Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Logo van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie is onder meer belast met het algemeen sociaaleconomisch beleid, met name voor het werkgelegenheidsbeleid, arbeidsaangelegenheden en voor het inkomens- en vermogensbeleid. Het ministerie draagt ook zorg voor de sociale zekerheid in Nederland.

De huidige minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is Karien van Gennip (CDA). Het ministerie kent ook een minister voor Armoedebestrijding, Participatie en Pensioenen, Carola Schouten (ChristenUnie). De ambtelijke leiding over het ministerie is in handen van een secretaris-generaal, Marieke van Wallenburg.

Inhoudsopgave van deze pagina:


2.

Taakverdeling

Het kabinet-Rutte IV kent twee ministers voor SZW.

De minister Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met onder andere het algemeen sociaal-economisch- en begrotingsbeleid, het inkomensbeleid, en de arbeidsmarkt.

De minister voor Armoedebestrijding, Participatie en Pensioenen is onder meer verantwoordelijk voor de participatiewet, AOW, het pensioenstelsel en de Wajong.

3.

Historische ontwikkeling

In 1918 werd het ministerie van Arbeid ingesteld, dat de zorg kreeg voor sociale zekerheid, arbeidswetgeving, volksgezondheid en volkshuisvesting. Per 1 januari 1923 werd dit ministerie verenigd met Handel en Nijverheid, waardoor het geheel sociaal-economische beleid (m.u.v. Landbouw) onder dit departement viel. Na de overgang van Landbouw (afkomstig van Binnenlandse Zaken) in 1932 werd de naam 'Economische Zaken en Arbeid'.

In 1933 kwam er een afzonderlijk departement Sociale Zaken. Hieronder viel ook 'volksgezondheid'. De verantwoordelijkheid voor de volkshuisvesting ging in 1937 over naar Binnenlandse Zaken.

Per 15 september 1951 werd de naam van het departement Sociale Zaken en Volksgezondheid. Toen er in het kabinet-Biesheuvel een afzonderlijk ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne kwam, werd de naam weer 'Sociale Zaken'.

Vanwege het bijzondere belang dat werd gehecht aan en de coördinerende rol bij het werkgelegenheidsbeleid, werd de naam in 1981 veranderd in Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Onder welk(e) ministerie(s) vielen huidige taken eerder

4.

Overzicht ministers sinds 1945

Hieronder ziet u een lijst met de meest recente ministers* van dit ministerie. Neem contact op met de redactie voor een volledig overzicht.

*) In 2010 vond er in het vierde kabinet-Balkenende een wisseling plaats in de coalitie door het uittreden van de PvdA


Meer over


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.