Mr.Drs. F.H.H. (Frans) Weekers

foto Mr.Drs. F.H.H. (Frans) Weekersvergrootglas Frans Weekers (1967) was van 14 oktober 2010 tot 30 januari 2014 staatssecretaris van Financiën in het kabinet-Rutte I en kabinet-Rutte II. Hij was van 19 mei 1998 tot 23 mei 2002, van 3 juni 2003 tot 14 oktober 2010 en in september-november 2012 Tweede Kamerlid voor de VVD. De heer Weekers was advocaat en procureur en in 1994-2003 en 2008-2010 gemeenteraadslid (fractievoorzitter) in Weert. Hij was onder meer financieel woordvoerder van de VVD-fractie. Van 1 april tot 1 september 2015 was hij waarnemend burgemeester van Heerlen en sedertdien is hij waarnemer in Beek.

VVD
in de periode 1998-2014: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

voornamen (roepnaam)

Frans Hubertus Henricus (Frans)

personalia

geboorteplaats en -datum
Weert, 17 oktober 1967

levensbeschouwing
Rooms-Katholiek

partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf 1986

hoofdfuncties en beroepen

 • juridisch medewerker Assurantiebedrijf "Van Rey" te Roermond, van 1 april 1993 tot 1 augustus 1994
 • medewerker VVD-Tweede Kamerlid Jos van Rey, van 1 april 1993 tot 1 augustus 1994
 • lid gemeenteraad van Weert, van 1 april 1994 tot juni 2003
 • advocaat en procureur te Weert, van 1 augustus 1994 tot 1 juni 1998
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 mei 1998 tot 23 mei 2002
 • advocaat en procureur te Weert, vanaf juni 2003 (eenmanszaak gelieerd aan Hoebrechts Advocaten)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 3 juni 2003 tot 14 oktober 2010
 • lid gemeenteraad van Weert, van 16 juni 2008 tot 14 oktober 2010
 • staatssecretaris van Financiën (belast met onder meer fiscale aangelegenheden, financiën decentrale overheden en kansspelen), van 14 oktober 2010 tot 30 januari 2014
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 20 september 2012 tot 5 november 2012
 • waarnemend burgemeester van Heerlen, van 1 april 2015 tot 1 september 2015
 • waarnemend burgemeester van Beek, vanaf 7 september 2015

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatsecretaris in het bijzonder belast met: a. de fiscale aangelegenheden en alle aangelegenheden de Belastingdienst betreffende; b. de aangelegenheden betreffende de financiële verhoudingen tussen het Rijk en de decentrale overheden; c. de aangelegenheden betreffende de Nationale Stichting tot Exploitatie van Casinospelen in Nederland en de Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij; d. alle aangelegenheden betreffende het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB); e. alle aangelegenheden betreffende Domeinen Roerende Zaken; f. andere aangelegenheden waarvan behartiging door de minister aan hem wordt toevertrouwd.
 • Sinds minister Dijsselbloem in januari 2013 voorzitter van de eurogroep werd, was hij daarin de Nederlandse vertegenwoordiger

partijpolitieke functies

overzicht
 • lid commissie VVD-verkiezingsprogramma 2017, vanaf september 2015

vorige
 • fractievoorzitter VVD gemeenteraad van Weert, van 1 april 1994 tot 2003
 • lid diverse VVD-commissies van advies
 • adviserend lid bestuur VVD afdeling Weert, vanaf 1 mei 1994
 • adviserend lid bestuur VVD Kamercentrale Limburg, vanaf 13 mei 1998
 • lid bestuur Kappeyne van de Coppello-Stichting, omstreeks januari 2000

nevenfuncties

huidige
 • lid evaluatiecommissie uitwerking nieuwe staatkundige structuur Caribisch Nederland, vanaf september 2014

vorige
 • lid algemeen bestuur gewest Midden-Limburg, vanaf 1 februari 1998 (nog in 2005)
 • lid Raad van Toezicht Sint Jans Gasthuis te Weert (voorheen Zorgnetwerk Land van Weert), van 2002 tot oktober 2010
 • voorzitter MKB Limburg (voorheen Limburgse Organisatie van Zelfstandige Ondernemers), vanaf 2003
 • lid Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad (voorzitter commssie justitie, openbare orde)
 • voorzitter Nederlandse delegatie in de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad
 • plaatsvervangend lid Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie, van 2007 tot oktober 2010

afgeleide functies, presidia etc.
ondervoorzitter algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 11 april 2007 tot 14 oktober 2010

opleiding

lager onderwijs
 • R.K. lagere school te Weert

voortgezet onderwijs
 • v.w.o., "Philips van Horne Scholengemeenschap" te Weert, van 1980 tot 1987

academische studie
 • Nederlands recht, Vrije Universiteit te Amsterdam, van 1990 tot 29 januari 1993
 • economie en econometrie, Vrije Universiteit te Amsterdam, van 1987 tot 29 februari 1992

postacademisch onderwijs
 • beroepsopleiding advocatuur, van 1994 tot 1995

overige opleidingen
 • diverse cursussen advocatuur
 • kadercursussen, Haya van Someren-stichting (VVD)

stages e.d.
 • voortgezette stage-opleiding advocatuur, van 1995 tot 1997
 • stage Europees Parlement, 2002

activiteiten

als parlementariër
 • Diende in 2006 samen met Sybrand van Haersma Buma (CDA) een initiatiefwetsvoorstel in over invoering van hoofdelijke aansprakelijkheid bij de ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel. Dit voorstel werd in 2010 ingetrokken. (30.841)
 • Diende in 2008 samen met zijn fractiegenoot Fred Teeven een initiatiefwetsvoorstel in over versterking van de positie van de burger die zich beroept op noodweer (31.407)

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Moest in december 2010 onder druk van de oppositiefracties in de Eerste Kamer toezeggen dat een verhoging van het btw-tarief voor de podiumkunsten pas op 1 juli 2011 in plaats van op 1 januari 2011 zou ingaan. (32.504)

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 2011 de Geefwet (Stb. 641) tot stand, die het doen van schenkingen (giften) aan goede doelen (m.n. culturele instellingen) fiscaal stimuleert. Verder wordt het verrichten van vrijwilligerswerk bevorderd. (33.006)
 • Bracht in 2012 samen met minister Blok de Wet verhuurderheffing tot stand. De wet introduceert een nieuwe heffing van verhuurders over de waarde van hun voor verhuur bestemde huurwoningen in de gereguleerde sector. Dit moet 'scheefwonen' (het wonen van mensen met een hoog inkomen in de sociale huursector) tegengaan. (33.407)
 • Bracht in 2012 samen met minister Blok een wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting tot stand over de fiscale behandeling van de eigen woning. Hiermee wordt onder meer een aanzet gegeven tot beperking van het aantal aflossingsvrije hypotheken. (33.405)

wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd in 2010 dankzij voorkeurstemmen herkozen als gemeenteraadslid
 • Kwam in december 2012 in opspraak toen bleek dat tijdens de verkiezingscampagne een grote op zijn herverkiezing gerichte reclamezuil langs de A73 was gefinancierd (3000 euro) door VVD-politicus Jos van Rey. Van Rey was betrokken bij een omkopingsaffaire. De Kamer nam genoegen met de erkenning van Weekers dat hij het aanbod te lichtzinnig had aanvaard en na diens verzekering dat geen sprake was geweest van belangenverstrengeling.
 • De Tweede Kamer verwierp op 15 mei 2013 een tegen hem gerichte motie van wantrouwen vanwege zijn antifraudebeleid. De motie-Omtzigt c.s. kreeg steun van CDA, D66, SP, PVV, GroenLinks, Partij voor de Dieren en 50PLUS.
 • Trad af na een voor hem moeizaam verlopen Tweede Kamerdebat op 29 januari 2014 waarin er veel kritiek was op zijn beleid rond de ernstige problemen bij de Belastingdienst met de uitbetaling van toeslagen.

uit de privésfeer
Zijn vader was boekhouder en gemeenteraadslid, zijn moeder onderwijzeres (adjunct-directeur basisschool)

woonplaats
Weert

hobby's
reizen, lezen, skiën, (race-)fietsen

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1999)

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
ongehuwd (gescheiden)

kinderen
3 dochters

beroep grootvader (vaderskant)
 • bedrijfsleider
 • wethouder van Weert, van 1958 tot 1970

beroep grootvader (moederskant)
hoofdonderwijzer

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.