G.P.J. (Ger) Koopmans

foto G.P.J. (Ger) Koopmansvergrootglas Ger Koopmans (1962) was van 23 mei 2002 tot 20 septemeber 2012 Tweede Kamerlid voor het CDA. Sinds juni 2014 is hij lid van Gedeputeerde Staten in Limburg. Hij was onder meer zelfstandig melkveehouder, mede-eigenaar van een winkel in antiek en interieurartikelen in Velden (Lb.) en wethouder van Arcen en Velden. In de Tweede Kamer hield hij zich onder andere bezig met landbouw, natuur, voedselveiligheid en binnenlandse zaken. Eerder was hij woordvoerder infrastructuur en verkeer. De heer Koopmans was voorzitter van de tijdelijke commissie arbeidsmigratie en in 2006-2007 voorzitter van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. In 2013 was hij waarnemend burgemeester van Stein.

CDA
in de periode 2002-2012: lid Tweede Kamer

voornamen (roepnaam)

Gerardus Peter Jan (Ger)

personalia

geboorteplaats en -datum
Velden (gem. Arcen en Velden, Lb.), 14 augustus 1962

levensbeschouwing
Rooms-Katholiek

partij/stroming

partij(en)
CDA (Christen-Democratisch Appèl) (vanaf omstreeks 1984)

hoofdfuncties en beroepen

 • zelfstandig ondernemer in maatschap met ouders op agrarisch bedrijf, van 1980 tot 1987
 • zelfstandig melkveehouder, van 1987 tot 1 januari 1997
 • lid gemeenteraad van Arcen en Velden, van 1 april 1990 tot 14 september 1999
 • mede-eigenaar eetcafé "VOC" te Venlo, van 1 juni 1998 tot 1 december 2000
 • wethouder (van ruimtelijke ordening, milieu, grondzaken) van Arcen en Velden, van 13 april 1994 tot 14 april 1998 (tevens loco-burgemeester)
 • mede-eigenaar en ondernemer "Haddon Hall" b.v., winkelbedrijf in antiek en interieurartikelen (4 vestigingen) te Velden, van 2000 tot 2006 (samen met partner)
 • lid Provinciale Staten van Limburg, van 13 april 1999 tot 20 maart 2003
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 mei 2002 tot 20 september 2012
 • directeur "Vondel & Nassau", organisatieadviesbureau te Amsterdam, vanaf 2012
 • waarnemend burgemeester van Stein, van 2 april 2013 tot 26 september 2013
 • lid Gedeputeerde Staten (belast met onder meer kunst en cultuur, sport, wijkenaanpak en leefbaarheid en demografische opgave) van Limburg, vanaf 6 juni 2014
 • lid Provinciale Staten van Limburg, van 26 maart 2015 tot 29 april 2015

partijpolitieke functies

vorige
 • lid bestuur CDA afdeling Arcen en Velden, van 1985 tot 1993
 • campagneleider CDA te Arcen en Velden, van 1985 tot 1993
 • lid algemeen bestuur CDA Kamerkring Limburg, van 1985 tot 1992 (vier jaar lid dagelijks bestuur (penningmeester))
 • lid partijraad CDA, van 1997 tot 2002
 • voorzitter CDA afdeling Arcen en Velden, van 1998 tot 2001
 • lid fractiebestuur CDA Provinciale Staten van Limburg, van 1999 tot 2003
 • lid fractiebestuur CDA Tweede Kamer der Staten-Generaal, van november 2004 tot 3 november 2010
 • penningmeester Stichting Fractiebestuur CDA (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 2007 tot november 2010

lijsttrekkerschap etc.
 • lijsttrekker CDA Provinciale Statenverkiezingen in Limburg, 2015

nevenfuncties

huidige
 • voorzitter Jan Linders Fonds
 • lid Raad van Commissarissen "J&T Tussenholding" B.V.
 • president Oud-Limburgse Schutters
 • voorzitter jury "Sjerp van Oranje" te Blerick

vorige
 • lid bestuur, leider en penningmeester Jeugdclub Velden, van 1978 tot 1984
 • lid bestuur Stichting Jeugdinstuif, van 1980 tot 1986
 • lid bestuur LLTB (Limburgse Land- en Tuinbouwbond), afdeling Arcen, Lomm en Velden, van 1989 tot 1992
 • voorzitter LLTB (Limburgse Land- en Tuinbouwbond), afdeling Arcen, Lomm en Velden, van 1992 tot 2002
 • lid diverse adviesorganen voor ruimtelijke ordening, milieu en grondzaken van LLTB, KNBTB en de gewestelijke raad van het Landbouwschap, van 1992 tot 2002
 • lid bestuur gewest Noord-Limburg, van 1994 tot 1998
 • lid bestuur CAV Grens en Maas, van 1994 tot 1996
 • voorzitter CAV Grens en Maas, van 1996 tot 2002
 • voorzitter LLTB-groep, kring Gennep, van 1996 tot 1999
 • penningmeester Stichting Veldese Revue, vanaf 1998
 • lid Raad van Beheer "Landbouwbelang", van 1998 tot 1999
 • lid bestuur Stichting "Ondernemers Binnenstand Venlo", van 1998 tot 2000
 • lid provinciaal overlegorgaan Landinrichting en Natuur, van 1997 tot 1999
 • voorzitter LLTB kring Noord, van 1999 tot 2002
 • lid dagelijks bestuur LLTB, van 1 april 1999 tot 2002 (tevens lid diverse gelieerde besturen en stichtingen)
 • vicevoorzitter "Vegio Verzekeringen Noord" (Pecunia BV), van 1999 tot 2004
 • onafhankelijk voorzitter Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Arcen en Velden, van 2000 tot 2004
 • lid bestuur Stichting Limbourgondië, van 1999 tot 2002
 • lid Raad van Advies N.V. "Interpolis", van 2000 tot 2002
 • lid College van Advies en Bijstand N.V. "Interpolis", van 2000 tot 2002
 • lid bestuur Stichting "Fuif Velden", vanaf 2001
 • voorzitter Stichting Glasschilderkunst in de 20e eeuw (Stiftung Forschungsstelle Glasmalerei des 20. Jahrhunderts), vanaf 2003
 • voorzitter Raad van Commissarissen "Summa Verzekeringen" te Oirlo, vanaf 2003
 • voorzitter Adviescommissie Agrarische Bedrijven Brandevoort, gemeente Helmond
 • lid Senaat Bond van Carnavalsverenigingen Limburg
 • voorzitter Scouting Nederland, vanaf december 2006
 • voorzitter Scoutingfonds Nederland, vanaf december 2006
 • adviseur Limburgse Monumentenstichting, van 2007 tot 2010
 • lid Raad van Toezicht Stichting Samenwerkende non-profit loterijen
 • lid Agriboard Noord-Holland
 • lid Raad van Commissarissen vervoersonderneming "Arriva Nederland", vanaf 1 januari 2011
 • informateur collegevorming gemeente Bergen (Lb.), maart 2014 (samen mer Servaas Huys)
 • informateur college van Gedeputeerde Staten van Limburg, maart 2015

afgeleide functies, presidia etc.
 • lid Tijdelijke Commissie Onderzoek Infrastructuurprojecten (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 20 januari 2004 tot 7 september 2005
 • voorzitter vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 14 december 2006 tot 10 november 2010
 • voorzitter Tijdelijke Commissie 'Lessen uit recente arbeidsmigratie' (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 6 april 2011 tot maart 2012

erefuncties, comités van aanbeveling etc.
 • lid Comité van Aanbeveling Roze Maandag, Tilburg, omstreeks april 2006
 • lid Comité van Aanbeveling Oogstdankfeesten, Berg aan de Maas, omstreeks april 2006
 • beschermheer Schuttersbond Juliana, omstreeks april 2006
 • lid Comité van Aanbeveling "100 jaar Schuttersbond Juliana"
 • lid erecomité 125 jaar Schutterij "Sint Joseph" te Buchten
 • lid jury "Sjerp van Oranje" te Blerick
 • lid Comité van Aanbeveling Stichting Catharijn

opleiding

voortgezet onderwijs
 • atheneum-b, R.K. "Thomas College" te Venlo, van 1974 tot 1980

overige opleidingen
 • middenkadertraning LLTB
 • topkadertraining KNBTB.
 • training externe vertegenwoordiging LTO
 • diverse trainingen Steenkamp-instituut CDA
 • opleiding kaderschool CDA, van 1986 tot 1987

activiteiten

als parlementariër
 • Hij was in 2002-2006 woordvoerder milieubeleid, deregulering en vermindering administratieve lasten. In de periode 2007-2010 hield hij zich met name bezig met infrastructuur en verkeersbeleid.
 • Bracht in 2006 samen met Sybrand van Haersma Buma de initiatiefnota 'Alles van waarde is weerbaar; vrijheid is een verantwoordelijkheid" over antiterreurmaatregelen uit (30.449)
 • Bracht in 2006 samen met Rikus Jager een initiatiefnota uit over het natuurbeleid ("Natuurbeleid; een onnodig groeiend ongenoegen") (30.690)
 • Diende in 2008 samen met Roos Vermeij (PvdA) en Helma Neppérus (VVD) een initiatiefwetsvoorstel in over een regeling voor herstel van gebreken in een besluit hangende beroep bij de bestuursrechter. Het voorstel is in 2009 door beide Kamers aangenomen. (31.352)
 • Bracht in 2008 de initiatiefnota 'Stilstaan bij parkeren. Aanbevelingen om de groeiende parkeerproblematiek aan te pakken' uit (31.529)
 • Bracht in 2008 samen met Ernst Cramer (CU) een initiatiefnota uit over het grensoverschrijdend regionaal personentreinverkeer ('Grenzeloos Genoeg(en)?') (31.553)

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn vader was boer

woonplaats
Velden

ridderorden
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, 19 september 2012

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
"Nieuwe stormram van CDA-fractie. Kamerlid Ger Koopmans met 'hoofdpijndossier' rekeningrijden uit anonimiteit", Het Financiele Dagblad, 11 februari 2008

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
ongehuwd

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.