Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Deze vaste Eerste Kamercommissie houdt zich bezig met onderwerpen op het gebied van volksgezondheid, welzijn, sport en jeugd- en gezinszaken.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij onder meer om

 • WMO en mantelzorg
 • Jeugdbeleid, Jeugdwet en jeugdgezondheidszorg
 • Wijkverpleegkundige zorg
 • Kwaliteits- en arbeidsmarktbeleid care en jeugd
 • Medisch-ethische vraagstukken
 • Drugs
 • Toezicht voedselkwaliteit en NVWA
 • Genees- en hulpmiddelen
 • Gezondheidsbescherming
 • Infectieziektebestrijding
 • Sportbeleid
 • Kennis en informatie-infrastructuur
 • Oorlogsgetroffenen en verzetsdeelnemers
 • GGZ
 • Preventie
 • Gezondheidsbevordering (leefstijl)
Voorzitter is M.A.M. (Micky) Adriaansens. Ondervoorzitter is J. (Bob) van Pareren. Griffier is W. (Warmolt) de Boer.