Mariëtte Hamer gaat als informateur de eerste inhoudelijke fase leiden

woensdag 12 mei 2021, 17:15

DEN HAAG (PDC) - Mariëtte Hamer (PvdA) gaat aan de slag als de nieuwe informateur. Tijdens het debat over het vervolg van het formatieproces hebben Mark Rutte (VVD) en Sigrid Kaag (D66) een motie ingediend waarbij ze Hamer voorstelden voor deze positie. Die motie is met ruime meerderheid aangenomen (PVV, FVD en BBB waren tegen). Het debat vond plaats naar aanleiding van het eindverslag van informateur Herman Tjeenk Willink, de voorganger van Hamer.

Hamer is sinds 2014 voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER) en was van 1998 tot 2014 Kamerlid namens de PvdA. De naam van Hamer als nieuwe informateur was gisteren al uitgelekt en dat leidde tot verontwaardiging bij verschillende partijen in de Tweede Kamer. Uiteindelijk steunde vandaag alsnog een meerderheid van de Kamer de motie van Rutte en Kaag.

Hamer heeft nu de opdracht om op basis van de bevindingen van haar voorganger en van de Kamer inhoudelijk te werk te gaan en overeenstemming te zoeken bij de partijen over economisch herstel en een transitiebeleid. Vervolgens zal zij ook moeten onderzoeken welke partijen bereid zijn om onderhandelingen over een coalitieakkoord daadwerkelijk te gaan starten.

De komende dagen zal Hamer bekendmaken hoe zij de formatie wil hervatten. Ze wordt geacht op 6 juni haar eindverslag uit te brengen aan de Tweede Kamer.

Biografische informatie

Bron: Tweede Kamer