Vijf Eerste Kamerleden beëdigd

dinsdag 28 maart 2017, 14:01

DEN HAAG (PDC) - Dinsdag 28 maart 2017 zijn vijf nieuwe senatoren beëdigd in de Eerste Kamer. De nieuwe senatoren zijn Martine Baaij (50PLUS) en Peter van Dijk, Martin van Beek, Danny van de Sluijs, Ton van Kesteren (allen PVV). Zij vervangen Martin van Rooijen (50PLUS) en Gidi Markuszower, Danai van Weerdenburg, Gabriëlle Popken en Alexander Kops (allen PVV). die per 23 maart lid van de Tweede Kamer zijn geworden.

Peter van Dijk was eerder van juni 2011 tot juni 2015 en van september tot december 2015 lid van de Eerste Kamer voor de PVV. Ook Martin van Beek was eerder lid van de Eerste Kamer voor de PVV, van oktober 2012 tot juni 2015.

Het over en weer zitting nemen in een andere Kamer van het Nederlandse parlement komt geregeld voor. In het verleden zijn 135 politici lid geweest van beide Kamers. Daarvan waren 25 eerst lid van de Eerste Kamer en daarna van de Tweede Kamer. De afgelopen jaren wisselden onder andere de senatoren Eric Smaling (SP), Gerard Schouw (D66) en Machiel de Graaf (PVV) de overstap naar de Tweede kamer.

Omgekeerd zijn diverse (oud-)leden van de Tweede Kamer daarna senator geworden, zoals Marleen Barth (PvdA), Marijke Vos (GroenLinks), Joop Atsma (CDA), Arda Gerkens (SP), Thom de Graaf (D66) en Annemarie Jorritsma-Lebbink (VVD).

Bron: Eerste Kamer der Staten Generaal