Aantal bewindspersonen

Kabinetten zijn in de loop der tijden steeds groter geworden. In de negentiende eeuw waren er vaak slechts zeven of acht ministers.

Eind negentiende en begin twintigste eeuw kwamen er nieuwe ministeries, zoals Landbouw, Nijverheid en Handel (1905) en Arbeid en Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (1918). Na 1945 nam het aantal ministers verder toe en sinds 1948 kunnen er ook staatssecretarissen worden benoemd.

In 2010 en 2012 werd het aantal bewindslieden juist verminderd.

Hieronder een overzicht van het aantal bewindslieden sinds kabinet-Balkenende I.

Kabinet

aantal ministers

aantal staatssecretarissen

bewindslieden

Rutte III

16

8

24

Rutte II

13

7

20

Rutte I

12

9

21

Balkenende IV

16

11

27

Balkenende III

16

7

23

Balkenende II

16

10

26

Balkenende I

14

13

27

Neem contact op met de redactie van PDC voor een volledig overzicht sinds 1848.


Meer over


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.