Dr. P.J.G. (Jos) Kapteijn

foto Dr. P.J.G. (Jos) Kapteijnvergrootglas Internationaal georiënteerde jurist, die bijna dertien jaar lid van de Raad van State was en daarna rechter in het Europees Hof van Justitie. Promoveerde op een proefschrift over de EGKS en was, na een korte ambtelijke periode bij Buitenlandse Zaken, hoogleraar recht der internationale organisaties in Utrecht en (korte tijd) in Leiden. Deskundig op het gebied van Europees recht, volkenrecht en mensenrechten. Zoon van een PvdA-senator.

in de periode 1976-2000: lid Raad van State, rechter Europees Hof van Justitie

voornamen (roepnaam)

Paul Joan George (Jos)

personalia

geboorteplaats en -datum
Laren (N.H.), 31 januari 1928

partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

hoofdfuncties en beroepen

 • wetenschappelijk medewerker internationaal recht, Rijksuniversiteit Leiden, van 1953 tot 1960
 • ambtenaar ministerie van Buitenlandse Zaken, van 1960 tot 1963
 • lid gemeenteraad van Oegstgeest, van 4 september 1962 tot 15 juli 1964
 • hoogleraar recht der internationale organisaties, Rijksuniversiteit Utrecht, van 1 oktober 1963 tot 1 januari 1975 (benoemd 22 augustus)
 • hoogleraar recht der internationale organisaties, Rijksuniversiteit Leiden, van 1 januari 1975 tot november 1976 (benoemd november 1974)
 • lid Raad van State, van 29 november 1976 tot 1 januari 1990 (benoemd bij K.B. van 21 mei 1976)
 • rechter Europees Hof van Justitie te Luxemburg, van 1 januari 1990 tot 6 oktober 2000
 • bijzonder hoogleraar Europese studies, faculteit der geesteswetenschappen (Ynso Scholten-leerstoel), Universiteit van Amsterdam, van 12 juli 2000 tot 1 september 2005 (vanwege de Europese Culturele Stichting)

nevenfuncties

vorige
 • lid Adviescommissie Volkenrechtelijke Vraagstukken, 1963
 • voorzitter Vereniging voor Internationale Rechtsorde, vanaf mei 1964
 • lid Nationale Raad van Advies voor Ontwikkelingssamenwerking, van 1970 tot 1976
 • lid commissie bevoegdheden Europees Parlement (commissie-Vedel), van 1971 tot 1972
 • lid Adviescommissie Europese Unie (commissie-Spierenburg), van 1974 tot 1975
 • voorzitter Commissie voor Uitbanning van Rassendiscriminatie (Verenigde Naties), van 1974 tot 1978
 • lid bestuur NIV (Nederlands Instituut voor Vredesvraagstukken), vanaf 1974
 • lid Koninkrijkswerkgroep, 1978
 • voorzitter Handvestcommissie, Stichting Informatiecentrum voor de gezondheidszorg
 • lid Commissie van Deskundigen inzake effectiviteit NCO, vanaf 5 maart 1992

afgeleide functies, presidia etc.
 • voorzitter afdeling Buitenlandse Zaken (Raad van State)
 • voorzitter afdeling Rechtspraak (Raad van State), van 1985 tot 1989

opleiding

academische studie
 • Nederlands recht, Rijksuniversiteit Leiden, tot 18 oktober 1950

promotie
 • rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit Leiden, 9 maart 1960

wetenswaardigheden

verenigingen, sociëteiten, genootschappen etc.
 • lid KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen)
 • lid Nieuwe of Litteraire Sociëteit "De Witte" te 's-Gravenhage

publicaties/bronnen

publicaties
 • "De gemeenschappelijke vergadering van de EGKS 1952-1958. Een proeve in Europees Parlementarisme" (dissertatie, 1960)
 • "Internationale en supranationale variaties op een parlementair-democratisch thema" (inaugurele rede, 1964)
 • "Inleiding tot het recht van de Europese Gemeenschappen" (1970, 5e druk 1995) (samen met P. VerLoren van Themaat)
 • "De Nederlandse Antillen en de uitoefening van het zelfbeschikkingsrecht" (1982)
 • "Introduction to the law of the European Communities: after the coming into force of the Single European Act" (1990) (samen met L.W. Gormley)
 • "Een Europese grondwet: retoriek en realiteit" (inaugurele rede, 2001)

familie/gezin

vader
P.J. Kapteyn, Paulus Johannes

moeder
M.J.P. Schröder, Margaretha Johanna Picaine

familierelaties

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.