Dr. J.C. (Co) Verdaas

foto Dr. J.C. (Co) Verdaasvergrootglas Co Verdaas (1966) was van 5 november tot 6 december 2012 staatssecretaris van Economische Zaken. Hij trad af in verband met een affaire rond declaratiegedrag. Eerder was hij van 30 januari 2003 tot 30 november 2006 Tweede Kamerlid voor de PvdA en in 2007-2012 was hij gedeputeerde van Gelderland, belast met ruimtelijke ordening. De heer Verdaas was manager woondiensten van de woningcorporatie SWZ. Daarvoor werkte hij bij de gemeente Zwolle en was hij directeur van een avondopleiding bedrijfskunde van de KU Nijmegen. Sinds 1 mei 2013 is hij directeur van het Centre for Development Innovation, Wageningen Universiteit.

PvdA
in de periode 2003-2012: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

voornamen (roepnaam)

Johannes Cornelis (Co)

personalia

geboorteplaats en -datum
Breda, 5 augustus 1966

partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 1986

hoofdfuncties en beroepen

 • o.i.o. (onderzoeker-in-opleiding) vakgroep planologie, Katholieke Universiteit Nijmegen, van april 1991 tot september 1995
 • projectmanager onderzoeksvisitatie faculteit der beleidswetenschappen, Katholieke Universiteit Nijmegen, van oktober 1994 tot mei 1995
 • onderzoeker vakgroep Milieukunde, Rijksuniversiteit Utrecht, van december 1995 tot maart 1997
 • creatief strateeg, afdeling Ontwikkeling, sectie Strategie, gemeente Zwolle, van april 1997 tot april 1999
 • hoofd strategie en projectbureau, afdeling Ontwikkeling, gemeente Zwolle, van april 1999 tot juni 2000
 • directeur Stichting UOBN (postacademische opleidingen Nijmegen School of Management), van februari 2000 tot september 2002
 • strategisch adviseur, gemeente Zwolle (1 dag per week)
 • adviseur stadsvisie gemeente Hoogezand-Sappemeer, provincie Overijssel en gemeente Leeuwarden
 • manager woondiensten woningcorporatie SWZ, van september 2002 tot januari 2003
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 januari 2003 tot 30 november 2006
 • lid Gedeputeerde Staten van Gelderland (belast met ruimtelijke ordening, vanaf april 2011: wonen, ruimte, water, luchtvaart, regionale uitvoeringsdiensten en buitenlandse betrekkingen), van 11 april 2007 tot 5 november 2012
 • lid Provinciale Staten van Gelderland, van 10 maart 2011 tot 13 april 2011
 • staatssecretaris van Economische Zaken (onder meer belast met landbouw, dierenwelzijn, natuur en toerisme), van 5 november 2012 tot 6 december 2012
 • directeur CDI (Centre for Development Innovation), Wageningen Universiteit, vanaf 1 mei 2013

partijpolitieke functies

vorige
 • mede-coördinator (jongeren)werkgroep grote steden PvdA, 1996
 • co-auteur "Niet Nix", 1996
 • lid commissie kandidaatstelling PvdA, Tweede Kamerverkiezingen 2010

lijsttrekkerschap etc.
 • lijsttrekker PvdA Provinciale Statenverkiezingen in Gelderland, 2011

nevenfuncties

huidige
 • lid Raad van Toezicht Stichting Vitree (voorheen "Stichting De Reeve") (jeugdzorg)
 • zanger/gitarist "John-Boy and the Waltons"
 • lid Raad van Commissarissen afvalverwerkingsbedrijf ROVA, vanaf juni 2014
 • voorzitter Provinciale Raad voor Omgevingsbeleid, provincie Gelderland, vanaf 1 juli 2014

vorige
 • lid bestuur Planwerk, van 1991 tot 1994
 • eindredacteur rubriek "Signaal nieuwe planvormen", in: "Stedebouw en Volkshuisvesting", van 1991 tot 1993
 • gastcollege Universiteit Utrecht en University of Virginia, 1998
 • voorzitter NIROV-studiedag "De staat van de stad", 29 maart 2001
 • lid redactie (1 jan. 1997: eerste redactiesecretaris) "Beleid en Maatschappij", vanaf 2001
 • jurylid BNSP-scriptieprijs
 • lid programma-adviesraad KEI, Kenniscentrum Stedelijke Vernieuwing
 • lid bestuur Twinning Companies
 • lid bestuur Theatergroep Gnaffel-Zwolle
 • lid Raad van Advies Nijmegen School of Managment
 • lid wetenschappelijke programmaraad, Nijmegen School of Managment van de Radboud Universiteit
 • (in)formateur collegebespreking in Zwolle, maart 2010
 • voorzitter Raad van Toezicht RIBW (Regionale Instelling voor Begeleiding bij Wonen, Werken en Welzijn) Overijssel
 • lid RLi (Raad voor de leefomgeving en infrastructuur), van juli 2012 tot november 2012
 • informateur dagelijks bestuur waterschap Vallei en Veluwe, van maart 2015 tot april 2015
 • voorzitter bestuurlijk overleg over invoering Omgevingswet, 2015

erefuncties, comités van aanbeveling etc.
lid Comité van Aanbeveling DOAS (nog in 2005)

opleiding

voortgezet onderwijs
 • atheneum-b, "Nassau Scholengemeenschap" te Breda, van 1978 tot 1984

academische studie
 • planologie, Katholieke Universiteit Nijmegen, van 1984 tot 1990

promotie
 • beleidswetenschappen, Katholieke Universiteit Nijmegen, 31 oktober 1996

wetenswaardigheden

algemeen
 • Kwam kort na zijn aantreden als staatssecretaris in opspraak door een declaratie-affaire uit zijn periode als gedeputeerde van Gelderland. Uit de rittenadministratie van de auto's van de provincie bleek dat hij zich in ruim drie jaar 382 keer door een chauffeur in Zwolle had laten ophalen en 352 keer daar had laten afzetten. Formeel woonde hij in Nijmegen. Hij declareerde overigens alleen ritten van Arnhem naar Nijmegen. Deze kwestie was eerder al aan de orde geweest in Provinciale Staten van Gelderland en die oordeelde in meerderheid dat strikt genomen geen regels waren overtreden. Omdat toch sprake was geweest van het verstrekken van onjuiste gegevens, oordeelde hijzelf in december 2012 dat zijn positie als staatssecretaris onhoudbaar was geworden. Het OM besloot in maart 2013 geen onderzoek in te stellen, omdat wel sprake was geweest van onzorgvuldigheid maar niet van verrijking.

woonplaats
Nijmegen

publicaties/bronnen

publicaties
"Plannen laten zich niet plannen, de betekenis van WRO/Bro'85 voor de gemeentelijke beleidspraktijk" (diss. 1996) (met L.A. van Damme)

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
ongehuwd

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.