Profiel nieuwe Tweede Kamer 2017

Het 'gemiddelde' Tweede Kamerlid na de verkiezingen van 2017 was man, hoog opgeleid, tussen de 41 en 50 jaar en afkomstig uit de Randstad. Hij was eerder werkzaam geweest bij de overheid of een politiek-maatschappelijke organisatie en had relatief weinig 'Haagse' ervaring. Het aantal vrouwen lag lager dan in de periode ervoor. Er waren 54 vrouwelijke Kamerleden. Het aantal nieuwkomers was met 58 hoog. Dertien leden keerden terug in de Kamer (van wie enkelen overigens alleen als vervanger tijdelijk Tweede Kamerlid waren geweest).

Inhoudsopgave van deze pagina:


2.

Regionale spreiding

Neem contact op met de redactie van PDC voor een overzicht van de regionale spreiding onder de leden van deze Kamer.

4.

Nieuwkomers/Leeftijd

Het meest ervaren Tweede Kamerlid (gelet op het aantal dagen in de Tweede Kamer) was Kees van der Staaij (SGP), die sinds de verkiezingen van 1998 onafgebroken in de Kamer zat. Hij werd gevolgd door Khadija Arib (PvdA) en Geert Wilders (PVV), die ook in 1998 in de Kamer kwamen.

Er zijn 71 leden die geen zitting hadden in de Kamer ervoor. Van hen hadden er 58 geen enkele (Haagse) parlementaire ervaring. De gemiddelde Kamerervaring was 3,9 jaar.

In de D66-fractie zat het jongste Kamerlid, in die van 50PLUS de oudste. Jongste was Rens Raemakers met 25 jaar en oudste was Martin van Rooijen met 74 jaar. De gemiddelde leeftijd was 44,5 jaar.

5.

Leeftijdsverdeling

Neem contact op met de redactie van PDC voor een overzicht van de leeftijdsverdeling in deze Kamer.

6.

Bestuurlijke ervaring

Opnieuw hadden de meeste Kamerleden een bestuurlijke achtergrond. In de Kamer kwamen zes (oud-)ministers (vijf uit Rutte II en Alexander Pechtold uit Balkenende II). Er kwamen vier (oud-)staatssecretarissen in de Kamer, van wie Martin van Rooijen dat veertig jaar geleden was. Hij was met vier PVV-nieuwkomers ook één van de vijf nieuwkomers die uit de Eerste Kamer overkwamen. Kathalijne Buitenweg, Jeanine Hennis, Vicky Maeijer en Barry Madlener hadden in het Europees Parlement gezeten.

Er zaten twee (oud-)burgemeesters in de Kamer: Pechtold en de VVD-nieuwkomer Albert van den Bosch, die burgemeester van Zaltbommel was. Voormalige Wethouders vormden een grote groep in de nieuwe Kamer, met uit de grote steden Asscher (Amsterdam), Harbers en Grashoff (Rotterdam) en Van Engelshoven en Dekker ('s-Gravenhage). In totaal waren vijftien leden wethouder geweest en daarnaast was Nevin Özütok bestuurder van een Amsterdams stadsdeel. Negentien leden waren gemeenteraadslid geweest en er waren acht voormalige Statenleden. Lammert van Raan van de Partij voor de Dieren heeft ervaring als waterschapsbestuurder.

Nieuwkomers uit de partij- of fractieorganisatie waren onder anderen de SP'ers Bart van Kent, Peter Kwint en Maarten Hijink en de GroenLinks-leden Tom van der Lee en Bart Snels. Bij de VVD kwamen twee voormalige PA's (persoonlijk assistenten) in de fractie: Bente Becker en Sophie Hermans. Bij de PvdD was Femke Merel Arissen fractiemedewerker in zowel gemeenteraden als in de Tweede Kamer.

Leden met een vakbondachtergrond waren de PvdA'er Gijs van Dijk, Dennis Wiersma van de VVD, Cem Lacin en Lilian Marijnissen van de SP en Corrie van Brenk van 50PLUS. Van de terugkerende leden waren Linda Voortman (GL) en Michel Rog (CDA) vakbondsbestuurder.

In de Kamer kwamen naast Ockje Tellegen (VVD) en Sjoerd Sjoerdsma (D66) twee nieuwkomers met een verleden als diplomaat: Achraf Bouali (D66) en Sven Koopmans (VVD). Uit de rechterlijke macht kwamen, naast PVV'er Raymond de Roon, de nieuwelingen Chris van Dam (CDA) en Maarten Groothuizen (D66), die beiden officier van justitie waren. Met Theo Hiddema (FvD) kwam er naast Foort van Oosten een tweede advocaat. Vier Kamerleden hadden een militaire achtergrond (André Bosman, Hanke Bruins Slot, Raymond Knops en Anne Mulder).

Het bedrijfsleven was vooral indirect vertegenwoordigd. VVD'er Jan Middendorp werkte in het internationale bankwezen en Zohair el Yassini (VVD) was werkzaam bij een bedrijf dat start-ups ondersteunt. Martin van Rooijen werkte geruime tijd bij Shell. Door de via voorkeurstemmen gekozen Maurits von Martels kwam er in de CDA-fractie naast Jaco Geurts een tweede behartiger van landbouwbelangen.

Diverse leden kwamen uit maatschappelijke organisaties. Bij GroenLinks waren dat Tom van der Lee (OxfamNovib), Suzanne Kröger (Greenpeace), Corinne Ellemeet (Natuur- en milieufederaties) en Lisa Westerveld (voorheen studentenvakbond en later bij de Algemene Onderwijsbond), bij het CDA Joba van den Berg (Bouwend Nederland) en bij D66 Tjeerd de Groot van de Nederlandse Zuivelorganisatie.

Met Leonie Sazias kwam er na Pia Dijkstra een tweede 'omroepvrouw' in de Tweede Kamer.

7.

Opleiding

Het opleidingsniveau van Tweede Kamerleden bleef onveranderd hoog. Bijna twee derde (94 leden) hadden een academische opleiding gevolgd en 31 leden volgden een opleiding in het HBO (of daarmee vergelijkbare opleiding). Van enkele PVV-leden was het onderwijsniveau niet bekend.

Van de academisch opgeleide leden bleven juristen in de meerderheid (26 leden). Ook economen (17), politicologen (15), bestuurskundigen (11) en historici (10) waren goed vertegenwoordigd. In de Kamer zaten ook nog een filosoof, een rechtsfilosoof, een architect en een archeoloog. Er zat geen medicus meer in de Kamer. Leden met een bèta-achtergrond waren er weinig, namelijk slechts vijf.

Leiden (13) en de Universiteit van Amsterdam (19) 'leverden' de meeste Tweede Kamerleden, maar opvallend was vooral de grotere spreiding over universiteiten (van Maastricht tot Groningen en van Wageningen tot Eindhoven). Relatief hoog (zes) was het aantal leden dat in Tilburg studeerde.


Meer over

Bent u op zoek naar specifieke gegevens over Tweede Kamerleden, bijvoorbeeld ten aanzien van de gemiddelde leeftijd, gemiddelde ervaring in de Kamer of aantal vrouwen per politieke partij? In het biografisch archief van het Parlementair Documentatie Centrum zijn uitgebreide gegevens over Tweede Kamerleden opgenomen. Deze gegevens zijn onder voorwaarden beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op via het contactformulier.


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.