Drs. J.M.M. (Han) Polman

foto Drs. J.M.M. (Han) Polmanvergrootglas Han Polman (1963) is sinds 1 maart 2013 Commissaris van de Koning(in) in Zeeland. Hij is lid van D66 en was in 2005-2013 burgemeester van Bergen op Zoom. Daarvoor werkte hij op het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en bij de gemeente Vlaardingen. In 2001-2005 was hij burgemeester van Noordwijkerhout.

in de periode 2013-heden: Commissaris van de Koning(in)

voornamen (roepnaam)

Johannes Marcellus Maria (Han)

personalia

geboorteplaats en -datum
Ootmarsum, 16 januari 1963

partij/stroming

partij(en)
D66 (Democraten 1966)

hoofdfuncties en beroepen

 • stafmedewerker directoraat-generaal Openbaar Bestuur, ministerie van Binnenlandse Zaken, van 1986 tot 1988
 • senior beleidsmedewerker directoraat-generaal Openbaar Bestuur, ministerie van Binnenlandse Zaken, van 1988 tot 1991
 • projectleider Projectenpool, ministerie van Binnenlandse Zaken, van 1991 tot 1994
 • hoofd afdeling Veiligheidsbeleid, ministerie van Binnenlandse Zaken (en Koninkrijksrelaties), van 1994 tot 2000
 • lid gemeenteraad van 's-Gravenhage, van 12 april 1994 tot 1 december 2001
 • directeur Dienst Welzijn, gemeente Vlaardingen, van 2000 tot 1 december 2001
 • burgemeester van Noordwijkerhout, van 1 december 2001 tot 16 mei 2005
 • burgemeester van Bergen op Zoom, van 16 mei 2005 tot 1 maart 2013
 • Commissaris van de Koning (tot 30 april 2013 'van de Koningin') in Zeeland, vanaf 1 maart 2013

partijpolitieke functies

overzicht
 • voorzitter Bestuurdersvereniging D66

vorige
 • vicefractievoorzitter D66 gemeenteraad van 's-Gravenhage, van 1994 tot 1998
 • fractievoorzitter D66 gemeenteraad van 's-Gravenhage, van 1998 tot 2000

nevenfuncties

huidige
 • lid bestuur Cultuurfonds, BNG (Bank Nederlandse Gemeenten)
 • lid Raad van Toezicht HAS (Hogere Agrarische School) te 's-Hertogenbosch
 • voorzitter Zeeuws Tijdschrift
 • voorzitter Roosevelt Stichting
 • alternerend voorzitter Scheldemondraad
 • voorzitter Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland
 • commissaris Ruyteriana Stichting
 • voorzitter Waarderingskamer

vorige
 • lid dagelijks Bestuur "Stichting Exodus" te 's-Gravenhage
 • voorzitter Stichting Voortgezet Onderwijs Haaglanden
 • vicevoorzitter Samenwerkingsorgaan Duin- en Bollenstreek
 • voorzitter Regionaal Indicatieorgaan
 • voorzitter Stichting Werkkring
 • lid dagelijks bestuur Brandweer Hollands-Midden
 • lid VNG-commissie Sport en Recreatie
 • voorzitter Klankbordgroep Grote Stedenbeleid Leiden
 • lid bestuur VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)
 • voorzitter subcommissie Gemeentelijke Dienstverlening en Informatievoorziening, VNG
 • lid Raad van Toezicht KING (Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten)
 • voorzitter Vereniging van Brabantse Gemeenten
 • voorzitter Toeristisch Ondernemers Platform Brabant
 • lid Commissie Economie en Natuur, SER (Sociaal Economische Raad) Brabant
 • vicevoorzitter Regio West Brabant
 • voorzitter Stuurgroep Courage, bestrijding drugsoverlast
 • lid bestuur Veiligheidsregio Midden en West Brabant
 • lid Regionaal College Politie Midden en West Brabant en districtscollege Bergen op Zoom
 • lid Bestuur Belgisch Nederlands Grensoverleg
 • adviseur Stuurgroep Interreg, Europees Fonds Nederland-Vlaanderen
 • voorzitter Raad van Commissarissen Industriële Ontwikkelingsmaatschappij Bergen op Zoom
 • lid beraad Geografische Informatie, adviesorgaan minister van I&M
 • lid bestuurlijke regiegroep Dienstverlening en Informatiebeleid, regiegroep minister van BZK
 • voorzitter Brabantse Orgelfederatue
 • lid Praktijkraad Bestuurskunde, Faculteit Management en Bestuur, Universiteit Twente
 • voorzitter Stichting Vrienden Zomermuziekcursus Woudschoten, kamermuziek voor jongeren
 • informateur collegevorming gemeente 's-Gravenhage, van maart 2014 tot 14 april 2014
 • 'verkenner' collegevorming gemeente 's-Hertogenbosch, van november 2014 tot 3 december 2014

opleiding

voortgezet onderwijs
 • h.a.v.o. te Oldenzaal, tot 1980
 • v.w.o. te Oldenzaal, van 1980 tot 1982

academische studie
 • bestuurskunde, Universiteit Twente, van 1982 tot 1988

wetenswaardigheden

overige onderscheidingen en prijzen
 • vroedschapspenning, gemeente 's-Gravenhage, 2000
 • erepenning, gemeente Bergen op Zoom, 2013

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.