Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

Logo Inspectie Leefomgeving en Transport

Deze organisatie bewaakt en stimuleert de naleving van wet- en regelgeving voor een veilige en duurzame leefomgeving en transport. Kernwaarden zijn het verlenen van goede dienstverlening, het zorgen voor adequate opsporing en rechtvaardige handhaving.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is op 1 januari 2012 ontstaan uit een fusie van de VROM-Inspectie en de Inspectie Verkeer en Waterstaat. De Inspectie valt onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.