Mr. M.L. (Marianne) Thieme

foto Mr. M.L. (Marianne) Thiemevergrootglas

Marianne Thieme (1972) is sinds 30 november 2006 fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer. Bij de verkiezingen van 2006, 2010, 2012 en 2017 was zij lijsttrekker. Mevrouw Thieme werkte onder meer bij de Stichting Bont voor Dieren en de Stichting Wakker Dier.

PvdD
in de periode 2006-heden: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, politiek leider


voornamen (roepnaam)

Marianne Louise (Marianne)

personalia

geboorteplaats en -datum
Ede, 6 maart 1972

levensbeschouwing
zevendedagsadventist

partij/stroming

partij(en)
Partij voor de Dieren, vanaf 28 oktober 2002

hoofdfuncties en beroepen

 • senior onderzoeker onderzoeksbureau B&A Groep te 's-Gravenhage, van 1 januari 1997 tot 1 januari 2001 (beleidsgericht onderzoek voor overheden)
 • beleidsmedewerker Stichting "Bont voor Dieren", van 1 januari 2001 tot 1 juli 2004
 • directeur Stichting "Wakker Dier", van 1 juli 2004 tot 1 november 2006
 • fractievoorzitter PvdD Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 november 2006 tot 24 januari 2012
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 november 2006 tot 24 januari 2012
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 15 mei 2012
 • fractievoorzitter PvdD Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 15 mei 2012

tijdelijke vervanging Kamerlid
 • Werd op grond van artikel X10 van de Kieswet tussen 24 januari en 15 mei 2012 als Tweede Kamerlid tijdelijk vervangen door Anja Hazekamp

activiteiten

als parlementariër
 • Zette zich onder meer in voor een verbod op verrijkte kooien en een landelijk moratorium op megastallen
 • Diende in 2008 een initiatiefwetsvoorstel in over een verplichte verdoving bij ritueel slachten. Dit wetsvoorstel werd in 2011 door de Tweede Kamer aangenomen, maar in 2012 door de Eerste Kamer met 51 tegen 21 stemmen verworpen. (31.571)
 • Op haar voorstel werd in 2010 een spoeddebat gehouden over de LNV-glossy 'Gerda'
 • Diende in 2011 een motie van wantrouwen in tegen staatssecretaris Bleker, vanwege diens gevoerde natuurbeleid. De motie kreeg alleen steun van haar eigen fractie.
 • Op haar voorstel werden (spoed)debatten gebouden over onder meer de bouw van megastallen, de vee- en diertransporten en de stijging van de Nederlandse melkproductie
 • Ondertekende in 2013 een motie van wantrouwen van de SP over het beleid van staatssecretaris Teeven in de zaak-Dolmatov en diende tevens een motie van vertrouwen in, omdat zij via een stemming daarover wilde laten uitkomen dat de staatssecretaris niet de door hem gevraagde volledige steun van de Kamer had.
 • Bracht in 2013 een initiatiefnota uit over sluiting van de jacht (33.827)

wetenswaardigheden

woonplaats
Maarssen

e-mailadres
m.thieme@tweedekamer.nl

publicaties/bronnen

publicaties
 • "De eeuw van het dier" (2004)
 • "Het gelijk van de dieren, geluk van de mensen" (2009)
 • "De kanarie in de kolenmijn" (met Ewald Engelene, 2016)

literatuur/documentatie
 • Bart Jungman, "Politieke Dieren", De Volkskrant, september 2006
 • Pieter van Os, "'Eerst belachelijk, dan crimineel, en dan win je'", NRC Handelsblad, 17 mei 2010
 • Tom Olde Monnikhof, "Onberispelijk boegbeeld", Het Financieele Dagblad, 25 juni 2011
 • AD Kersteditie 2011
 • Annemieke van Dongen, "Dierenliefde maakt een mens beter", De Stentor, 24 december 2014
 • Danielle Pinedo, "'Invloed is veel belangrijker dan macht'", NRC Weekend, 8 en 9 april 2017

uitgebreide versie

uitgebreide versie
Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding, wetenswaardigheden etc. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft. reageer

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.