Drs. H. (Henk) ten Hoeve

foto Drs. H. (Henk) ten Hoevevergrootglas Henk ten Hoeve (1946) is sinds 9 juni 2015 Eerste Kamerlid voor de OSF. Hij was dat eerder in 2003-2011. De heer Ten Hoeve was voorzitter van de Fryske Nasjonale Partij (FNP). Hij was als leraar economie, conrector en lid van de Centrale Directie van het Dockingacollege in Dokkum lange tijd werkzaam in het onderwijs.

OSF
in de periode 2003-heden: lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK

voornaam (roepnaam)

Hendrik (Henk)

personalia

geboorteplaats en -datum
Heerenveen, 15 september 1946

levensbeschouwing
Protestants

partij/stroming

partij(en)
 • FNP (Fryske Nasjonale Partij)
 • OSF (Onafhankelijke Senaatsfractie)

hoofdfuncties en beroepen

 • wetenschappelijk medewerker afdeling regionaal-economisch onderzoek, NEI (Nederlands Economisch Instituut) te Rotterdam, van 1970 tot 1972
 • medewerker stafafdeling Sociaal Onderzoek en Planning, Dienst van Volkshuisvesting, gemeente Rotterdam, van 1972 tot 1974
 • leraar economie, Christelijke Scholengemeenschap "Oostergo" te Dokkum, van 1974 tot 1988
 • lid Provinciale Staten van Friesland, van 30 januari 1980 tot 1 december 1988
 • conrector Christelijke Scholengemeenschap "Oostergo" te Dokkum (sinds 1 augustus 1994 door fusie 'Dockingacollege'), van 1988 tot 1996
 • 'kwartiermaker' (leiding reorganisatie), "Dockingacollege" te Dokkum, van 1996 tot 1997
 • lid centrale directie (portefeuille personeel, financiën en beheer), "Dockingacollege" te Dokkum, van 1997 tot 2008
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 10 juni 2003 tot 7 juni 2011
 • fractievoorzitter OSF Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 10 juni 2003 tot 7 juni 2011 (eenmansfractie)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, vanaf 9 juni 2015
 • fractievoorzitter OSF Eerste Kamer der Staten-Generaal, vanaf 9 juni 2015 (eenmansfractie)

partijpolitieke functies

overzicht
 • voorzitter wetenschappelijk bureau OSF
 • plaatsvervangend lid algemeen bestuur OSF

vorige
 • penningmeester FNP, van 1975 tot 1976
 • voorzitter FNP, van 1976 tot 1980
 • voorzitter programmacommissie FNP, 1997

nevenfuncties

vorige
 • lid algemeen bestuur OLAF (Openbaar Lichaam Afvalverwijdering Friesland), van 1983 tot 1986
 • lid dagelijks bestuur OLAF (Openbaar Lichaam Afvalverwijdering Friesland), van 1986 tot 1988
 • lid vaksectie economische wetenschappen CEVO (Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven), van 1989 tot 1994
 • penningmeester Stichting Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum te Ljouwert (Leeuwarden), van 1994 tot 2002
 • lid bestuur Stichting Vluchtelingenwerk Dongeradeel, van 1994 tot 1995
 • voorzitter Stichting Vluchtelingenwerk Dongeradeel, van 1995 tot 1 januari 2003
 • lid klankbordgroep voor de totstandkoming CAO Voortgezet Onderwijs, namens de Bestuursraad PC Onderwijs, 2003
 • informateur collegevorming gemeente De Friese Meren, november 2013

opleiding

voortgezet onderwijs
 • h.b.s.-a, "Eerste Christelijke HBS" te Rotterdam, tot 1963

academische studie
 • economie, Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam, van 1963 tot 1971
 • Nederlands recht (kandidaats), Rijksuniversiteit Groningen

wetenswaardigheden

algemeen
 • Stelde in 2011 in het Fries vragen over het voornemen van staatssecretaris Zijlstra om niet meer met de provincie Fryslân, maar met de stad Groningen over cultuur te onderhandelen

verkiezingen
 • Was in 2011 bij de Eerste Kamerverkiezingen nummer twee op de OSF-kandidatenlijst en werd niet herkozen

woonplaats
Stiens

ridderorden
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, 31 mei 2011

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te Rotterdam, 25 november 1970

echtgeno(o)t(e)/partner
M. Lafeber, Marrigje

kinderen
1 dochter en 2 zoons

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.