Onderwijsraad

Dit is een adviescollege voor de regering op het terrein van onderwijs. De raad adviseert over de hoofdlijnen van het beleid en over de wetgeving op het gebied van onderwijs en moet daarbij een onafhankelijke positie innemen.

De raad geeft zowel ongevraagd als gevraagd advies aan de betrokken bewindslieden, de Eerste en Tweede Kamer en gemeenten. Wettelijke basis is de Wet op de onderwijsraad.

De raad telt maximaal tien leden. Zij worden voor een periode van vier jaar benoemd; daarna kunnen zij nog tweemaal worden herbenoemd. De leden van de raad worden benoemd vanwege hun deskundigheid en hebben uiteenlopende achtergronden.


Meer over