Autoriteit Consument en Markt (ACM)

logo Autoriteit Consument en Markt

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), telecomwaakhond OPTA en de Consumentenautoriteit gingen op 1 april 2013 samen in de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De Autoriteit Consument en Markt maakt zich als onafhankelijke toezichthouder sterk voor bedrijven en consumenten. Met name op het gebied van energie, telecommunicatie, vervoer en post. Alsook op het gebied van concurrentie en consumentenrecht. Chris Fonteijn is bestuursvoorzitter van de ACM.

De oprichting van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft als doel om de effectiviteit en de efficiëntie van het markttoezicht in Nederland te vergroten. De fusie van de markttoezichthouders moet het Rijk 7,4 miljoen euro per jaar besparen.

Bevoegdheden

Bevoegdheden van de ACM zijn, al naar gelang de van toepassing zijnde situatie:

  • het inwinnen van informatie, het inzien van stukken, het onderzoeken van zaken en het eisen van medewerking ten behoeve van het toezicht;
  • het opleggen van boetes naar aanleiding van klachten en overtreding van de regels;
  • het opleggen van een dwangsom om naleving van de wet af te dwingen;

Op het gebied van telecommunicatie

  • toezicht op alle telecombedrijven in Nederland;
  • toezicht op de naleving van de Europese regels (voor het waarborgen van non-discriminatie, transparantie en kostengeoriënteerde tarieven) voor 'Open Netwerk Provision' (ONP) in Nederland. Er wordt op toegezien dat telecommunicatienetwerkbeheerders toegang tot hun netwerk verlenen aan andere aanbieders tegen dezelfde voorwaarden als zichzelf of hun dochterondernemingen;
  • toezicht op de postmarkt
  • toezicht op de naleving van privacyverplichtingen door marktpartijen;
  • beoordelen en desnoods vaststellen van interconnectie-overeenkomsten, dat wil zeggen overeenkomsten over de onderlinge koppeling (interconnectie) van netwerken van telecomaanbieders;
  • toezicht op nummerportabiliteit, zodat consumenten hun telefoonnummer mee kunnen nemen als ze van aanbieder veranderen.

Op het gebied van mededinging

Kerngegevens

Postadres:

Postbus 16326

2500 BH Den Haag

Bezoekadres:

Muzenstraat 41

2511 WB Den Haag

Tel: 070 - 72 22 000

Fax: 070 - 72 22 355