PvdA en Tweede Kamerverkiezingen 2012

De Partij van de Arbeid had bij de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september 2012 Diederik Samsom als lijsttrekker. Het verkiezingsprogramma was getiteld 'Nederland sterker en socialer'. Bij de verkiezingen in 2012 behaalde de partij 38 zetels. Vóór de verkiezingen had de partij 30 zetels in de Tweede Kamer.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Verkiezingsprogramma 2012

De PvdA ging de verkiezingen in met het programma 'Nederland sterker en socialer'. De PvdA wil een uitweg uit de crisis creëren door groei, nieuwe investeringen, meer banen en een verstandig en eerlijk sociaal economisch beleid.

De speerpunten van het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2012 zijn:

Aanpak economische crisis

 • een begrotingsbeleid dat zicht biedt op een structureel begrotingsevenwicht in 2017
 • noodzakelijke bezuinigingen zodanig kiezen dat de economische groei zo weinig mogelijk wordt geschaad
 • een eerlijke verdeling van de rekening tussen burgers naar draagkracht
 • structurele aanpassingen van de woningmarkt, arbeidsmarkt en zorg

Sociaal- en financieel-economische doelstellingen

 • bedrijfsinvesteringen bevorderen
 • groene groei: afschaffing van de milieubelasting terugdraaien
 • banken mogen geen risicovolle avonturen aangaan met geld van spaarders
 • wetgeving om bonuscultuur tegen te gaan
 • AOW aan leeftijdsverwachting koppelen

Zorg

 • persoonsgebonden budget blijft
 • marktwerking beëindigen
 • inkomensafhankelijke premie voor basispakket
 • toegang tot de huisarts vrij
 • er komt een ombudsman voor de zorg

Veiligheid

 • politie op straat beter belonen
 • hufterigheid in openbare ruimte bestraffen met hogere boetes
 • overtredingen door scooterrijders strenger straffen
 • betere wetgeving ter bestrijding van voetbalhooligans
 • in zedenzaken moet de strafmaat omhoog

Onderwijs

 • nullijn voor leraren gaat onmiddellijk van tafel
 • een vaste leeftijd om kinderen in te schrijven om run op de 'beste' scholen te voorkomen
 • studenten moeten met 'matching' geholpen worden sneller bij de juiste studie terecht te komen
 • bezuinigingen op passend en speciaal onderwijs terugdraaien
 • langstudeerboete afschaffen

Vreemdelingenbeleid en integratie

 • dubbele nationaliteit toestaan
 • asielprocedure sneller en simpeler
 • in Nederland gewortelde kinderen van asielzoekers en alleenstaande minderjarige asielzoekers worden niet uitgezet
 • scherpere controle op schijnhuwelijken
 • inburgering blijft volledig voor rekening van de overheid

Overig

 • voorstander van een correctief referendum
 • 0,7 procent van BBP gaat naar ontwikkelingssamenwerking

Letterlijke tekst

2.

Kandidaten 2012

Neem contact op met de redactie van PDC voor een volledig overzicht van de kandidaten.


Meer over