Dr. K. (Kars) Veling

foto Dr. K. (Kars) Velingvergrootglas Bescheiden, aimabele en gewaardeerde senator van het GPV en later van de ChristenUnie, waarvan hij in 2002 ook de eerste lijsttrekker werd. Als docent, rector en hoogleraar goed ingevoerd in het onderwijs. Was geïnteresseerd in toepassing van ICT, zowel in het onderwijs als op andere terreinen. Raakte na voor zijn partij teleurstellend verlopen Tweede Kamerverkiezingen oververmoeid. Toen hij niet opnieuw gekandideerd werd, trok hij zich terug uit de politiek en keerde hij terug naar het onderwijs. Is sinds 2011 directeur van het Huis voor democratie en rechtsstaat (ProDemos).

GPV, ChristenUnie
in de periode 1991-2002: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK

voornaam (roepnaam)

Kars (Kars)

personalia

geboorteplaats en -datum
Groningen, 30 juni 1948

levensbeschouwing
Gereformeerd (Vrijgemaakt)

partij/stroming

partij(en)
 • GPV (Gereformeerd Politiek Verbond) (sinds omstreeks 1970)
 • ChristenUnie, vanaf 2000

lid tussentijds gevormde fractie(s)
 • fractie-GPV/RPF, van 8 juni 1999 tot 27 maart 2001
 • fractie-ChristenUnie, van 27 maart 2001 tot 15 mei 2002

hoofdfuncties en beroepen

 • leraar wiskunde te Groningen, van 1969 tot 1974
 • docent filosofie, Gereformeerde Sociale Academie te Zwolle, van 1972 tot 1987
 • docent/lector Theologische Universiteit, Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) te Kampen, van 1972 tot 1987
 • adjunct-directeur Gereformeerde Sociale Academie te Zwolle, van 1974 tot 1980
 • plaatsvervangend rector Gereformeerde Scholengemeenschap "Prof.dr. S. Greijdanus" te Zwolle, van 1988 tot 1995
 • buitengewoon hoogleraar filosofie, Theologische Universiteit, Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) te Kampen, van 1987 tot 1995
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 11 juni 1991 tot 15 mei 2002
 • fractievoorzitter (eenmansfractie) GPV Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 11 juni 1991 tot 8 juni 1999
 • lid (later voorzitter) centrale directie "Greijdanus College" te Zwolle (eerdere geheten Gereformeerde Scholengemeenschap "Prof.dr. S. Greijdanus"), van 1995 tot 2002
 • fractievoorzitter ChristenUnie Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 mei 2002 tot 12 november 2002
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 mei 2002 tot 12 november 2002
 • rector "Johan de Witt College" te 's-Gravenhage, van 1 juni 2003 tot 1 april 2011
 • directeur "Huis voor democratie en rechtsstaat" te 's-Gravenhage, vanaf 1 april 2011

partijpolitieke functies

vorige
 • lid curatorium Groen van Prinstererstichting, van 1975 tot 1988
 • voorzitter GPV afdeling Hattem, van 1985 tot 1991
 • vicefractievoorzitter/fractiesecretaris RPF/GPV Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 8 juni 1999 tot 15 mei 2002
 • politiek leider ChristenUnie, van 23 januari 2001 tot 12 november 2002

lijsttrekkerschap etc.
 • lijsttrekker ChristenUnie Tweede Kamerverkiezingen 2002, van 23 januari 2001 tot 15 mei 2002

nevenfuncties

vorige
 • lid Onderwijsraad, van 1981 tot 1996
 • voorzitter VBOK (Vereniging ter bescherming van het ongeboren kind), van juni 1996 tot 2006
 • lid bestuur Vereniging Vrije Universiteit-Windesheim
 • lid Selectiecommissie Leden Rechterlijke Macht, van 2004 tot 2008
 • voorzitter kerkenraad, Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Delft, van 2004 tot 2008
 • lid bestuur Decentrale Welzijnsorganisaties WOC en WES te 's-Gravenhage, van 2004 tot 2008
 • lid Commissie Onderwijstijd (Commissie-Cornielje), vanaf 25 april 2008
 • lid Raad van Toezicht "Huis voor democratie en rechtsstaat", van september 2010 tot 1 april 2011
 • informateur collegevorming Veenendaal, maart 2014

opleiding

lager onderwijs
 • Gereformeerde "Calvijnschool" te Groningen, van 1954 tot 1960

voortgezet onderwijs
 • h.b.s.-b te Groningen, van 1960 tot 26 juni 1965

hoger beroepsonderwijs
 • M.O.-wiskunde, tot 19 januari 1972 (akte M.O.-b)

academische studie
 • wis-, natuur- en sterrenkunde (kandidaats), Rijksuniversiteit Groningen, tot 22 april 1969
 • wijsbegeerte (doctoraal), Rijksuniversiteit Groningen, van 1965 tot 23 mei 1972

promotie
 • sociale wetenschappen, Rijksuniversiteit Leiden, 9 december 1982

activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Eerste Kamer met diverse onderwerpen bezig, maar was vooral gespecialiseerd in onderwijs, cultuur (media), Europa en sociale zaken

wetenswaardigheden

algemeen
 • Was vanaf september 2002 uitgeschakeld door vermoeidheidsklachten. Sindsdien trad L.C. van Dijke (tot november 2002) op als waarnemend fractievoorzitter.
 • In oktober 2002 liet zijn partij weten hem dat hij bij de verkiezingen van 2002 niet opnieuw lijsttrekker zou zijn, omdat de achterban hem als onvoldoende inspirerende aanvoerder beschouwde.

uit de privésfeer
 • Zijn vader was directeur van een schepenverzekeringsmaatschappij
 • Zijn schoonvader was rector

woonplaats
Delft

ridderorden
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, 14 mei 2002

publicaties/bronnen

publicaties
 • "Luisteren en spreken" (1980)
 • "Methodologie en de grondslagen van een pluriforme sociologie" (dissertatie, 1982)
 • "De dienst van de overheid" (1987)
 • "Geen eigenmachtige uitlegging" (1988)
 • "Ruimte voor de rede" (2000)

literatuur/documentatie
H. Staal, "Vrijgemaakt, maar dan anders. Veling maakt ChristenUnie salonfähig", NRC Handelsblad, 4 mei 2002

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te Groningen, 18 juni 1970

echtgeno(o)t(e)/partner
G.J. Buffinga, Gerda Jenny (Gerda)

kinderen
3 dochters en 1 zoon

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.