Drs. H. (Henk) ten Hoeve

foto Drs. H. (Henk) ten Hoevevergrootglas Fries Eerste Kamerlid voor de Onafhankelijke Senaatsfractie en als zodanig acht jaar een eenling in de Senaat. Hield zich dan ook met uiteenlopende onderwerpen bezig, waarbij Europa, maar ook onderwijs, cultuur en de Antillen zijn speciale belangstelling hadden. Lid en voorzitter zijnde van de Fryske Nasjonale Partij, een partij waarvoor hij in de Staten van Fryslân zat, kwam hij tevens op voor de Friese taal en cultuur. Hij was als leraar economie, conrector en lid van de Centrale Directie van het Dockingacollege in Dokkum lange tijd werkzaam in het onderwijs.

OSF
in de periode 2003-2011: lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK

voornaam (roepnaam)

Hendrik (Henk)

personalia

geboorteplaats en -datum
Heerenveen, 15 september 1946

levensbeschouwing
Protestants

partij/stroming

partij(en)
 • FNP (Fryske Nasjonale Partij) 
 • OSF (Onafhankelijke Senaatsfractie) 

hoofdfuncties en beroepen

 • wetenschappelijk medewerker afdeling regionaal-economisch onderzoek, NEI (Nederlands Economisch Instituut) te Rotterdam, van 1970 tot 1972 
 • medewerker stafafdeling Sociaal Onderzoek en Planning, Dienst van Volkshuisvesting, gemeente Rotterdam, van 1972 tot 1974 
 • leraar economie, Christelijke Scholengemeenschap "Oostergo" te Dokkum, van 1974 tot 1988 
 • lid Provinciale Staten van Friesland, van 30 januari 1980 tot 1 december 1988 
 • conrector Christelijke Scholengemeenschap "Oostergo" te Dokkum (sinds 1 augustus 1994 door fusie 'Dockingacollege'), van 1988 tot 1996 
 • 'kwartiermaker' (leiding reorganisatie), "Dockingacollege" te Dokkum, van 1996 tot 1997 
 • lid centrale directie (portefeuille personeel, financiën en beheer), "Dockingacollege" te Dokkum, van 1997 tot 2008 
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 10 juni 2003 tot 7 juni 2011 
 • fractievoorzitter OSF Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 10 juni 2003 tot 7 juni 2011 (eenmansfractie) 

partijpolitieke functies

overzicht
 • voorzitter wetenschappelijk bureau OSF 
 • plaatsvervangend lid algemeen bestuur OSF 

vorige
 • penningmeester FNP, van 1975 tot 1976 
 • voorzitter FNP, van 1976 tot 1980 
 • voorzitter programmacommissie FNP, 1997 

nevenfuncties

vorige
 • lid algemeen bestuur OLAF (Openbaar Lichaam Afvalverwijdering Friesland), van 1983 tot 1986 
 • lid dagelijks bestuur OLAF (Openbaar Lichaam Afvalverwijdering Friesland), van 1986 tot 1988 
 • lid vaksectie economische wetenschappen CEVO (Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven), van 1989 tot 1994 
 • penningmeester Stichting Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum te Ljouwert (Leeuwarden), van 1994 tot 2002 
 • lid bestuur Stichting Vluchtelingenwerk Dongeradeel, van 1994 tot 1995 
 • voorzitter Stichting Vluchtelingenwerk Dongeradeel, van 1995 tot 1 januari 2003 
 • lid klankbordgroep voor de totstandkoming CAO Voortgezet Onderwijs, namens de Bestuursraad PC Onderwijs, 2003 
 • informateur collegevorming gemeente De Friese Meren, november 2013 

opleiding

voortgezet onderwijs
 • h.b.s.-a, "Eerste Christelijke HBS" te Rotterdam, tot 1963 

academische studie
 • economie, Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam, van 1963 tot 1971 
 • Nederlands recht (kandidaats), Rijksuniversiteit Groningen 

wetenswaardigheden

verkiezingen
 • Was in 2011 bij de Eerste Kamerverkiezingen nummer twee op de OSF-kandidatenlijst en werd niet herkozen 

woonplaats
Stiens

ridderorden
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, 31 mei 2011

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te Rotterdam, 25 november 1970

echtgeno(o)t(e)/partner
M. Lafeber, Marrigje

kinderen
1 dochter en 2 zoons

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.