Ledental politieke partijen naar hoogste niveau sinds 2010

vrijdag 9 februari 2018, 9:45

DEN HAAG (PDC) - Gezamenlijk hebben de politieke partijen in de Tweede Kamer er in 2017 fors meer leden bij gekregen. Tussen 1 januari 2017 en 1 januari 2018 nam het aantal leden met 28.049 toe, een stijging van 9,7% ten opzichte van het voorgaande jaar. Dat blijkt uit gegevens die het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) woensdag publiceerde.

Het grootste deel van de stijging komt voor rekening van het Forum voor Democratie. Bij de jonge partij meldden zich afgelopen jaar liefst 21.021 nieuwe leden. Geen van de andere partijen komt in de buurt van die cijfers. Na FvD mocht GroenLinks de meeste (5.040) nieuwe leden verwelkomen en maakte de Partij voor de Dieren relatief de sterkste groei door (+25,6%). Stevige groei was er ook voor regeringspartijen D66, VVD en ChristenUnie. Ook de SGP en DENK zagen hun ledental toenemen.

Drie partijen verloren een flink aantal leden. Het ledental van SP, CDA en PvdA daalde met respectievelijk 7,9%, 4,4% en 2,4%. 50 plus bleef in ledental vrijwel gelijk.

In totaal steeg het aantal leden fors, van 289.276 op 1 januari 2017 naar 317,325 op 1 januari 2018. De aanzienlijke stijging past in het patroon dat partijen het relatief goed doen in jaren waarin er Tweede Kamerverkiezingen plaatsvinden.

Na jaren van daling bereikte het gezamenlijke ledental van de partijen in 2016 een dieptepunt. Door de sterke stijging is het ledental nu terug op het niveau van 2010. 2,5% van de kiesgerechtigden in Nederland is lid van een politieke partij.

 
 

aantal leden januari 2017

aantal leden januari 2018

winst/verlies

percentage

CDA

48.775

46.630

-2.145

-4,4

PvdA

46.162

45.040

-1.122

-2,4

SP

39.550

36.465

-3.106

-7,9

SGP

30.122

30.399

277

0,9

D66

26.284

28.820

2.536

9,7

GroenLinks

23.390

28.429

5.040

21,6

VVD

26.497

27.692

1.195

 

4,5

ChristenUnie

23.695

25.071

1.376

5,8

FvD

1.863

22.884

22.884

1128,3

PvdD

12.866

16.156

3.290

25,6

50PLUS

6.180

6.081

-99

-1,6

DENK

3.625

3.658

233

6,8

Totaal

289.456

317.325

28.049

9,7%

Bron: DNPP