidaatstelling Europees Parlement, 2013

nevenfuncties

huidige
 • lid bestuur "Vrienden van de Kerk der Friezen" te Rome
 • voorzitter bestuur VSOP (Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties), vanaf juni 2010
 • voorzitter Raad van Toezicht Simavi, vanaf juli 2010
 • lid Raad van Toezicht 's-Heerenloo, vanaf januari 2011
 • lid bestuur Stichting Janivo
 • lid bestuur Stichting "Bemmel & Haalderen"
 • lid bestuur Carmelfonds Nijmegen
 • lid bestuur Stichting Adrianusfonds
 • lid buitenlandcommissie COMENCE, vanaf 2015

vorige
 • secretaris Dekenaat Nijmegen
 • lid bestuur Christelijk Sociaal Congres
 • lid Raad van Bijstand KRO
 • lid bestuur Bijbels Openluchtmuseum
 • vicevoorzitter Katholiek Studie Centrum (KUN)
 • secretaris/lid werkgroep Kerk en Staat, Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving
 • lid sectie Internationale Zaken van de Raad van Kerken Nederland
 • lid kerncomité en bestuur Christelijk Sociaal Congres, van 1990 tot 1997
 • lid bestuur Europees lekenforum, van 1992 tot 1996
 • voorzitter Europees Forum van nationale lekencomités, van 1996 tot 2000
 • lid organiserend comité Eerste Europese Sociale Week, Brussel, maart 1997
 • lid bestuur Stichting "De Christelijke Pers" (dagblad Trouw)
 • voorzitter Bisschoppelijk Nederlands Comité voor het jubileumjaar 2000, van 1996 tot 2000
 • lid College van Bestuur Katholieke Theologische Universiteit Utrecht, vanaf 1998
 • lid College van Bestuur Internationaal Instituut "Jacques Maritain"
 • lid bestuur "Kerk der Friezen" te Rome
 • lid bestuur Internationaal Instituut "Jacques Maritain" te Rome
 • voorzitter Stichting "Vrienden van Bhutan"
 • politiek coördinator Zimbabwe bij AWEPA, vanaf 2010
 • senior parlementary advisor Somalië
 • lid bestuur parochie "De Verrijzenis", H. Landstichting, van januari 2011 tot 2012

afgeleide functies, presidia etc.
voorzitter vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Eerste Kamer der Staten-Generaal), vanaf 16 juni 2015

opleiding

voortgezet onderwijs
 • gymnasium-b, R.K. "Sint Ludgercollege" te Doetinchem

academische studie
 • theologie, Katholieke Universiteit Nijmegen, tot 1984

overige opleidingen
 • marketing, Nima-A en -B bij SRM
 • bedrijfsvoering en -beheer (Stichting Opleidingen Metaal)
 • opleiding mediation, NMI

stages e.d.
 • stage bij een parochie in Kameroen (anderhalf jaar)

activiteiten

op het gebied van de EU
 • Diende in februari 2002 een verslag in over de EU-doelstellingen inzake de onderwijs- en beroepsopleidingsstelsels (niet-wetgevende raadplegingsprocedure).
 • Diende in april 2002 een verslag in over de horizontale integratie van het gendergelijkheidsaspect ("mainstreaming of gender equality") in de ontwikkelingssamenwerking (niet-wetgevende raadplegingsprocedure).
 • Diende in oktober 2005 een verslag in over een ontwikkelingsstrategie voor Afrika (initiatiefprocedure).
 • Diende in oktober 2007 een verslag in over de stand van zaken in de betrekkingen tussen de Europese Unie en Afrika (initiatiefprocedure).
 • lid waarnemingsmissies presidentsverkiezingen in Honduras (2009), Georgië (2013) en Oekraïne (2014)

wetenswaardigheden

verkiezingen
 • Werd in 1999 met voorkeurstemmen gekozen in het Europees Parlement

woonplaats
Nijmegen

ridderorden
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, 8 september 2009

overige onderscheidingen en prijzen
Europarlementariër van het jaar, 2007

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
 • Interview door Hetty van Rooij, "EU denkt na over verbod op dragen van swastika", in: Nederlands Dagblad, 24 februari 2005
 • Interview door Marc van Dijk, "Religie is privézaak", in: Trouw, 27 juni 2005

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd

Europese (parlements)commissies e.d.

Geen actieve lidmaatschappen (23 in het verleden)

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.