Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Logo SCP Sociaal en Cultureel Planbureau met logo Rijkshuisstijl

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) is een onafhankelijk wetenschappelijk instituut dat zelfstandig onderzoek doet. Op basis van dit onderzoek brengt het, gevraagd en ongevraagd, rapporten uit aan de regering, de Eerste en Tweede Kamer, ministeries en andere maatschappelijke- en overheidsorganisaties. De rapporten worden gepubliceerd in boekvorm en zijn gratis beschikbaar op internet.

Wetenschappelijk medewerkers leveren daarnaast door middel van artikelen, lezingen, congresbijdragen en interviews een bijdrage aan het publieke en wetenschappelijke debat. Het SCP is een interdepartementaal instituut dat op 30 maart 1973 is opgericht bij Koninklijk Besluit .

Formeel valt het bureau onder de verantwoordelijkheid van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de coördinerend minister voor het sociaal en cultureel beleid. Directeur is sinds 15 juni 2013 Prof.dr. Kim Putters. Daarvoor was dat Prof.dr. Paul Schnabel.

Hoofdtaken zijn:

  • het verrichten van wetenschappelijke verkenningen met het doel te komen tot een samenhangende beschrijving van de situatie van het sociaal en cultureel welzijn in Nederland en van de op dit gebied te verwachten ontwikkelingen
  • het bijdragen tot een verantwoorde keuze van beleidsdoeleinden en manieren om deze te bereiken
  • evaluatie van interdepartementaal beleid op het gebied van sociaal en cultureel welzijn; hierbij wordt vooral aandacht besteed aan de samenhang tussen ontwikkelingen onderling, zowel actuele als langlopende ontwikkelingen