Mr. A. (Ankie) Broekers-Knol

foto Mr. A. (Ankie) Broekers-Knolvergrootglas Ankie Broekers-Knol (1946) is sinds 2 juli 2013 voorzitter van de Eerste Kamer. Vanaf 2 oktober 2001 maakt zij deel uit van de VVD-Eerste Kamerfractie. In 1988-1992 maakte zij als secretaris deel uit van het faculteitsbestuur van de Juridische faculteit van de Universiteit Leiden. In 1992-2012 was zij hoofd van de afdeling Moot Court van die faculteit. In de Eerste Kamer hield mevrouw Broekers zich onder meer bezig met justitie en europese zaken. Zij was voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie.

VVD
in de periode 2001-heden: lid Eerste Kamer, voorzitter Eerste Kamer

voornaam (roepnaam)

Anneke (Ankie)

personalia

geboorteplaats en -datum
Leiden, 23 november 1946

partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf 1969

hoofdfuncties en beroepen

 • wetenschappelijk medewerker juridische faculteit, Rijksuniversiteit Leiden, vanaf 1 april 1971
 • wetenschappelijk medewerker en secretaris in het faculteitsbestuur, juridische faculteit, Rijksuniversiteit Leiden, van 1 september 1988 tot 1 september 1992
 • lid gemeenteraad van Bloemendaal, van 29 april 1986 tot 1 mei 1997
 • directeur afdeling Moot Court, Universiteit Leiden (tot 1 januari 1998 Rijksuniversiteit Leiden), van 1 september 1992 tot 1 december 2011
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, vanaf 2 oktober 2001
 • voorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal, vanaf 2 juli 2013

partijpolitieke functies

vorige
 • lid propagandacommissie VVD Leiden, van 1969 tot 1970
 • vicevoorzitter VVD Ondercentrale Haarlem/Velsen, van november 1997 tot 2003
 • lid bestuur VVD Kamercentrale Haarlem, van mei 1998 tot 2003

nevenfuncties

huidige
 • lid Raad van Toezicht Stichting Landelijk Register Gerechtelijke Deskundigen, vanaf 2007
 • lid Raad van Advies Frans Halsmuseum, vanaf september 2013
 • voorzitter Reünistenraad L.S.V. "Minerva", vanaf oktober 2013

vorige
 • lid faculteitsraad Juridische Faculteit, Rijksuniversiteit Leiden, van 1973 tot 1977
 • lid en waarnemend voorzitter Commissie beroep en bezwaar, gemeente Bloemendaal, van 1986 tot 1997
 • lid Discipline Overlegorgaan Rechtsgeleerdheid, van 1988 tot 1992
 • lid curatorium Cleveringa-leerstoel, Rijksuniversiteit Leiden, van 1988 tot 1992
 • buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand, gemeente Bloemendaal, van 1988 tot 1 december 2012
 • lid bestuur alumnivereniging, juridische faculteit Rijksuniversiteit Leiden, van 1992 tot 1999
 • lid Centraal Stembureau, Rijkuniversiteit Leiden (sinds 1 januari 1998 Universiteit Leiden), van 1992 tot 2005
 • lid lustrumcommissie Rijksuniversiteit Leiden, van 1993 tot 1995
 • lid bestuur Vereniging Faculty Club, van 1994 tot 2004
 • lid bestuur Stichting tot exploitatie Faculty Club, van 1994 tot 2004
 • secretaris bestuur "Kennemer Golf en Country Club", van 1997 tot 2003
 • lid faculteitsraad Juridische Faculteit, Rijksuniversiteit Leiden (sinds 1 januari 1998 Universiteit Leiden), van 1999 tot 2001
 • voorzitter commissie van beroep "Kennemer Golf en Country Club", van juni 2003 tot juni 2014
 • voorzitter Stuurgroep Samenwerking rechtbanken 's-Gravenhage en Haarlem en juridische faculteit Universiteit Leiden, van 2005 tot 2009
 • voorzitter Taskforce verbetering rendementen afstuderen studenten, van 2005 tot 2009
 • hoofdredacteur blad alumnivereniging juridische faculteit, van 2005 tot 2009
 • voorzitter Commissie Leeftijdsonderzoek, van 1 maart 2010 tot 1 september 2013
 • lid bestuur Vereniging Vrienden van de Juridische Faculteit Leiden, van 1 januari 2010 tot 2012
 • lid Nederlands-Franse Samenwerkingsraad, van 1 april 2010 tot 1 januari 2014

afgeleide functies, presidia etc.
 • vicevoorzitter vaste commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van juni 2007 tot juni 2011
 • voorzitter vaste commissie voor Veiligheid en Justitie (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 21 juni 2011 tot 2 juli 2013
 • voorzitter College van Senioren (Eerste Kamer der Staten-Generaal), vanaf 2 juli 2013
 • voorzitter Huishoudelijke Commissie (Eerste Kamer der Staten-Generaal), vanaf 2 juli 2013

erefuncties, comités van aanbeveling etc.
 • lid Comité van Aanbeveling "Wildhoef" (Vereniging Pro Senectute), van 2002 tot 2012
 • lid Comité van Aanbeveling "Aegee"

opleiding

lager onderwijs
 • Openbare lagere school te Voorburg

voortgezet onderwijs
 • gymnasium-a, "Huygens Lyceum" te Voorburg, van 1958 tot 1965 (bijzonder-neutrale school)

academische studie
 • Nederlands recht, Rijksuniversiteit Leiden, van september 1965 tot december 1970

overige opleidingen
 • diverse beroepscursussen
 • cursus onderhandelen te Amsterdam, 1998

activiteiten

opvallend stemgedrag
 • Behoorde in 2002 tot de elf VVD-Eerste Kamerleden die tegen een wijziging van de Tabakswet (aanscherping antirookbeleid) stemden

wetenswaardigheden

algemeen
 • Versloeg in juli 2013 bij de verkiezing van een nieuwe voorzitter Hans Franken (CDA). Zij kreeg in derde ronde eenenveertig stemmen, Franken dertig.
 • Werd op 23 juni 2015 herkozen als Eerste Kamervoorzitter. Bij enkelvoudige kandidaatstelling kreeg zij alle stemmen van de 70 aanwezige leden.

uit de privésfeer
 • Haar echtgenoot is neuroloog
 • Haar vader was jurist, directeur van een papiergroothandel en lid van de gemeenteraad van Voorburg

woonplaats
Overveen

verenigingen, sociëteiten, genootschappen etc.
 • lid Leidse studentenvereniging "Minerva" (tijdens studie)
 • lid Vrienden van het Concertgebouw
 • lid Vrienden van de Opera
 • lid Vrienden van het Frans Hals Museum
 • lid Kennemer Golf- en Country Club
 • lid Vereniging Vrouwen met een Academische Opleiding
 • lid Vereniging voor de Wijsbegeerte van het Recht
 • lid Vereniging voor Burgerlijk Recht
 • lid Vereniging voor Procesrecht
 • lid Nederlandse Juristen-Vereniging

hobby's
 • geschiedenis, internationale betrekkingen, politiek
 • lezen
 • koken
 • skiën, golf
 • zingen (in een band)

publicaties/bronnen

publicaties
 • "Een methode voor het oplossen van casusposities" (met P. Abas, 1985)
 • "Moot Court", in: "Elf gedachten over onderwijs" (Leiden, 1993)
 • "Mondelinge vaardigheden in de juridische opleiding", in: "Ars Aequi" (1999)
 • "Pleitwijzer, succesvol pleiten in de praktijk" (met B.M.J. van Klink, 2013, 18e druk)
 • "Juridisch Wijzer, De Staat, Europa en het recht" (met B.M.J. van Klink, 2013, 4e druk)
 • "De tweetrapsraket van de wetsvoorstellen Stille cessie en financiëlezekerheidsovereenkomsten", in: Maandblad voor Vermogensrecht, augustus 2009
 • "Odysseus in Leiden. Drie aspecten van Hans Nieuwenhuis", in Ex libris Hans Nieuwenhuis (oktober 2009)
 • "Aandacht voor Europa in de Eerste Kamer. Een voortrekkersrol", in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2012

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te Voorburg, 2 oktober 1971

echtgeno(o)t(e)/partner
Drs. A.C. Broekers, Arnoud Cornelis

kinderen
2 dochters

beroep grootvader (vaderskant)
directeur reclamebureau en uitgeverij

beroep grootvader (moederskant)
directeur papiergroothandel

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.