H.H.R. (Harry) Wijnschenk

foto H.H.R. (Harry) Wijnschenkvergrootglas Fortuynistisch politicus, die in de periode augustus-oktober 2002 fractieleider van regeringspartij LPF was. Zoon van een Amsterdamse marktkoopman en zelf uitgever van onder andere motorbladen. Kwam als één van de laatsten in de LPF-fractie en werd in augustus 2002 verrassend opvolger van Mat Herben, die in de LPF als te gematigd werd beschouwd. Maakte bij de algemene beschouwingen aanvankelijk een goede indruk, maar blunderde in de tweede termijn. Na een machtstrijd in de LPF waarbij hij minister Heinsbroek als nieuwe leider naar voren schoof, werd hijzelf weer aan de kant geschoven. Zijn politieke rol was daarna uitgespeeld.

LPF, fractie-Wijnschenk (ex-LPF)
in de periode 2002-2003: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

voornamen (roepnaam)

Hartog Hank Richard (Harry)

personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 24 januari 1964

partij/stroming

partij(en)
 • VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), tot 2001
 • LPF (Lijst Pim Fortuyn), van mei 2002 tot oktober 2002
 • LNP (Lijst Nieuwe Politiek), vanaf 22 oktober 2002

lid tussentijds gevormde fractie(s)
groep-Wijnschenk, van 14 november 2002 tot 30 januari 2005

hoofdfuncties en beroepen

 • valutahandelaar ING Bank
 • bladmanager bij uitgeverij "Wegener"
 • eigenaar uitgeverij MotoMaX, uitgever van o.a. motorbladen (o.a. "Wheels en Motorcourant") en een horlogetijdschrift ("Horloge Magazine")
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 28 mei 2002 tot 30 januari 2003
 • fractievoorzitter LPF Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 28 augustus 2002 tot 16 oktober 2002
 • eigenaar uitgeverij "MotoMaX"

partijpolitieke functies

vorige
 • lid bestuur VVD afdeling Almere, van 1996 tot 1997
 • politiek leider LPF, van 28 augustus 2002 tot 16 oktober 2002

nevenfuncties

afgeleide functies, presidia etc.
lid parlementaire enquêtecommissie Srebrenica (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van juni 2002 tot september 2002

opleiding

overige opleidingen
 • opleiding jachtvlieger Koninklijke Luchtmacht
 • cursus rallyrijden

wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd op 20 augustus 2002 op een fractievergadering in het Hilton Hotel in Amsterdam tot fractievoorzitter gekozen. Kreeg in de tweede stemmingsronde 16 stemmen, tegen Van As 5. Presenteerde zichzelf via de door hem geschreven beleidsnotitie "Van boksbal tot bokser".
 • Liet na zijn verkiezing tot fractievoorzitter zijn kamer voor ca. 50.000 euro herinrichten door Jan des Bouvrie
 • Zijn eerste speech als fractievoorzitter werd geschreven door communicatie-adviseur Ton Elias
 • Kreeg na de algemene beschouwingen het verwijt dat hij te veel afging op adviezen van fractielid Ferry Hoogendijk. In de tweede termijn kondigde hij een motie aan over versnelde teruggave van het 'Kwartje van Kok'. De financiering zocht hij in het niet doorlaten gaan van een verlofregeling, waarvoor hijzelf namens zijn fractie in een motie pleitte.
 • Stelde op 30 september 2002 voor om Herman Heinsbroek aan te wijzen als nieuwe leider van de LPF en als vicepremier. Heinsbroek keerde toen met spoed terug van een overleg dat hij als minister in Brussel had. Werd voor deze stap ernstig bekritiseerd door de partijleiding.
 • Dreigde op 1 oktober 2002 een eigen fractie te beginnen als de LPF-fractie niet de leden De Jong en Eberhard uit haar midden zou verwijderen. Die twee leden hadden kritiek geuit op zijn leiding en op de rol die Ferry Hoogendijk speelde.
 • Op 16 oktober 2002 werd Mat Herben in zijn afwezigheid tot zijn opvolger gekozen. Hij was niet op de hoogte gebracht van de vervroeging van de fractievergadering met een uur.
 • Op 17 oktober 2002 verzocht de fractie hem zijn zetel ter beschikking te stellen. Pas op 14 november kwam hierover duidelijk toen het presidium hem hierover uitsluitsel had gevraagd. Sindsdien trad hij op als 'groep-Wijnschenk'.

uit de privésfeer
 • Een halfbroer van hem is wethouder in Loenen aan de Vecht (voor de VVD); zijn halfzus was gemeenteraadslid in Zaanstad (voor de PvdA).
 • Zijn vader was marktkoopman in textiel in Amsterdam
 • Stamt uit een joodse familie. Zijn vader vluchtte in de oorlog naar Antwerpen, zijn grootouders kwamen om in Sobibor.

anekdotes en citaten
 • Verklaarde tegen CDA-fractieleider Verhagen dat hij als fractievoorzitter leiding gaf aan 'een stelletje gajes'.
 • Betitelde de LPF-fractie na de vergadering waarin hij werd afgezet als fractievoorzitter als een Poolse Landdag.
 • Had in de tijd dat hij fractievoorzitter was altijd drie mobiele telefoons ter beschikking

woonplaats
Almere

militaire dienst
 • officier Koninklijke Luchtmacht

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
 • B. de Vries, "Harry Wijnschenk. Ietsje anders dan Mat", in: "Trouw", 23 augustus 2002
 • H. van den Broek en J. van de Sande, "Harry Wijnschenk: ridder zonder vrees", in: "Algemeen Dagblad", 26 augustus 2002
 • M. Boelsma, "Bij de LPF greep iedereen naar de fles, interview met oud-fractievoorzitter van de LPF Harry Wijnschenk", in: "Algemeen Dagblad", 23 juni 2004

familie/gezin

echtgeno(o)t(e)/partner
A. Hoveling, Annette

2e echtgeno(o)t(e)/partner
E. Klut, Elizabeth

kinderen
2 zonen

vader
H. Wijnschenk, Hartog (Harry)

moeder
H. Stil, Hendrica (tweede echtgenote van vader)

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.