Drs. H.B. (Bas) Eenhoorn

foto Drs. H.B. (Bas) Eenhoornvergrootglas Bas Eenhoorn (1946) was in 1999-2003 voorzitter van de VVD. Na drie jaar als bestuursplanoloog werkzaam te zijn geweest, begon hij een loopbaan als burgemeester. Dat ambt bekleedde hij achtereenvolgens in Schiermonnikoog (zeven jaar) en Voorburg (twaalfenhalf jaar). Daarna kwam de heer Eenhoorn in de directie van consultantsbedrijf CapGemini Ernst & Young. Kreeg veel waardering voor de wijze waarop hij als waarnemend burgemeester optrad na het schietdrama in een Alphens winkelcentrum. Hij was waarnemend burgemeester van Vlaardingen en is nu nationaal commissaris digitale overheid.

in de periode 1999-2003: partijvoorzitter

voornamen (roepnaam)

Herman Bastiaan (Bas)

personalia

geboorteplaats en -datum
Groningen, 14 september 1946

partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

hoofdfuncties en beroepen

 • bestuursplanoloog PPD (Provinciale Planologische Dienst), provincie Drenthe, van 1 oktober 1973 tot 1 september 1976
 • burgemeester en gemeentesecretaris van Schiermonnikoog, van 1 september 1976 tot 16 december 1983
 • burgemeester van Voorburg, van 16 december 1983 tot 1 juni 1996
 • vicepresident "Cap Gemini Ernst & Young Consultants", van 1996 tot 2005
 • zelfstandig adviseur openbaar bestuur
 • waarnemend burgemeester van Lansingerland, van 1 januari 2007 tot 17 september 2007
 • waarnemend burgemeester van Kaag en Braassem, van 1 januari 2009 tot 30 maart 2010
 • waarnemend burgemeester van Alphen aan den Rijn, van 21 december 2010 tot 1 januari 2014 (vanwege tijdelijk terugtreden burgemeester W.H. de Gelder)
 • waarnemend burgemeester van Vlaardingen, van 1 januari 2014 tot 1 augustus 2014
 • Nationaal Commissaris Digitale Overheid, vanaf 1 augustus 2014

partijpolitieke functies

vorige
 • lid bestuur Vereniging van Staten- en Raadsleden van de VVD
 • lid dagelijks bestuur VVD
 • voorzitter VVD, van 28 mei 1999 tot 29 november 2003
 • penningmeester Liberale Internationale, vanaf september 2005

nevenfuncties

huidige
 • lid en voorzitter bestuur Stichting tot Bevordering van de Ruimtelijke Wetenschappen Groningen
 • voorzitter raad van toezicht Zorggroep "Leveste Middenveld", nu "Treant Zorggroep"
 • voorzitter Regie College Waddengebied
 • voorzitter commissie van toezicht Centrum voor Veilig Wonen
 • voorzitter raad van toezicht WNL
 • voorzitter Taskforce Verkorten behandelduur TBS, vanaf december 2013
 • senior adviseur Transitium Groep, vanaf 2014

vorige
 • vicevoorzitter Nationaal Zeilend Zeeschip "De Eendracht"
 • lid Genootschapsraad KNAG (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)
 • voorzitter VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)
 • voorzitter Board of Directors "Falck Groep Nederland"
 • voorzitter Raad van Advies "P en O Services Groep"
 • lid Raad van Advies "Ingenieursbureau Boorsma" te Drachten
 • voorzitter VECAI (branche-organisatie van kabeltelevisie-exploitanten en machtiginghouders), van 1986 tot 1996
 • voorzitter commissie Informatiebeleid, beleidsontwikkeling en automatisering VNG, van 1990 tot 1996
 • lid bestuurlijke overlegcommissie overheidsinformatievoorziening, vanaf februari 1991
 • president Europese vereniging van kabelexploitanten, van 1995 tot 1996
 • voorzitter KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie), van 10 december 2003 tot 2011
 • voorzitter meerpartijenoverleg meldkamers Nederland, vanaf 1 juni 2012
 • voorzitter stuurgroep Herindeling Boarnsterhim, vanaf augustus 2011
 • voorzitter Stichting Bibliotheek.nl, tot 1 januari 2015

opleiding

academische studie
 • sociale en economische geografie, Rijksuniversiteit Groningen, tot 1973 (als vrije studierichting: bestuurskunde)

wetenswaardigheden

algemeen
 • Toen zijn partij voor de verkiezingen van 2002 slecht stond in de peilingen, riep hij lijsttrekker Dijkstal op meer in 'jip-en-janneke-taal' uit te leggen waar de VVD voor stond.
 • Kreeg als waarnemend burgemeester van Alphen aan den Rijn op 9 april 2011 te maken met een schietpartij in winkelcentrum De Ridderhof, hetgeen een storm aan media-aandacht genereerde.

uit de privésfeer
Zijn vader was dierenarts in Vries (Dr.)

woonplaats
Wassenaar

ridderorden
Officier in de Orde van Oranje Nassau

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te Groningen, 26 november 1971

kinderen
1 zoon en 1 dochter

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.