Leeftijd Tweede Kamerleden

Gemiddeld zijn Tweede Kamerleden steeds jonger geworden en ook het aantal oudere leden nam af. Dat kwam deels door verlaging van de leeftijd waarop iemand kon worden gekozen (vanaf 1963 25 jaar, vanaf 1983 18 jaar).

De gemiddelde leeftijd van Tweede Kamerleden is op dit moment 46 jaar.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Jongste Kamerleden

Het jongste Tweede Kamerlid dat op dit moment in de Kamer zit is Habtamu de Hoop. Het jongste Tweede Kamerlid uit de parlementaire geschiedenis is Farshad Bashir.

De minimumleeftijd om Tweede Kamerlid te worden, is diverse malen verlaagd. Lange tijd was dit 30 jaar. De sociaaldemocraat K. ter Laan, die in 1901 lid werd, was lange tijd met 30 jaar en 2 maanden het jongste lid uit de parlementaire geschiedenis. Ter Laan werd in juni 1901 tot Tweede Kamerlid gekozen. Op dat moment had hij nog niet de vereiste leeftijd, maar dat was wel het geval toen de Kamerleden in september werden geïnstalleerd.

Bij de Grondwetsherziening van 1963 werd de vereiste leeftijd verlaagd naar 25 jaar. Die leeftijd was voor het eerst van kracht in 1967. Kort daarop werd Hans Wiegel met ruim 25 jaar de nieuwe 'recordhouder'. Bij de Grondwetsherziening van 1983 is de leeftijd naar 18 jaar gebracht.

Jonger dan 25 jaar

In onderstaand overzicht staan Kamerleden die jonger waren dan 25 jaar bij aanvang van het Kamerlidmaatschap. Neem contact op met de redactie van PDC voor een uitgebreider overzicht.

FotoNaam KamerlidLeeftijd bij aanvang functie
Farshad BashirF. (Farshad) Bashir20j  0m
Manja SmitsM. (Manja) Smits22j 10m
H.E. (Habtamu) de HoopH.E. (Habtamu) de Hoop22j 11m
Foto S.A.M. (Sharon)  DijksmaS.A.M. (Sharon) Dijksma23j  0m
Jesse KlaverJ.F. (Jesse) Klaver24j  1m
Camiel EurlingsC.M.P.S. (Camiel) Eurlings24j  8m
Martijn van DamM.H.P. (Martijn) van Dam24j 11m

2.

Oudste Kamerleden

Er is geen maximumleeftijd voor het Tweede Kamerlidmaatschap. Sommige partijen hanteren echter zelf een maximumleeftijd (bijvoorbeeld 70 jaar) of hebben als regel dat iemand slechts een beperkt aantal periodes lid mag blijven. Zeer bejaarde leden komen dan ook niet veel meer voor. Vroeger telde de Kamer diverse 70- en soms zelfs 80-plussers.

Het oudste Tweede Kamerlid dat op dit moment in de Kamer zit is Nico Uppelschoten. Het oudste Tweede Kamerlid bij aanvang van het Kamerlidmaatschap is het Zuid-Nederlandse lid Nico Uppelschoten.

Ouder dan 70 jaar

In onderstaand overzicht staan Kamerleden die ouder waren dan 70 jaar bij aanvang van het Kamerlidmaatschap. Neem contact op met de redactie van PDC voor een uitgebreider overzicht.


Meer over


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.