Eerste Kamerleden tegelijk actief in gemeente en bestuur

Er is een tijd geweest dat de combinatie burgemeester-Eerste Kamerlid vaak voorkwam. Zelfs de burgemeesters van Rotterdam en Amsterdam deden dat, en tot in de tweede helft van de twintigste eeuw. Hun aantal nam wel af en later zaten in de Eerste Kamer alleen burgemeesters van middelgrote of kleinere gemeenten, zoals Amstelveen, Kampen of Sint-Michielsgestel.

Voor de combinatie van Eerste Kamerlid en wethouder gold, dat die sowieso al minder vaak voorkwam en inmiddels in het geheel niet meer. Er zijn nog wel Eerste Kamerleden die tevens gemeenteraadslid zijn. Ook de combinatie Statenlid en senator komt nog voor, al is ook dat aantal sterk afgenomen. Tot 2021 waren nog enkele Eerste Kamerleden tevens waterschapsbestuurder.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Combinatie met burgemeesterschap

Hieronder drie voorbeelden van Eerste Kamerleden die hun lidmaatschap combineerden met de functie van burgemeester. Neem contact op met de redactie van PDC voor een uitgebreider overzicht.

 

2.

Combinatie met lidmaatschap Provinciale Staten