Wetenswaardigheden ministers

Wie waren de jongste en oudste ministers, hoeveel vrouwelijke ministers waren er en wat waren hun maatschappelijke en bestuurlijke achtergronden? Deze en nog meer wetenswaardigheden over ministers.

 

Titel

Toelichting

Jongste ministers

Gemiddeld zijn ministers en staatssecretarissen bij hun eerste aantreden bijna 50 jaar. Er waren echter meerderen jonger dan veertig jaar.

Oudste ministers

Er zijn ministers geweest die bij hun benoeming ouder dan 65 jaar waren en er waren er zelfs van boven de 70 jaar.

Vrouwelijke ministers

De eerste vrouwelijke minister was Marga Klompé. Zij werd pas in 1956 benoemd. Na 1980 nam het aantal vrouwen in het kabinet toe.

Maatschappelijke herkomst

Niet alle minister komen uit de politiek

Hoogleraren in een kabinet

Het hoogleraarschap is al lang een belangrijke rekruteringsbron voor het ministerschap.

Overzicht ministers en politieke loopbaan

Hoeveel ministers kwamen na hun ministerschap op een verkiesbare plaats voor de Tweede Kamer, hoeveel daarvan werden vervolgens weer minister, hoeveel bleven in de Tweede Kamer en hoeveel daarvan vertrokken vervolgens binnen 4 jaar uit de Tweede Kamer?

Herkiesbare bewindspersonen

Iemand die bewindspersoon wordt, houdt op Kamerlid te zijn. Lang niet alle bewindspersonen stellen zich na hun kabinetsperiode (opnieuw) kandidaat voor de Tweede Kamer.

Aftreden op termijn

Soms gebeurt het dat een minister aanblijft en al een andere functie heeft aangenomen.

Tussentijds aftreden

Het komt regelmatig voor dat een minister of staatssecretaris tussentijds aftreedt. Hier kunnen diverse politieke of persoonlijke redenen voor zijn.

Onjuist/onvolledig informeren Tweede Kamer

Het onjuist informeren van de Tweede Kamer wordt als een 'politieke doodzonde' gezien. Toch betekent dat slechts zelden dat een bewindspersoon om die reden moet aftreden.

Ministers in opspraak

Integriteit van bestuurders is een terugkerend thema, maar over bewindslieden gaat het zelden.

Interne vervulling van kabinetsvacatures

Het komt wel eens voor dat vacatures in een kabinet intern worden vervuld. In het verleden gebeurde dit een aantal keer. Bijvoorbeeld de vervanging van staatssecretaris Ter Veld. Zij werd in 1993 opgevolgd door staatssecretaris Jacques Wallage, die staatssecretaris van Onderwijs was. Na het aftreden van minister Peper in 2000 waren er zelfs twee interne verschuivingen. De Vries ging van Sociale Zaken naar Binnenlandse Zaken en Vermeend, die staatssecretaris was, werd minister.

Neem contact op met de redactie voor een overzicht van interne wijzigingen.


Meer over


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.