Viceminister-president

De viceminister-president vervangt bij afwezigheid of ziekte de minister-president. Hij of zij zit dan bijvoorbeeld de ministerraad voor en voert namens het kabinet het woord.

In een coalitiekabinet is de viceminister-president als regel van een andere politieke partij dan de minister-president. Als drie partijen een kabinet vormen, zijn er meestal twee vicepremiers.

Het ambt van viceminister-president bestaat formeel pas sinds 1956. Informeel was er echter al langer een ondervoorzitter van de ministerraad en sinds 1945 had die ook de informele titel 'viceminister-president'.

In de jaren zestig en zeventig was één van de vicepremiers vaak tevens belast met Koninkrijksaangelegenheden.

1.

Overzicht sinds 1946

Neem contact op met de redactie voor een volledig overzicht.


Meer over


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.