Home > Regering > Kabinet > Kabinetsformatie > Kabinetsformaties sinds 1945

Kabinetsformaties sinds 1945

In de periode 1945 tot en met 2017 zijn er zo'n 30 formaties geweest. Een formatie vindt in de regel elke vier jaar plaats, maar soms worden er nieuwe verkiezingen uitgeschreven na een val van een kabinet. Dit was bijvoorbeeld het geval in 1982 na de val van het kabinet-Van Agt II .

Uit de geschiedenis van de Nederlandse kabinetsformaties blijkt dat het formeren van een kabinet niet gemakkelijk is. Zo duurde het in 2017 vanaf de verkiezingen 225 dagen voor het kabinet-Rutte III werd beëdigd. Tijdens een formatie worden soms meerdere pogingen gedaan om een kabinet te formeren. Zo besloten CDA, VVD en D66 in 2003 samen te werken, na een mislukte poging tot samenwerking tussen CDA en PvdA. Ook bij de laatste kabinetsformatie, gestart in maart 2017, is de eerste formatiepoging met VVD, CDA, D66 en GroenLinks mislukt.

Overzicht kabinetsformaties sinds 1945


Meer over