Drs. A. (Alexander) Pechtold

foto Drs. A. (Alexander) Pechtoldvergrootglas Alexander Pechtold (1965) is sinds 30 november 2006 lid van de Tweede Kamerfractie van D66. Hij is fractievoorzitter en politiek leider van D66. De heer Pechtold was van 31 maart 2005 tot 3 juli 2006 minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties. Hij was in de periode 2003-2005 burgemeester van Wageningen. Hij is opgeleid als kunsthistoricus en werkte onder andere bij een veilinghuis. Van 1997 tot 2002 was hij wethouder in Leiden. De heer Pechtold was vanaf eind 2002 tot 2005 voorzitter van D66. Behalve met de algemene politieke vraagstukken houdt hij zich bezig met Europese zaken.

D66
in de periode 2005-heden: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, minister

voornaam (roepnaam)

Alexander (Alexander)

personalia

geboorteplaats en -datum
Delft, 16 december 1965

levensbeschouwing
geen godsdienst

partij/stroming

partij(en)
D66 (Democraten 1966), vanaf 1989

hoofdfuncties en beroepen

 • veilingmeester en adjunct-directeur "Van Stockum's Veilingen" te 's-Gravenhage, van 1 september 1992 tot 22 april 1997
 • lid gemeenteraad van Leiden, van 12 april 1994 tot oktober 2002
 • wethouder (in 1997-2002 van sport, cultuur, recreatie en monumenten, milieu; in 1998-2002 van grotestedenbeleid; in 2002-2003 van onderwijs en verkeer en vervoer) van Leiden, van 22 april 1997 tot 1 oktober 2003
 • burgemeester van Wageningen, van 1 oktober 2003 tot 31 maart 2005
 • minister zonder portefeuille, minister voor bestuurlijke vernieuwing en Koninkrijksrelaties, van 31 maart 2005 tot 3 juli 2006
 • fractievoorzitter D66 Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 23 november 2006
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 30 november 2006

partijpolitieke functies

overzicht
 • politiek leider D66, vanaf 24 juni 2006

vorige
 • assistent D66-fractie gemeenteraad Leiden, van 1990 tot april 1994
 • lid landelijk bestuur D66, tot 2002
 • voorzitter D66, van 16 november 2002 tot 31 maart 2005

lijsttrekkerschap etc.
 • lijsttrekker D66 Tweede Kamerverkiezingen 2006, van 24 juni 2006 tot 22 november 2006
 • lijsttrekker D66 Tweede Kamerverkiezingen 2010, van 29 maart 2010 tot 9 juni 2010
 • lijsttrekker D66 Tweede Kamerverkiezingen 2010, van 1 juni 2012 tot 12 september 2012

nevenfuncties

huidige
 • lid bestuur Dura Charitas Foundation

vorige
 • lid Raad van Commissarissen N.V. Energie- en Waterbedrijf Rijnland, van 1997 tot 2002
 • lid Raad van Commissarissen EZH (Energiebedrijf Zuid-Holland), van 1997 tot 2002
 • lid Raad van Commissarissen Stadsgehoorzaal B.V. te Leiden, van 1997 tot 2002
 • voorzitter Brugfonds, Leiden, van 1998 tot 2003
 • lid VNG-commissie Cultuur en Media, van 1998 tot maart 2005
 • lid bestuur Stichting Doodenherdenking Leiden, van 1998 tot 2003
 • voorzitter ad intermin Stichting Pieterskerk Leiden, van 1998 tot 2003
 • lid bestuur Sieboldhuis voor Japanse culturele en economische betrekkingen, van 1998 tot 2003
 • voorzitter Streekmuziekschool Leiden en Omstreken, van 1999 tot 2003
 • lid bestuur G21, portefeuille, voorzitter pijler Werk & Economie, 2002
 • voorzitter bestuur Regionale Milieudienst West-Holland, 2002
 • voorzitter bestuur Regionaal Bureau Leerplicht, van 2002 tot 2003
 • voorzitter Verkeer en Vervoer in regionaal samenwerkingsverband "De Vallei", van 2003 tot maart 2005
 • lid Raad van Commissarissen Bestuur GVU, van 2004 tot maart 2005
 • lid Raad van Toezicht Marin, van 2004 tot maart 2005
 • lid Rijksbrede beoordelingscommissie Grotestedenbeleid, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 2004 tot 2005
 • lid Raad van Toezicht "I can foundation"
 • lid Commissie van Bijstand "Veerstichting"
 • lid bestuur Hubrecht Instituut, van 2011 tot 1 januari 2014

afgeleide functies, presidia etc.
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Buitenlandse Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 10 april 2007 tot 19 april 2011
 • lid Tijdelijke commissie subsidiariteitstoets (Tweede Kamer der Staten-Generaal)
 • voorzitter vaste commissie voor Buitenlandse Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 19 april 2011 tot 2 augustus 2011
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Buitenlandse Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 2 augustus 2011 tot 20 november 2012

erefuncties, comités van aanbeveling etc.
 • lid Comité van Aanbeveling samenwerkingsverband tussen Wageningen Universiteit en Ziekenhuis Gelderse Vallei inzake de ontwikkeling van een Zorgpad Voeding, vanaf 2007
 • lid Comité van Aanbeveling van Frans de Wit, beeldend kunstenaar te Leiden, vanaf 2007
 • lid Comité van Aanbeveling Hospice Wageningen-Renkum, vanaf 2007
 • ambassadeur Stadsgehoorzaal Leiden, vanaf 2008
 • lid Comité van Aanbeveling "Droomhuis" te Wageningen (woonhuis voor meervoudig gehandicapte kinderen), vanaf 2008
 • lid Comité van Aanbeveling natuurgebied "De Dreijen" te Wageningen, vanaf 2009
 • lid Comité van Aanbeveling Silver in Motion te Schoonhoven, vanaf 2009
 • lid Comité van Aanbeveling Xenia Hospice te Leiden, vanaf 2009
 • lid Comité van Aanbeveling Future Center Wageningen, vanaf mei 2011
 • lid Comité van Aanbeveling Wageningen 750, vanaf 2011
 • lid Comité van Aanbeveling Stichting Behoud van de Internationale Viering van het Ontzet van Leiden, vanaf 2011
 • lid Comité van Aanbeveling Stichting TEGEN-BEELD, vanaf 2011
 • lid Comité van Aanbeveling Stichting Veteranenkunst
 • lid Comité van Aanbeveling Speeltuin Tuindorp te Wageningen, vanaf 18 december 2013
 • lid Comité van Aanbeveling Humanities Career Events, vanaf 2013
 • lid Comité van Aanbeveling Plaatselijke Kamer van Verenigingen te Leiden, vanaf 28 maart 2014
 • ambassadeur wijk Klarendal te Arnhem
 • initiatiefnemer Jubileumfonds Kröller Müller Museum
 • lid Comité van Aanbeveling Stichting Bevrijding Leiden, vanaf 1 januari 2015
 • lid Comité van Aanbeveling Erfgoed Leiden en Museum 'De Lakenhal' voor Databank Leidse Kunst 1450-1550, vanaf 29 januari 2015
 • lid Comité van Aanbeveling t.b.v. de 11de Beelden op de Berg, vanaf 29 januari 2015
 • lid Comité van Aanbeveling Pink Pony Express, vanaf 26 mei 2015
 • lid Comité van Aanbeveling Socrates Network Leiden, vanaf 26 mei 2015
 • lid Comité van Aanbeveling Stichting Johan Oldenbarnevelt 2019 i.o., vanaf 18 juni 2015

opleiding

lager onderwijs
 • Prot.Chr. lagere "Juliana school" te Rhoon

voortgezet onderwijs
 • gymnasium-a, "Het Rotterdamsch Lyceum" te Rotterdam, van 1978 tot 1985

academische studie
 • rechten (niet voltooid), Rijksuniversiteit Leiden, van 1985 tot 1986
 • kunstgeschiedenis en archeologie: 17e-eeuwse schilderkunst, Rijksuniversiteit Leiden, van 1986 tot 1996

overige opleidingen
 • diploma veilinghouder, 1995

activiteiten

als parlementariër
 • Nam in 2006-2010 mede de verdediging over van een in 2005 door zijn partijgenote Ursie Lambrechts samen met Mariëtte Hamer (PvdA), Paul Jungbluth (GroenLinks) en Fenna Vergeer-Mudde (SP) ingediend initiatiefwetsvoorstel over het toelatingsrecht voor het bijzonder onderwijs.
 • Nam in 2007 mede de verdediging over van een in 2006 door zijn partijgenote Ursie Lambrechts samen met Boris van der Ham ingediend initiatiefwetsvoorstel over verbetering van de rechtsbescherming in asielzaken. De verdediging werd in 2013 overgenomen door Gerard Schouw. (30.830)
 • Diende in 2010 samen met Eijsink (PvdA), Poppe (SP) en Peters (GroenLinks) een initiatiefwetsvoorstel in over de bijzondere zorgplicht voor veteranen. In 2011 nam zijn fractiegenote Hachchi de verdediging van hem over. (32.414)

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Bracht in juli 2005 een brief uit over bestuurlijke vernieuwing, waarin een agenda voor democratische vernieuwingen werd gepresenteerd. Er komt een burgerforum kiesstelsel en een Nationale Conventie over de plaats van de Grondwet in het staatsbestel. Aangekondigd wordt dat de kiesdrempel verlaagd zal worden naar 12,5 procent van de kiesdeler. In 2010 moet de burgemeester gekozen worden. (30.184)
 • Stelde in 2005 een Nationale Conventie samen onder voorzitterschap van staatsraad R.J. Hoekstra die moet nadenken over veranderingen in het staatsbestel
 • Sloot in 2006 een contract met SDU over de levering van nieuwe fraudebestendig identiteitsdocumenten, waarop op een chip persoonsgegevens en een digitale pasfoto kunnen worden opgeslagen
 • Verdedigde in 2006 in de Tweede Kamer met succes een voorstel in eerste lezing tot herziening van de Grondwet, waardoor het voorziterschap van gemeenteraden en provinciale staten wordt gedeconstitutionaliseerd.

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 2005 de wetten dualisering gemeentelijke en provinciale medebewindsbevoegdheden in het Staatsblad (Stbb. 530 en 532). Bevoegdheden op grond van medebewindswetgeving worden veelal overgeheveld van college van B&W naar de raad en van Provinciale Staten naar Gedeputeerde Staten. De wetsvoorstellen waren in 2003 ingediend door minister De Graaf. (28.995 & 29.316)
 • Bracht in 2005 samen met minister Dekker de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek ('Rotterdamwet') (Stb. 726) tot stand. De wet bundelt enkele voorgestelde maatregelen waarmee de grote steden en met name de gemeente Rotterdam aan de slag kunnen gaan om de grootstedelijke problemen op te lossen. Het geeft grote steden meer mogelijkheden om het economische klimaat te versterken, de huisvesting van bepaalde inkomensgroepen te reguleren en overlastgevende panden te sluiten. (30.091)
 • Bracht in 2006 samen met minister Van der Hoeven een wijziging van de Grondwettelijke onderwijsbepaling in het Staatsblad (Stb. 170). Binnen het bestaande bestel krijgen openbare scholen de mogelijkheid samen te werken met bijzondere scholen in één school. In zo'n samenwerkingsschool wordt zowel openbaar als bijzonder onderwijs gegeven. (28.726)

wetenswaardigheden

algemeen
 • Was als minister belast met staatkundige vernieuwing (kiesstelsel, referendum, dualisering, gekozen burgemeester, Grondwet), Koninkrijksrelaties, grotstedenbeleid, en kwaliteit van de Rijksdienst
 • Zei in een interview met weekblad "Opzij" (februari 2006): "Ministers gaan 'vreselijker' met elkaar om dan wie dan ook. Achter elkaars rug om, ach, ach, ach, het is allemaal veel vuiler en vunziger dan mensen denken". Werd over deze uitspraken ernstig gekapitteld in de ministerraadsvergadering.
 • Diende op 29 juni 2006 zijn ontslag in vanwege het intrekken van de steun door de D66-fractie aan het kabinet

uit de privésfeer
 • Werd geboren in Delft, maar zijn ouders woonden op dat moment al in Emmen en hadden in Delft nog hun huisarts.
 • Zijn vader was lid van de hoofddirectie van Dura-bouw

anekdotes en citaten
 • Om zijn kritiek op het gebrek aan daadkracht van het kabinet-Balkenende IV te onderstrepen, toonde hij tijdens de algemene beschouwingen in september 2009 tijdens een interruptie van CDA-fractievoorzitter Van Geel een flinke stapel rapporten die adviescommissies aan het kabinet hadden uitgebracht. Toen Van Geel zei niets aan afzonderlijke rapporten te hebben en om samenhang vroeg, zei hij: 'Zal ik er een nietje doorheen slaan?"

woonplaats
Wageningen

e-mailadres
a.pechtold@tweedekamer.nl

verenigingen, sociëteiten, genootschappen etc.
 • lid Leidse Studentenverenging "Minerva" (als student)
 • directeur Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, tot 12 maart 2013

hobby's
antiek

militaire dienst
 • buitengewoon dienstplichtig

publicaties/bronnen

publicaties
"Henk, Ingrid en Alexander" (2012)

literatuur/documentatie
 • Guus Valk en Jos Verlaan, 'Het merk Alexander Pechtold. Jonge D66-minister probeert zich te onttrekken aan Haagse mores' in: NRC Handelsblad, 24-10-2005
 • "Alexander Pechtold langs de feministische meetlat" in: Opzij, februari 2006
 • Interview door Ana Karadarevic en Peter Wierenga, "Minister Pechtold, klaar voor de strijd" in: Staatscourant, 2 maart 2006
 • "Ik wil het anders doen", De Volkskrant, 30 september 2006 (serie 'De Lijsttrekkers')

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te Leiden, 26 september 1997

echtgeno(o)t(e)/partner
F.E. Idema, Froukje Elske (Froukje)

kinderen
1 dochter en 1 zoon

beroep grootvader (vaderskant)
loodgieter/installateur

beroep grootvader (moederskant)
ondernemer

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.