D66 en Tweede Kamerverkiezingen 2021

D66 had bij de verkiezingen van 17 maart 2021 Sigrid Kaag als lijsttrekker. De titel van het verkiezingsprogramma luidde 'Een nieuw begin'. D66 haalde bij deze verkiezingen 24 zetels. Dat waren er daarvoor 19.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Verkiezingsprogramma 2021

D66 ging de verkiezingen in met het programma: 'Een nieuw begin'. Het was vooral gericht op modern, eerlijk en groen herstel van de crisis.

Op het gebied van bestuurlijke vernieuwing en Europa stond het er volgende in het verkiezingsprogramma:

Bestuurlijke vernieuwing

 • Een nieuw kiesstelsel waarbij gekozen kan worden tussen een partij of individuele kandidaat. Dit geeft meer Kamerleden een eigen mandaat en kiezers hebben meer keuze.
 • Invoering van een burgerrecht om wetsvoorstellen te kunnen wijzigen door middel van het indienen van een voldoende ondersteund amnendement.
 • Een gekozen premier. Hierdoor heb mensen meer invloed op de kabinetsformatie en heeft de Tweede Kamer meer vrijheid om haar controlerende taak te vervullen.
 • Invoering van een bindend correctief referendum, als noodrem wanneer noodzakelijk.
 • Een verlaging van de stemgerechtigde leeftijd naar 16 jaar, wat meer aandacht voor het perspectief van jongeren creëert.
 • Rechters moeten de bevoegdheid krijgen om wetten te toetsen aan de Grondwet. Hierdoor wordt de democratische controle gemoderniseerd.
 • De Eerste Kamer wordt verder op afstand van de dagelijkse politiek geplaatst. Dit onder meer door elke drie jaar de helft van de Kamer te vervangen, de Senaat terugzendrecht toe te wijzen en Grondwetsherzieningen in de tweede lezing door de Verenigde Vergadering te laten behandelen.
 • Belangrijke bestuurskandidaten moeten vooraf in het openbaar gehoord worden door de Tweede Kamer.
 • Gebruik van veilige digitale middelen.

Europa

 • Vastlegging van het EU-lidmaatschap in de Nederlandse Grondwet. Daar ligt de basis van het staatsbestel en daar hoort het EU-lidmaatschap ook bij.
 • De inzet van de Nederlandse regering in de Europese Raden, besprekingen met het Europees Parlement en de trilogen is in principe openbaar.
 • Een sterkere positie voor de Tweede Kamer om de regering te controleren op de inzet in Europa via wettelijke vastlegging van de informatiepositie.
 • Europese Zaken krijgt een stevigere positie in het kabinet.
 • Stevige investering in de vertegenwoordiging van Nederland in de EU.