Mr. I. (Ina) Brouwer

foto Mr. I. (Ina) Brouwervergrootglas Communiste die na Marcus Bakker voor de moeilijke taak stond een minder door het verleden belaste en een moderner denkende CPN neer te zetten. Werd toch vaak met dat verleden geconfronteerd. Dochter van een politiecommissaris en opgegroeid in een VVD-milieu. Werd zelf echter in Groningen, waar zij rechten studeerde, actief in het buurtwerk en de rechtshulp. In 1982 Kamerlid en in 1986 lijsttrekker van de CPN. Haar partij leed toen een nederlaag en verdween uit de Kamer. Voorstander van samenwerking met PSP en PPR. Keerde in 1989 terug als Kamerlid voor GroenLinks en was in 1994 samen met Mohamed Rabbae lijsttrekker. Verliet na de verkiezingsnederlaag de politiek en werd ambtenaar op Sociale Zaken. 'Machtspolitica' die wel werd gewaardeerd om haar persoon.

CPN, GroenLinks
in de periode 1981-1994: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

voornaam (roepnaam)

Ina (Ina)

personalia

geboorteplaats en -datum
Rotterdam, 11 april 1950

partij/stroming

partij(en)
 • CPN (Communistische Partij van Nederland), van 1973 tot 15 juni 1991
 • GroenLinks, van 1 juli 1989 tot januari 2007
 • PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf januari 2007

hoofdfuncties en beroepen

 • lerares economie en maatschappijleer, van 1973 tot 1975
 • advocaat en procureur te Groningen, van 1975 tot 1981
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 10 juni 1981 tot 3 juni 1986
 • fractievoorzitter CPN Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 9 september 1982 tot 3 juni 1986
 • ambteloos, van 3 juni 1986 tot september 1989
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 14 september 1989 tot 17 mei 1994
 • extern adviseur voor het project Werk, gemeente Rotterdam, van 1994 tot 1 januari 1995 (twee dagen in de week)
 • directeur beleidsafdeling Coördinatie Emancipatiebeleid, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 1 januari 1995 tot 1 juli 2000
 • Nederlands vertegenwoordiger "High Level Group on Social Protection", voor de sociale agenda van Europa, vanaf 2000
 • kwartiermaker van de Academie SZW, onderdeel van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Academie geopend in mei 2003)
 • senior adviseur bij "Twynstra Gudde Adviseurs en Managers", van 1 december 2005 tot 1 mei 2007
 • zelfstandig adviseur voor vrouwen en allochtonen, o.a. voor "Twynstra Gudde Adviseurs en Managers", vanaf 1 mei 2007
 • voorzitter MO-Groep Kinderopvang, vanaf juni 2008 (bezoldigd)

partijpolitieke functies

vorige
 • politiek leider CPN, van 7 september 1982 tot 15 juni 1991
 • lid dagelijks bestuur CPN district Groningen, omstreeks november 1983
 • lid partijbestuur CPN, omstreeks november 1983
 • vicefractievoorzitter GroenLinks Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 7 september 1989 tot 5 mei 1994
 • politiek leider GroenLinks, van februari 1994 tot 4 mei 1994

lijsttrekkerschap etc.
 • lijsttrekker CPN Tweede Kamerverkiezingen 1982, van 26 juni 1982 tot 6 september 1982
 • lijsttrekker CPN Tweede Kamerverkiezingen 1986, van 8 februari 1986 tot 21 mei 1986
 • Was nummer 3 op de kandidatenlijst van GroenLinks bij de Tweede Kamerverkiezingen 1989 (eerste CPN-kandidaat)
 • lijsttrekker GroenLinks, Tweede Kamerverkiezingen 1994 (samen met Mohamed Rabbae), van 22 oktober 1993 tot 4 mei 1994

nevenfuncties

vorige
 • lid bestuur Stichting Radio Nederland Wereldomroep
 • lid bestuur Volkspetitionnement KKN (Komitee Kruisraketten Nee)
 • vertegenwoordiger namens Nederland in de High Level Group on Social Protection (adviesgroep voor de Europese Commissie), vanaf 2001

afgeleide functies, presidia etc.
 • voorzitter bijzondere commissie voor het wetsvoorstel Wijziging van bepalingen omtrent beëindiging van arbeidsovereenkomsten (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 3 maart 1983 tot 3 juni 1986
 • lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 14 september 1989 tot 17 mei 1994 (zevende ondervoorzitter)

opleiding

lager onderwijs
 • lagere school te Rotterdam
 • lagere school te Mijnsheerenland

voortgezet onderwijs
 • h.b.s.-a, Openbare Hogere Burgerschool te Oud-Beijerland, tot juni 1967

academische studie
 • Nederlands recht, Rijksuniversiteit Groningen, van 1968 tot september 1973

overige opleidingen
 • studie Highschool te New York (VS), van 1967 tot 1968

activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich vooral bezig met zaken op het terrein van justitie, sociale zaken (onder andere emancipatiebeleid), buitenlandse zaken, financiën en volksgezondheid
 • Interpelleerde op 27 oktober 1982 de ministers Rood en De Ruiter over het gebruik van een nood-verordening in Amsterdam bij de ontruiming van een kraakpand in de Jan Luykenstraat
 • Interpelleerde op 20 maart 1985 minister-president Lubbers over diens uitlatingen over het Belgische besluit inzake plaatsing van kruisvluchtwapens
 • Was in november 1992 woordvoerster van haar fractie bij de behandeling van het wetsvoorstel tot goedkeuring van het Verdrag van Maastricht

wetenswaardigheden

algemeen
 • Behoorde in 1988 met onder anderen Bram van Ojik, Wim de Boer en Joost Lagendijk tot een informele door Nel van Dijk en Alexander de Roo opgezette overleggroep, die naar de woonplaats van Van Dijk FC Sittardia werd genoemd. De groep bestond uit voorstanders van nauwere samenwerking tussen PPR, PSP en CPN.
 • Deelde per brief van 4 september 1990 mee dat zij met zwangerschapverlof ging. Dit verlof eindigde in januari 1991.
 • Had een leidende rol in het Kamerbreed Vrouwenoverleg in het parlement
 • Voerde in 1994 bij de strijd om het lijsttrekkerschap een sterk persoonlijk getinte campagne, waarbij zij tevens probeerde GroenLinks te ontdoen van het beeld van getuigenispartij. Na een aanval op tegenkandidaat Paul Rosenmöller vroeg die zich in het openbaar af of Brouwer en hij nog wel lid van de zelfde partij konden zijn.
 • Trok zich uit de politiek terug na het teleurstellende resultaat van GroenLinks bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1994. Haar vertrek werd door veel GroenLinks-kopstukken nauwelijks betreurd.

uit de privésfeer
 • Haar vader was commissaris van politie in Hilversum
 • Zij komt uit een typisch VVD-milieu
 • Was actief in buurt- en rechtswinkels

woonplaats
Amsterdam

verenigingen, sociëteiten, genootschappen etc.
lid Groninger Studentencorps "Vindicat atque Polit"

publicaties/bronnen

publicaties
 • "Tussentijds. Dagboeknotities en beschouwingen over politieke vernieuwing" (1988)
 • "Verbeelding in de hoofdrol: GroenLinks en vernieuwing van de politieke cultuur" (z.p., 1993)
 • "Het glazen plafond. Vrouwen aan de top, verlangens & onstakels" (2003)

literatuur/documentatie
 • B. Steinmetz, "Ina Brouwer, het nieuwe gezicht van de CPN", Het Parool, 4 september 1982
 • H. Visser, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1983)

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
ongehuwd samenwonend

kinderen
1 dochter en 1 pleegzoon

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.