Ir. C. (Cees) van Bruchem

foto Ir. C. (Cees) van Bruchemvergrootglas Landbouwkundig ingenieur en voormalig wethouder van Zaltbommel die namens de RPF en later de ChristenUnie in de Eerste Kamer zat. Zoon van een kruidenier uit Bruchem in de Bommelerwaard. Werkzaam als senior medewerker van het Landbouw-Economisch Instituut en daarnaast enige jaren lid van het federatiebestuur van de RPF. Als lid van een kleine fractie hield hij zich in de Eerste Kamer met uiteenlopende onderwerpen bezig, zoals landbouw, ruimtelijke ordening, milieu en volkshuisvesting.

RPF, ChristenUnie
in de periode 1999-2003: lid Eerste Kamer

voornaam (roepnaam)

Cornelis (Cees)

personalia

geboorteplaats en -datum
Bruchem (gem. Kerkwijk, Gld.), 25 februari 1950

levensbeschouwing
Hervormd (lid Gereformeerde Bond tot verbreiding en verdediging van de Waarheid in de Nederlandse Hervormde (Gereformeerde) Kerk)

partij/stroming

partij(en)
 • RPF (Reformatorische Politieke Federatie), van 1975 tot 1 januari 2004
 • ChristenUnie, van januari 2000 tot 2007

lid tussentijds gevormde fractie(s)
 • fractie-GPV/RPF, van 8 juni 1999 tot 27 maart 2001
 • fractie-ChristenUnie, van 27 maart 2001 tot 10 juni 2003

hoofdfuncties en beroepen

 • beleidsmedewerker Landbouwschap te 's-Gravenhage, van 1 februari 1973 tot 1 november 1978
 • wetenschappelijk medewerker LEI (Landbouw-Economisch Instituut) te 's-Gravenhage, vanaf 1 november 1978
 • lid gemeenteraad van Kerkwijk, van 13 april 1994 tot 1 januari 1999
 • lid gemeenteraad van Zaltbommel, van 1 januari 1999 tot 17 juni 1999
 • wethouder (van sociale zaken en volksgezondheid) van Zaltbommel, van 4 januari 1999 tot 17 juni 1999
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 8 juni 1999 tot 10 juni 2003

partijpolitieke functies

vorige
 • lid federatiebestuur RPF, van november 1993 tot 1 juni 1999
 • voorzitter verkiezingsprogrammacommissie RPF, van 1 september 1996 tot 1 februari 1998
 • lid college van advies Eurofractie SGP/RPF/GPV, vanaf 1 december 1997
 • lid curatorium "Marnix van St. Aldegonde-Stichting", wetenschappelijk instituut RPF, van 1 januari 1998 tot 1 juni 1999
 • lid studigroep genetische manipulatie, "Marnix van St. Aldegonde-Stichting", wetenschappelijk bureau RPF
 • fractievoorzitter RPF gemeenteraad van Kerkwijk, van 13 april 1994 tot 1 januari 1999

nevenfuncties

huidige
 • voorzitter Zorgcentrum "'t Slot" te Gameren, vanaf 1996

vorige
 • lid bestuur Zorgcentrum "'t Slot" te Gameren, van 1978 tot 1996
 • diaken Hervormde Gemeente Bruchem, vanaf 1978
 • lid bestuur "School met den Bijbel" te Bruchem, van 1978 tot 1984
 • lid bestuur Studiekring Landbouweconomie, van 1985 tot 1989
 • lid werkgroep "Kerk en Landbouw", Raad van Kerken, van 1992 tot 2000
 • lid bestuur Werkvoorzieningsschap Westelijk Gelderland, van 1994 tot 17 juni 1999

opleiding

lager onderwijs
 • Prot.Chr. lagere school te Bruchem

voortgezet onderwijs
 • h.b.s.-b, Rijks Hogere Burgerschool te Zaltbommel, van 1961 tot 1966

academische studie
 • algemene agrarische economie, Landbouwhogeschool te Wageningen, van 1966 tot 1972

activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Eerste Kamer bezig met landbouw, natuurbeheer en visserij, ruimtelijke ordening en milieubeheer en volkshuisvesting

wetenswaardigheden

algemeen
 • Bedankte omstreeks 2007 als lid van de ChristenUnie vanwege de homodiscussie in deze partij. Hij bespeurde daarin een relativering van het gezag van de Bijbel. Hij wilde in 2007 ook geen zitting nemen in de Eerste Kamer toen Van Middelkoop de Senaat verliet in verband met zijn ministerschap.

uit de privésfeer
Zijn vader was kruidenier

niet-aanvaarde politieke functies
 • lid Eerste Kamer, maart 2007

woonplaats
Bruchem

publicaties/bronnen

publicaties
"Landbouw van vooruitgangsstreven naar gerechtigheid" (LEI-uitagve, 1991)

familie/gezin

vader
H. van Bruchem, Hendrik

moeder
J.C. de Bijl, Johanna Cornelia

beroep grootvader (vaderskant)
kruidenier/boer

beroep grootvader (moederskant)
 • boer
 • lid gemeenteraad van Kerkwijk

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.