Brief informateur Hamer: gesprekken nog bezig, bouwstenen 'in beweging'

donderdag 26 augustus 2021, 9:02

DEN HAAG (PDC) - Informateur Mariëtte Hamer heeft een brief gestuurd naar de voorzitter van de Tweede Kamer, Vera Bergkamp, om via haar de Kamer op de hoogte te stellen van de stand van de formatie. De gesprekken onder leiding van de VVD en D66 zijn nog steeds bezig.

De gesprekken worden gevoerd op basis van het document dat Mark Rutte (VVD) en Sigrid Kaag (D66) samen hebben opgesteld. NRC meldde dat het document onder meer bevat dat de overheid meer zal moeten ingrijpen op de woningmarkt en dat mensen zelf regie moeten krijgen over het einde van hun leven. NRC meldt ook dat in het document een voorstel gedaan wordt om artikel 23 van de Grondwet aan te passen. Dit artikel waarborgt de vrijheid van onderwijs.

Gert-Jan Segers (ChristenUnie) zei eerder al dat in zijn ogen een minderheidskabinet steeds meer een optie wordt. Hij zei ook dat het document 'duidelijk door twee liberale partijen' geschreven is. Wopke Hoekstra (CDA) heeft juist gezegd dat hij zich 'constructief' wenst op te stellen.

Lilianne Ploumen (PvdA) en Jesse Klaver (GroenLinks) hebben gezegd dat ze in het document van VVD en D66 een basis zien om vanuit verder te onderhandelen. Ploumen en Klaver hebben eerder aangegeven dat ze bereid zijn om hun fracties samen te voegen, om er zo voor te zorgen dat er slechts vier fracties deelnemen aan de coalitie. VVD en CDA hebben eerder aangegeven dat ze vijf deelnemende fracties te veel kans op instabiliteit vonden geven.

Komende zaterdag zal GroenLinks haar leden bijpraten over de stand van zaken rondom de formatie. De PvdA heeft zaterdag ook een bijeenkomst gepland met haar leden. Bij de PvdA zal echter ook gestemd worden over het voorstel om een fractiefusie aan te gaan.

Bron: Bureau Woordvoering Kabinetsformatie, NRC