Drs. S. (Sander) Dekker

foto Drs. S. (Sander) Dekkervergrootglas Sander Dekker (1975) is sinds 5 november 2012 staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het kabinet-Rutte II. Hij was in 2006-2012 voor de VVD wethouder van Den Haag. Sinds 2010 beheerde hij de portefeuilles financiën en stadsbeheer. Eerder was hij docent en onderzoeker in Leiden op het gebied van politie en justitie.

VVD
in de periode 2012-heden: staatssecretaris

voornaam (roepnaam)

Sander (Sander)

personalia

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 9 februari 1975

partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

hoofdfuncties en beroepen

 • onderzoeker en docent politie en justitie, (Rijks)universiteit Leiden, van 1999 tot 2006 
 • medewerker bij het opzetten en verzorgen van onderzoek, opleidingen en trainingen, COT Instituut voor Veilgheids- en Crisismananagent, van 1997 tot 1998 
 • stafmedewerker parlementaire onderzoekscommissie evaluatie opsporingsmethoden, van 1998 tot 1999 
 • visiting researcher, Centre for European Politics, Economics and Society van de Universiteit van Oxford, 2001 
 • lid gemeenteraad van 's-Gravenhage, van 15 mei 2003 tot 20 april 2006 
 • wethouder (van onderwijs, jeugd en sport) van 's-Gravenhage, van 20 april 2006 tot 19 april 2010 
 • lid gemeenteraad van 's-Gravenhage, van 11 maart 2010 tot 19 april 2010 
 • wethouder (van financien en stadsbeheer) van 's-Gravenhage, van 19 april 2010 tot 5 november 2012 
 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, vanaf 5 november 2012 

partijpolitieke functies

vorige
 • fractievoorzitter VVD gemeenteraad van 's-Gravenhage, van augustus 2004 tot april 2006 

lijsttrekkerschap etc.
 • lijsttrekker VVD gemeenteraadsverkiezingen in 's-Gravenhage, 2006 en 2010 

nevenfuncties

vorige
 • voorzitter studentenvereniging BIL (Bestuurskundige Interfacultaire vereniging Leiden) 
 • lid algemeen bestuur Stadsgewest Haaglanden (als wethouder) 
 • lid bestuur Binnenstadsmanagement (als wethouder) 
 • lid bestuur Groenfonds Midden-Delfland (als wethouder) 
 • lid bestuur Recreatieschap Midden-Delfland (als wethouder) 
 • lid Hof van Delflandraad (als wethouder) 
 • lid algemeen bestuur KIMO (als wethouder) 
 • lid bestuurlijk overleg groen, Haaglanden (als wethouder) 
 • lid stuurgroep Nieuwe Driemanspolder (als wethouder) 
 • lid commissie financiën, VNG (als wethouder) 
 • voorzitter Rathenau Instituut, van 30 maart 2011 tot 5 november 2012 
 • lid Commissie-Paas, 2009 
 • lid Council Olympisch Plan 2028 

erefuncties, comités van aanbeveling etc.
ambassadeur Stichting 'Doe een wens'

opleiding

lager onderwijs
 • lagere koningin Beatrixschool te Zoetermeer 

voortgezet onderwijs
 • v.w.o., Oranje Nassau College te Zoetermeer 

academische studie
 • bestuurskunde, Rijksuniversiteit Leiden, van 1993 tot 1999 
 • Nederlands recht (propedeuse), Rijksuniversiteit Leiden, van 1994 tot 1996 

activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Bracht in 2014 een beleidsbrief uit over de toekomst van het publieke mediabestel. Het doel is een publieke omroep te creëren die publiek aan zich bindt met een uitgesproken publieke programmering en zich veel beter onderscheidt van andere media-aanbieders. Het moet een slagvaardige publieke omroep zijn, waarin creatieve competitie leidend is. De NPO en omroepen werken vanuit één gezamenlijke visie. Het publieke mediabestel moet zich richten op informatieve en culturele programmering, bevorderen van Nederlandse culturele producties, betrouwbaarheid van het informatieve aanbod en het kansen geven aan programmatische innovatieve ideeën. (32.827, nr. 67) 

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 2013 de Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (Stb. 438) tot stand. Hierdoor worden de taken van de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) en de Stichting Cito Instituut Toetsontwikkeling wettelijk verankerd. Verder worden de subsidiering van algemene begeleidings- en ontwikkelingsactiviteiten en kortlopend veldonderzoek met ander onderwijsonderzoek samengevoegd. SLO en Cito moeten respectievelijk de leerplankaders vaststellen, waarin de onderwijsinhoud wordt vastgelegd, en de centrale toetsen en examens ontwikkelen. (33.558) 
 • Bracht in 2013 de Wet modernisering stelsel landelijke publieke omroep (Stb. 454) tot stand. Hierdoor moet er grotere doelmatigheid komen in het bestaande stelsel van publieke omroep om zo bezuinigingen te bereiken. De doelmatigheid moet worden gerealiseerd door onder meer fusie van publieke omroepverenigingen, betere samenwerking en een daarbij passende budgetsystematiek. De erkenningsperiode voor omroepen gaat in per 1 januari 2016. (33.541) 
 • Bracht in 2014 de Wet centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs (Stb. 13) tot stand. Hierdoor komt er een verplichte centrale eindtoets in het basisonderwijs voor Nederlandse taal en voor rekenen-wiskunde. Alle scholen in het primair onderwijs moeten gebruik gaan maken van een leerling- en onderwijsvolgsysteem waarmee de ontwikkeling van iedere leerling afzonderlijk en van de school als geheel worden gevolgd. Er kunnen ook centrale eindtoetsen worden afgenomen voor geschiedenis, aardrijkskunde en natuur/biologie). Het wetsvoorstel was in 2012 ingediend door minister Van Bijsterveldt. (33.157) 
 • Bracht in 2014 een wet (Stb. 245) tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs tot stand, waardoor de verplichte maatschappelijke stage wordt afgeschaft. De stage kan wel facultatief worden aangeboden door scholen. (33.740) 

wetenswaardigheden

algemeen
 • Maakte zich als wethouder met succes sterk voor de komst van een vestiging van de Universiteit Leiden in Den Haag 

uit de privésfeer
Kwam in september 2013 ten val met zijn racefiets door een loslopende hond. Hij brak daarbij een sleutelbeen, elleboog, rib en pols en was een week uitgeschakeld.

woonplaats
's-Gravenhage

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
Romanan Abels, "Het kon haast niet anders of hij kwam in het kabinet", Trouw, 5 december 2012

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
samenwonend

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.