Raad van State: voorstel over EU-referendum heroverwegen

maandag 27 juni 2016, 16:59

DEN HAAG (PDC) - Kamerlid Joram van Klaveren kan zijn voorstel voor een referendum in Nederland over het EU-lidmaatschap het beste heroverwegen. Dat staat in het advies van de Raad van State over het initiatiefwetsvoorstel van Van Klaveren.

Hij wil het mogelijk maken een raadplegend referendum te houden over de vraag: bent u voor of tegen het Nederlandse lidmaatschap van de Europese Unie? De Raad van State vindt dat geen heldere vraag, omdat niet wordt ingegaan op de consequenties van een vertrek en evenmin op alternatieven. Van Klaveren heeft inmiddels aangegeven de vraag te willen aanpassen in: bent u voor of tegen het uittreden van Nederland uit de EU?

In een vertegenwoordigende democratie als Nederland zouden in de eerste plaats regering en parlement een keuze moeten maken over het lidmaatschap van de EU, aldus het hoogste adviesorgaan van de regering. Alleen al om die reden zou er geen plaats zijn voor een raadplegend referendum over dit onderwerp.

Bron: Advies Raad van State; ANP