Ir. J. (Hans) van der Vlist

Hans van der Vlist (1947) was van 2 februari 2007 tot 14 oktober 2010 secretaris-generaal van het ministerie van VROM. Eerder was hij daar (sinds 2001) werkzaam als directeur-generaal milieubeheer. Van der Vlist was negen jaar voor de PvdA lid van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en daarna dijkgraaf in Noord-Holland.

in de periode 2007-2010: secretaris-generaal

voornaam (roepnaam)

Johannes (Hans)

personalia

geboorteplaats en -datum
Rotterdam, 29 april 1947

partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

hoofdfuncties en beroepen

 • medewerker verkeersdienst, gemeente Rotterdam, van 1971 tot 1972
 • hoofd civiele werken, Gemeentewerken van Schiedam, van 1972 tot 1982
 • lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, van 7 juni 1978 tot 1995
 • lid Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (belast met milieu, waterkwaliteit, energie en drinkwatervoorziening), van juli 1986 tot maart 1995
 • dijkgraaf Hoogheemraadschap "Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier" te Edam, van 1 september 1995 tot 1 mei 2001
 • directeur-generaal milieubeheer, ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van 1 mei 2001 tot 2 februari 2007
 • secretaris-generaal ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van 2 februari 2007 tot 14 oktober 2010

partijpolitieke functies

vorige
 • fractievoorzitter PvdA Provinciale Staten van Zuid-Holland, van 1982 tot 1986

nevenfuncties

huidige
 • voorzitter interbestuurlijke regiegroep herijking EHS (Ecologische Hoofdstructuur), vanaf 2011
 • lid Raad van Toezicht Natuur & Milieu, vanaf april 2012
 • buitengewoonlid Onderzoeksraad voor Veiligheid, vanaf 1 november 2012
 • voorzitter Adviescommissie Water, vanaf 15 juni 2013

vorige
 • voorzitter RPC (Rijksplanologische Commissie), vanaf 1 mei 2007
 • plaatsvervangend voorzitter Commissie voor de Milieu-effectrapportage, vanaf 1 juli 2012
 • voorzitter onafhankelijke onderzoekscommissie verpakkingsakkoord VNG, 2012

opleiding

voortgezet onderwijs
 • h.b.s.-b, "Christelijke HBS Walcheren" te Middelburg, van 1959 tot 1964

academische studie
 • weg- en waterbouw, Technische Hogeschool te Delft, tot 1971

wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd in 2006 door Milieudefensie genoemd als de machtigste "milieumens" van Nederland
 • Maakte deel uit van een vriendenclub van milieudeskundigen die vijf tot zes keer per jaar in het Het Polman's Huis in Utrecht bijeenkwamen om over milieuproblemen te praten. Deelnemers waren onder meer Jacqueline Cramer, Klaas van Egmond, Wouter van Dieren en Eric-Jan Tuininga (emeritus hoogleraar).

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.