Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)

Deze vaste Eerste Kamercommissie houdt zich bezig met onderwerpen op het gebied van justitie en veiligheid.

Hierbij gaat het onder meer om:

 • Politie
 • Het Openbaar Ministerie
 • Brandweer
 • Terrorismebestrijding
 • Rampenbestrijding en crisisbeheersing
 • Nationale Veiligheid
 • Rechtsbestel
 • Rechtsbijstand
 • Slachtofferhulp
 • Justitieel jeugdbeleid
 • Vreemdelingenzaken/Migratie
 • Mensenhandel (incl. mensensmokkel) en prostitutie
 • Internationaal migratiebeleid

Tot 7 november 2017 was de naam van deze vaste commissie Veiligheid en Justitie.

Voorzitter is A.W. (Anne-Wil) Duthler. Ondervoorzitter is S.Ch. (Sophie) van Bijsterveld. Griffier is W.A.J.M. (Kim) van Dooren.

1.

Leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1Max AardemaAardema, M.PVV
2Margo AndriessenAndriessen, Dr. M.F.D66
3M.H.H. Baay-Timmerman (50PLUS)Baay-Timmerman, Mr. M.H.H.50PLUS
4Backer D66Backer, Jhr. Mr. J.P.D66
5Sophie van BijsterveldBijsterveld, Prof.Dr. S.Ch. vanCDA
6Bikker CUBikker, Mr. M.H.CU
7Dercksen PVVDercksen, R.G.J.PVV
8Dijk, van SGPDijk, Mr. D.J.H. vanSGP
9Duthler VVDDuthler, Dr. A.W.
10Fiers, Drs, M.C.T.PvdA
11Arda GerkensGerkens, A.M.V.SP
12Hoeve, ten OSFHoeve, Drs. H. tenOSF
13Knip VVDKnip, Drs. M.A.J.VVD
14Koffeman PvdDKoffeman, Drs. N.K.PvdD
15Kok PVVKok, C.J.PVV
16Kox SPKox, M.J.M.SP
17P.E.M.S. Lokin-Sassen (CDA)Lokin-Sassen, Mr. P.E.M.S.CDA
18Rij, van CDARij, Mr. M.L.A. vanCDA
19Rombouts CDARombouts, Mr.Dr. A.G.J.M.CDA
20Ruers SPRuers, Dr. R.F.SP
21Schouwenaar VVDSchouwenaar, J.M.VVD
22Strik GLStrik, Dr. M.H.A.GL
23Ven, van de VVDVen, Mr. M.P.M. van deVVD
24Anita VinkVink, Mr. A.P.D66
25Vlietstra, J.G.PvdA
26Zandbrink, Ir. W.W. vanPvdA

Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar informatie over de samenstelling van de Kamercommissie door de jaren heen? PDC, partner van het Montesquieu Instituut, kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.