P. (Paul) van Buitenen

foto P. (Paul) van Buitenenvergrootglas Paul van Buitenen (1957) was in 2004-2009 lid van het Europees Parlement voor de door hem opgerichte partij Europa Transparant. Prominent klokkenluider. De heer van Buitenen werkte ruim tien jaar voor de Europese Commissie, en haalde in 1999 de internationale pers met onthullingen over budgettaire misstanden bij dit EU-orgaan. In het Europees Parlement hield hij zich vooral bezig met de financiële controle op de uitgaven van EU-instellingen. Hij is nu weer ambtenaar bij de EU.

Europa Transparant
in de periode 2004-2009: lid Europees Parlement

voornaam (roepnaam)

Paul (Paul)

personalia

geboorteplaats en -datum
Breda, 28 mei 1957

levensbeschouwing
Christen, lid evangelische gemeente Jefta te Breda

partij/stroming

partij(en)
 • Agalev (Anders Gaan Leven, Belgische groene partij), omstreeks 1999
 • SP (Socialistische Partij), omstreeks 2002
 • Europa Transparant, van 20 februari 2004 tot 1 januari 2008 (politieke beweging)

Fractie Europees Parlement
Groenen

hoofdfuncties en beroepen

 • budget-ambtenaar, Technische Universiteit Delft, van 1986 tot 1990
 • financieel ambtenaar, directoraat-generaal Onderwijs en Opleidingen van de Europese Commissie in Brussel, van 1990 tot 1997
 • assistent-accountant, interne accountantsdienst van de Europese Commissie, van januari 1998 tot december 1998
 • medewerker Dienst Gebouwenbeheer van de Europese Commissie, van april 1999 tot september 2002
 • financieel controleur, politiedistrict Breda, van september 2002 tot 2003
 • medewerker Europese Commissie, van 2003 tot juli 2004
 • lid Europees Parlement, van 20 juli 2004 tot 14 juli 2009
 • financieel medewerker, directoraat-generaal voor Onderzoek, Europese Commissie, vanaf 15 juli 2009

partijpolitieke functies

lijsttrekkerschap etc.
 • lijsttrekker Europa Transparant, Europese Verkiezingen 2004

nevenfuncties

vorige
 • lid ondernemingsraad Europese Commissie, van 10 december 1999 tot 2002

opleiding

hoger beroepsonderwijs
 • accountantsopleiding NIVRA, van 1980 tot 1986

wetenswaardigheden

algemeen
 • Stapte op 9 december 1998 met een rapport naar het Europees Parlement, waarin tal van misstanden bij de Europese Commissie werden aangekaart. Met name zijn onthullingen over fraude door de Franse eurocommissaris voor onderwijs Edith Cresson, die dure onderzoeksrapporten had laten schrijven door haar tandarts, deden veel stof opwaaien. Het rapport-Van Buitenen luidde de val in van de Europese Commissie onder leiding van de Luxemburger Jacques Santer in 1999.
 • Werd na de onthullingen onderwerp van een disciplinaire schorsing door de Europese Commissie omdat hij zijn geheimhoudingsplicht zou hebben geschonden. Zijn salaris werd gehalveerd.
 • Solliciteerde nadien tevergeefs naar functies als financieel controleur bij de Europese Rekenkamer en het Europees Parlement
 • Vlak voor de Europese verkiezingen van 10 juni 2004 riep de redactie van het weekblad Panorama haar lezers via de voorpagina op om op hem te stemmen.
 • Trok in september 2004 tijdens een hoorzitting van het Europees Parlement de integriteit van beoogd eurocommissaris Neelie Kroes in twijfel, door te refereren aan vermeende financiële malversaties. Na een onafhankelijk onderzoek door het bureau SBV Forensics moest Van Buitenen in april 2005 deze beschuldiging intrekken. SBV Forensics constateerde dat Van Buitenens informatie geen basis biedt voor een gefundeerd vermoeden van verwijtbaar handelen.
 • Werd in november 2004 in de jaarlijkse verkiezing voor 'Europeaan van het Jaar' door het weekblad "European Voice" genomineerd voor het resultaat dat hij behaalde bij de Europese verkiezingen van 2004.
 • Verzocht Els de Groen in april 2005 om de eurofractie van Europa Transparant te verlaten. Van Buitenen zei dat De Groen zich te veel als 'gewoon politicus' gedroeg, onder meer door mee te stemmen met de GroenLinks-fractie en het politiek op de kaart zetten van Roma-zigeuners in Oost-Europa. Van Buitenen neemt zelf nauwelijks aan stemmingen deel, maar besteedt zijn tijd aan onderzoek naar misstanden binnen Europese instellingen.
 • Maakte eind januari 2008 bekend Europa Transparant te zullen opheffen en zich aan te sluiten bij de ChristenUnie. Hij zou lid worden van de ChristenUnie, zonder daarin een politieke functie te ambiëren. Volgens een woordvoerder van Nederland Transparant (NT) was zusterpartij Europa Transparant al per 1 januari 2008 opgeheven en opgegaan in NT. Van Buitenen vond dat hij als parlementariër niets had bereikt.

woonplaats
Breda

ridderorden
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, 2000 (onder meer voor zijn "poging tot goed beheer van gemeenschapsgelden")

publicaties/bronnen

publicaties
 • "Strijd voor Europa" (1999)
 • "In de loopgraven van Brussel" (2004)

literatuur/documentatie
 • "Gevangen in een gouden kooi" in: Financieele Dagblad, 5 juni 1999
 • Joep Dohmen, "De tragische strijd van een 'saaie peer'" in: NRC Handelsblad, 11 oktober 1999
 • "De beleefdheidssamenzwering" in: Financieele Dagblad, 17 april 2004
 • Michèle de Waard, "'Europa is aan het ontsporen'. Paul van Buitenen over fraude en misstanden in Brussel", in: NRC Handelsblad, 28 april 2004
 • "HP/De Tijd", 30 april 2004
 • Klaas Broekhuizen en Hendrik Jan van Oostrum, "Van Buitenen wil 'establishment opschonen'" in: Financieele Dagblad, 25 mei 2004
 • "Panorama", 2 juni 2004
 • "Paria Van Buitenen als held naar Brussel" in: De Volkskrant, 12 juni 2004
 • "De Accountant", juni 2004
 • Michèle de Waard, "Leuk geprobeerd, Paul. De klokkenluider uit Breda in de Europese politiek", in: NRC Handelsblad (Zaterdag Bijvoegsel), 25 september 2004
 • Interview door Wouter Bax, "Het parlement laat het erbij zitten" in: Trouw, 7 januari 2005
 • Marc Janssens, "De ommekeer van Paul van Buitenen. Europarlementariër Paul van Buitenen: 'God staat boven alles en is ook Heer in de EU'" in: Nederlands Dagblad, 24 juni 2006
 • Paul de Hen, "Buitenbeentje overstag. Europarlementariër Paul van Buitenen wilde grote misstanden onthullen om hervormingen af te dwingen. Dat lukte niet en nu verandert hij van koers" in: Elsevier, 15 juli 2006

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd

kinderen
2 zonen

Europese (parlements)commissies e.d.

Geen actieve lidmaatschappen (8 in het verleden)

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.