Profiel nieuwe Eerste Kamer 2015

PDC, 15 juni 2015

In de nieuwe Eerste Kamer i in 2015 ziet het profiel van het 'gemiddelde' Eerste Kamerlid er als volgt uit:

 • ruim 56 jaar oud (dat komt overeen met 2011)
 • man
 • afkomstig uit het westen van het land
 • academisch opgeleid
 • ervaren op bestuurlijk gebied
 • voor het eerst Eerste Kamerlid

Behalve opnieuw een flink aantal (voormalige) politieke kopstukken, zoals CDA-fractievoorzitter Elco Brinkman, oud-D66-leider Thom de Graaf en de oud-ministers Loek Hermans, Frank de Grave en Annemarie Jorritsma (VVD) is in 2015 vooral de komst bij D66 bijzonder van twee prominenten uit de advies- en overlegwereld, Alexander Rinnooy Kan en Paul Schnabel. Bij het CDA is VNO-NCW-bestuurder Niek-Jan van Kesteren een opvallende nieuwkomer.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Mannen en vrouwen

Neem contact op met de redactie van PDC voor een overzicht van de man/vrouwverhouding in deze Kamer.

Er komen 49 mannen en 26 vrouwen in de nieuwe Eerste Kamer.

2.

Regionale spreiding

Neem contact op met de redactie van PDC voor een overzicht van de regionale spreiding in dit kabinet in vergelijking met eerdere kabinetten.

3.

Politieke en bestuurlijke ervaring

In de nieuwe Eerste Kamer komen negen oud-bewindslieden, van wie de 73-jarige Martin van Rooijen(50PLUS) de markantste is. Het aantal oud-Tweede Kamerleden is dertien (onder wie enkelen die ook bewindspersoon zijn geweest). Daarnaast hebben Ria Oomen en Maria Martens voor het CDA in het Europees Parlement gezeten. Bij het CDA komen twee oud-staatssecretarissen in de Senaat: Ben Knapen en Joop Atsma. Bij de PvdA is naast lijsttrekker Marleen Barth een tweede oud-Tweede Kamerlid (en oud-partijvoorzitter) Ruud Vreeman. Andere oud-Kamerleden of oud-bewindslieden ontbreken bij de PvdA.

Vreeman is als oud-burgemeester ook een bestuurlijk zwaargewicht. Bij de VVD is onder die ervaren bestuurders onder anderen oud-burgemeester van Arnhem Pauline Krikke. Het CDA heeft zo'n bestuurder in de persoon van Ton Rombouts, burgemeester van Den Bosch. Voor de SP komen een oud-wethouder van Eindhoven, Hans-Martin Don, en van Amsterdam, Frank köhler, in de Senaat. Bij de nieuwkomers van GroenLinks is een oud-wethouder van Utrecht, Frits Lintmeijer.

4.

'Buitenstaanders'

Van buiten de politiek komen opnieuw enkele hoogleraren. Dat zijn er in de nieuwe Eerste Kamer elf, van wie drie nieuwkomers. Bij het CDA is Sophie van Bijsterveld overigens de enige hoogleraar. D66 krijgt verder een medisch-ethica, Annelien Bredenood, in haar midden, evenals de bekende arabiste en publiciste Petra Stienen. Bij de PvdA is er een nieuwkomer uit de zorgsector, Jopie Nooren, die onder meer een zorginstelling leidde. Bij de PVV komen twee leden uit de vastgoedsector.

5.

Beroepservaring

In de Eerste Kamer komen onder meer

 • een oud-voorzitter van de SER
 • een voormalig lid van de WRR
 • twee advocaten
 • een oud-rechter
 • een officier van justitie
 • een lid van het Permanent Hof van Arbitrage
 • een voormalig militair adviseur van de secretaris-generaal van de VN
 • drie oud-partijvoorzitters
 • twee dijkgraven
 • negen (oud-)burgemeesters
 • twee oud-diplomaten
 • drie voormalige medewerkers van Tweede Kamerfracties

6.

Ervaring als senator

Er komen vijfendertig nieuwe senatoren. Dat zijn er twee minder dan in 2011. Henk ten Hoeve, die eerder lid was in 2007-2011, keert terug. Van de nieuwkomers hebben er acht ervaring in andere 'Haagse' functies. SP'er Bob Ruers is voor de vijfde keer gekozen.

8.

Opleiding

Slechts acht leden hebben een lagere opleiding dan HBO of wetenschappelijk onderwijs. Onder de academici zijn juristen het sterkst vertegenwoordigd: 33. Opvallend is dat er opnieuw twee theologen en twee filosofen in de Senaat komen, alsmede vijf historici. Er zijn zeven economen, drie bestuurskundigen en vijf politicologen.

9.

Overzicht van politieke functies per partij

Neem contact op met de redactie van PDC voor een overzicht van de politieke functies per partij van de leden van deze Kamer.


Meer over

Bent u op zoek naar specifieke gegevens over leden van de Eerste Kamer, bijvoorbeeld ten aanzien van de gemiddelde leeftijd, gemiddelde politieke ervaring of aantal vrouwen per partij? In het biografisch archief van het Parlementair Documentatie Centrum zijn uitgebreide gegevens over Eerste Kamerleden opgenomen. Deze gegevens zijn onder voorwaarden beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op via het contactformulier.


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.